Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2579-9796

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Mechanizm rujnującej konkurencji na rynku transportowym a polityka zrównoważonego rozwoju

Autorzy Paprocki, W. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl
Warianty tytułu
EN The Mechanism of the ruinous competition on the transport market and the policy of sustainable growth
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sytuacja na rynkach transportowych w okresie kryzysu gospodarczego. Zjawisko rujnującej konkurencji. Założenia a realia polityki zrównoważonego rozwoj u transportu w WE. Wpływ polityki fiskalnej państw europejskich na kondycję transportu. Brak równowagi między popytem na usługi transportowe a ich podażą oraz skutki tego stanu.
EN The situation on the transport markets in the period of the economical crisis. The phenomenon of the ruinous competition. Assumptions and realities of the sustainable transport growth policy in the European Union. The influence of the fiscal policy of the European countries on the transport condition. Lack of balance between the demand and supply on the transport services and the result of this situation.
Słowa kluczowe
PL kryzys gospodarczy   rynek transportowy   rozwój zrównoważony  
EN economic crisis   sustainable growth   transport market  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2009
Tom R. 48, nr 7/8
Strony 32--36
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.,
Twórcy
autor Paprocki, W.
  • Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Bibliografia
[1] Aslund A.: Ukraine Above the Rest in Crisis Management. „The Moscow Times" z 22.04.2009.
[2] Eurovignette Directive Position, CER, UIM, UNIFE, Brussels 2008.
[3] Greening Transport, {COM(2008) 433 final, European Commission, Brussels 2008.
[4] Heiming M., Möllmann J.: A fair market needs regulations, „Railway Gazette" nr 11/2008.
[5] Jahresbericht 2008. Bundesverband Gütenerkehr, Logistik und Entsorgung (BGL)", Frankfurt/M 2008.
[6] Jarzebowski G.: Priorities ofthe European Transport Policy, „EUROFER Transport Press Review" nr 57/2007.
[7] Joint position paper on the internalisation of external costs and the revision of the Eurovignette Directive, EIM, CER, UNIFE, ERFA, EIA, IBS, EFRTC, Brussels 2009.
[8] Konkurrenz im Schienengüterverkehr — Fret-SNCF will zur Alternative zur DB werden, „EUROFER Transport Press Review" z 17.11.2008.
[9] Raczyński J.: Modernizacja Łódź — Warszawa — sukces czy porażka?, „Rynek Kolejowy" nr 10/2008.
[10] RZD will cut 47000 jobs in 2009, „The Moscow Times" z 10.04.2009.
[11] Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euroatomu z 27.03.1957 r.
[12] Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R.: Opluty za korzystanie z infrastruktury transportu jako źródło finansowania rozwoju transportu i element polityki transportowej, „Spedycja i Transport" nr 2/2001.
[13] Woźniak H.: Rynek usług transportowych w wysoko rozwiniętym państwie kapitalistycznym. Organizacja — funkcjonowanie — regulacja, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1985.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2579-9796
Identyfikatory