Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2496-9530

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Stan zapylenia powietrza w wyrobiskach ślepych drążonych kombajnami

Autorzy Szlązak, N.  Obracaj, D. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Level of dust concentration in air in deadend headings driven by heading machine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono stosowane sposoby odpylania powietrza w drążonych wyrobiskach ślepych w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono zasady stosowania instalacji odpylających w warunkach wentylacji ssącej i kombinowanej. Oceniono stan zapylenia powietrza w przodkach wyrobisk ślepych na podstawie wyników badań ankietowych. Analizując wyniki stężenia pyłu określono poziom zagrożenia pyłem szkodliwym dla zdrowia. W formie tabelarycznej zestawiono liczbę wyrobisk ślepych z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w wybranych wyrobiskach ślepych z wentylacją tłoczącą i odpylaczem przodkowym przedstawiono rozkład stężenia pyłu wzdłuż wyrobiska. Pomiary stężenia pyłu wykonano przy użyciu pyłomierzy grawimetrycznych C l P-10. Wyodrębniono przodek wyrobiska (stanowisko kombajnisty), strefę zazębiania lutniociągu zasadniczego z instalacją odpylającą, przekrój pomiarowy w odległości 10m za odpylaczem oraz przekrój na wylocie z wyrobiska. Pomiary prowadzono w 19 wyrobiskach z przodkiem węglowym, kamiennym i kamienno - węglowym. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na-sprecyzowanie uwag dotyczących poprawności działania systemów wentylacyjno - odpylających w wyrobiskach ślepych.
EN This paper presents different ways of dust extraction in drilled dead-end headings in coal mines. The principles of dust separators use for exhaust and overlap ventilation systems are presented. The level of dust concentration in air at the faces of the dead-end headings has been estimated on the basis of survey results. When analysing the results of dust concentration, the level of dust concentration hazardous to health has been determined. The number of dead-end headings, where the permissible concentration was exceeded, is shown in the table. On the basis of the conducted measurements in the selected dead-end headings with the forced ventilation and a face dust separator the distribution of dust concentration along the heading is presented. The measurements of dust concentration have been taken by means of the gravimetric dust samplers CIP-10. The face of the heading (work position of the continues miner's operator), the zone of overlapping of the main dust line with dust extracting installation, measurement cross-section at the distance of 10 m. behind the dust separator and measurement cross-section at the outlet from the heading have been determined. The measurements were taken in 19 headings with coal, rock and rock-coal faces. The results are presented in the form of tables and graphs. The analysis of the obtained results allowed to specify comments on correctness operation of the ventilation-dust extraction systems in the dead-end headings.
Słowa kluczowe
PL górnictwo podziemne   pył kamienny   pył węglowy   wyrobiska chodnikowe  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2004
Tom T. 60, nr 11
Strony 27--33
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.,Tab., wykr.,
Twórcy
autor Szlązak, N.
autor Obracaj, D.
  • AGH, Katedra Górnictwa Podziemnego - Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2496-9530
Identyfikatory