Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2581-9966

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Architektura

Tytuł artykułu

Transport a struktura przestrzenna Regionu Metropolitalnego Krakowa i Katowic

Autorzy Ogrodnik, D. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=829
Warianty tytułu
EN Transportation and the spatial structure of the Kraków and Katowice Metropolitan Region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł dotyczy roli systemu transportu zbiorowego w rozwoju regionu metropolitalnego Krakowa i Katowic. Przyjmuje się, że sieć węzłów integracyjnych będących różnego rodzaju centrami może stanowić kręgosłup struktury przestrzennej tego regionu. Potencjał integracyjny miejsc węzłowych tej struktury zwiększy się, gdy decyzje planistyczne będą spójne z wizją rozwoju metropolii. Dla dalszych prac nad powyższą ideą zarysowano wnioski planistyczne i badawcze oraz pole analiz w skali: regionalnej, miejskiej i lokalnej.
EN The article is focused on the role of mass-transportation system in the development of Kraków and Katowice metropolitan region. It is assumed that the network of integration hubs, which are different kind of centers, may be the core of the region spatial structure. The integration potential of nodal places of that structure will be higher when the urban decisions will be coherent with the vision of metropolis development. The planning and research conclusions and also the analyses fields in regional, urban and local scale were outlined for the future works on idea mentioned above.
Słowa kluczowe
PL centrum miejskie   obszary metropolitalne   planowanie przestrzenne   węzły przesiadkowe  
EN city center   interchange hubs   metropolitan areas   spatial planning  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Architektura
Rocznik 2008
Tom R. 105, z. 5-A
Strony 147--159
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Ogrodnik, D.
  • Katedra Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Instytut Projektowania Miast i Regionów, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r., Kraków 2003.
[2] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Uchwała Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., Katowice 2004.
[3] Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
[4] Węcławowicz-Bilska E., Zuziak Z. (red.), Planowanie przestrzenne a wyrównywanie szans w obszarach rozszerzonej Unii Europejskiej, Czasopismo Techniczne, z. 2-A/2005, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2581-9966
Identyfikatory