Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2162-8434

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika

Tytuł artykułu

Wpływ dynamicznych zmian obciążenia trakcyjnego na parametry jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających podstacje

Autorzy Olczykowski, Z. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35437
Warianty tytułu
EN Influence of dynamic change of traction load on electric power quality parameters in substation supplying systems /#[Tyt.równol.] $1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej pomierzone w sieciach zasilających podstacje oraz obwodach potrzeb nietrakcyjnych. Pokazano wpływ dynamicznych zmian obciążenia trakcji prądu stałego na zmiany tych parametrów. Przyczynami występowania zjawisk, które decydują o jakości energii elektrycznej w sieci prądu przemiennego są: specyficzna budowa podstacji trakcyjnych prądu stałego (transformacja energii prądu przemiennego na prąd stały) oraz charakter ich obciążenia (dynamiczne zmiany obciążenia związane z prowadzeniem ruch pociągów). Do negatywnych skutków energetycznych związanych ze specyfiką systemu zasilania trakcji prądu stałego zaliczyć można m.in.: odkształcenie napięcia oraz prądu pobieranego z systemu energetyki zawodowej wywołane nieliniowym charakterem podstacji trakcyjnych, wahania napięcia w systemie zasilającym podstacje spowodowane zmianą obciążeń trakcyjnych, przekroczenia mocy wynikające z procesu rozruchu jednostek kolejowych.
EN In this paper, results of the measurement of electric power quality parameters measured both in substation and nontraction supplying systems have been presented. The influence of dynamic change of the load of DC traction supplying system on the change of power quality parameters has been shown. On the basis of obtained measurements, it is possible to say that following factors had a major influence on the basis parameters of electric power quality: circuit of traction substation, the load of traction substation, character and variability of the load of traction substation, character and power of receivers connected to the nontraction network. Deformation of the voltage curve at the connecting point of nontraction transformer depends mainly on the current fed by traction vehicles. It is necessary to point out that nontraction receivers have a major impact on electric power quality at the low short-circuit power. According to requirements contained in the norm concerning the electric power quality, the control of electric power quality provided by the nontraction network should be carried out. Therefore nontraction receivers should satisfy requirements concerning the character and the power of installed receivers (limitation in installing unquiet receivers).
Słowa kluczowe
PL harmoniczne prądu   jakość energii elektrycznej   odbiorniki nieliniowe   potrzeby nietrakcyjne   zmiany napięcia  
EN current harmonics   electric power quality   nonlinear receivers   nontraction supplying systems   voltage distortion  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
Rocznik 2007
Tom R. 104, z. 1-E
Strony 133--145
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.,Wykr., tab., wz., rys
Twórcy
autor Olczykowski, Z.
  • Instytut Systemów Transportowych, Wydział Transportu, Politechnika Radomska
Bibliografia
[1] European Standard EN 50160, Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution, 1994.
[2] Memobox 800, Voltage characteristics monito, Lem Elems AG 2003.
[3] Olczykowski Z., Wojciechowski J,. Pomiary podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem mierników wirtualnych, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka nr 2, Radom 2002.
[4] Panensa S.A., Flicker and Flicker-Meters. Operator manual, Corcelles/NE, 1994.
[5] PN-EN-50160: 2002 - Charakterystyki napięcia w publicznych sieciach rozdzielczych.
[6] QWave, Power Quality RTU, Lem Norma GmbH, 2000.
[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci, DzU Nr 2, poz. 6 z 2005.
[8] http://www.pkp.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2162-8434
Identyfikatory