PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH jako kontynuatorka procesu naukowo-badawczego i dydaktycznego z zakresu projektowania, ekonomiki i zarządzania w przemyśle

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Department of Economics and Industry Management AGH (Academy of Mining and Metallurgy) as continuator of scientific-research and teaching process in the range of designing, economics and industry management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wkrótce po powołaniu Akademii Górniczej, bo już w roku akademickim 1922/1923, rozpoczęto kształcenie z zakresu organizacji przedsiębiorstw przemysłowych. Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne minionego 90-lecia doprowadziły do różnych zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni. Dotyczyło to również jednostek organizacyjnych, które zajmowały się problematyką organizacji i zarządzania, ekonomiki i projektowania w przemyśle wydobywczym. Jednostka o nazwie Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle pojawiła się w strukturze organizacyjnej AGH w 2000 r., a jej obecny kształt wynika z przemian, jakie miały miejsce w wielu dziesięcioleciach istnienia Uczelni. Katedra rozwija działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną dostosowaną do aktualnych potrzeb w zakresie kształcenia i prowadzenia prac naukowo-badawczych kierowanych ze strony przemysłu surowców mineralnych w obszarze ekonomiki, zarządzania i projektowania. Katedra jest jednostką wiodącą na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH dla kierunku kształcenia: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i Marketing oraz dla specjalności Ekonomika i Organizacja i Restrukturyzacja w Przemyśle na kierunków studiów Górnictwo i Geologia. W pracy przedstawiono zarys obecnego stanu Katedry na tle przemian, które doprowadziły w minionym 90-leciu do jej powołania.
EN
Soon after the Mining Academy establishment, because already in the academic year 1922/1923, education in enterprises organization was started. The social-economic and political transformations of the past 90 years resulted in various changes in the University organisational changes. They referred also to the organisational units occupied with the issues of organization and management economics and designing in the extractive industry. The unit named Department of Economics and Management in Industry appeared in the organisational structure of the AGH in the year 2000, and its present from results from transformations, which took place in many decades of the University existence. The Department develops scientific-research and educational activity adjusted to the current needs in the range of education, and scientific-research works directed from mineral raw materials industry in the field of economics, management and designing. The Department is the leading unit within the Faculty of Mining and Geo-engineering of the AGH for the direction of education: "Management and Production Engineering", "Management and Marketing" as well as for specialization "Economics, Organization and Restructuring in Industry" in the study direction "Mining and Geology". An outline of the present condition of the Department is presented on the background of the changes during the past ninety years, which caused its establishment.
Czasopismo
Rocznik
Strony
54--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Kraków, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Bibliografia
 • 1. Białas S., Szubiński A.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w latach 1919-1959. Nakładem AGH. Kraków 1959.
 • 2. Franik T.: Udział pracowników Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w kształceniu kadr dla potrzeb przemysły wydobywczego. Kwartalnik „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, tom 23, zeszyt specjalny 2, 2007.
 • 3. Franik T.: Proces kształcenia w zakresie projektowania, ekonomiki i zarządzania na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH, [w druku].
 • 4. Jawień M.: Historia i rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w okresie jej istnienia. Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krupińskiego. Wydawnictwo AGH. Kraków 1987.
 • 5. Kronika Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1919-1969. Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Oddział w Krakowie.
 • 6. Kronika i spis absolwentów AGH im. Stanisława Staszica 1919-1979. AGH Kraków.
 • 7. Litwiniszyn J.: Nauki górnicze w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w okresie 1919-1969. Rozwój Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1969. Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Oddział w Krakowie 1969.
 • 8. Magda R.: 85 lat Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w służbie polskiego górnictwa. Kwartalnik „Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, tom 23, zeszyt specjalny 2, 2007.
 • 9. Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego. Wyd. I. Kraków. Wyd. Sigma PAN 1999.
 • 10. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Wydawnictwo Jubileuszowe AGH Kraków 1970.
 • 11. Żemajtis K.: Na 50 rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozwój Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1969. Państwowe Wydawnictwo Naukowe – Oddział w Krakowie, 1969.
 • 12. Życiorysy profesorów i asystentów AGH w Krakowie (1919-1964). Kraków 1965.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2494-9376
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.