Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2217-8825

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Usługi publiczne w transporcie pasażerskim

Autorzy Bergel, I. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN Public services in the passenger transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne przesłanki realizacji funkcji użyteczności publicznej w transporcie. Zasady, na jakich władze publiczne będą mogły podejmować działania w celu zapewnienia usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1370/2007. Prace nad projektem polskiej ustawy o transporcie publicznym.
EN The contemporary realisation premises of the public utility function in transport. Principles on which the public authorities will be able to take actions on purpose to assure the public services in the range of both the railway and road passenger transport in accordance with the European Community decree No 1370/2007. Works on the Polish bill of public transport.
Słowa kluczowe
PL transport autobusowy i kolejowy w miastach   usługi użyteczności publicznej  
EN public utility services   railway as well as motor (coach) transport in cities  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2008
Tom R. 47, nr 12
Strony 10--15
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.,
Twórcy
autor Bergel, I.
  • Katedra Transportu, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa
Bibliografia
I. Bruchal: Stan prac Unii Europejskiej nad nowymi regulacjami dotyczącymi usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. „Transport Miejski i Regionalny” nr 4/2007, s. 23.
B. Liberadzki: Public Service Regulation: the political context, New Legal Framework for Passenger Traffic in Europe: Policy implication and implementation constrains – Conference documents, Warsaw, 5-th March 2008.
COM (2006) 314.
Bruksela, 25.09.2007, COM (2007) 551.
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/serv_gen/cons_satisf/index_en.html
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1110/70, EUR-Lex-32007R1370-PL.
I. Bergel: Liberalizacja i deregulacja a obowiązek świadczenia usługi publicznej w autobusowym i kolejowym transporcie pasażerskim, „Transport i Komunikacja”, styczeń-luty 2007, s. 33-35.
O. Wyszomirski: Kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej, „Transport Miejski i Regionalny”, 2/2008, s. 2.
J. Kiepura, P. Świątecki, T. Bartosiński: Projekt ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego, „Transport Miejski i Regionalny”, 4.2007.
R. Tomanek: Krytycznie o projekcie ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego, „transport Miejski i Regionalny”, nr 5/2007.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce. M.P. Z 2006 r. nr 5, poz. 193.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2217-8825
Identyfikatory