PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem domów letniskowych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Touristic and recreational development of the Kazimierski Scenic Park, with particular consideration of summer houses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kazimierski Park Krajobrazowy jest jednym z bardziej atrakcyjnych obszarów w skali województwa, a nawet kraju. Wpływają na to: urozmaicona rzeźba terenu z gęstą siecią wąwozów, doliny Wisły i Bystrej, będące siedliskiem bogatej gatunkowo awifauny oraz mozaika gleb stanowiąca podłoże dla wielu formacji roślinnych. Odzwierciedlenie walorów najcenniejszych fragmentów tego terenu znajdujemy w większych systemach ochrony przyrody: ESOCH, CORIE i ECONET-PL. Najsilniej rozwiniętą i doinwestowaną częścią parku są tereny Kazimierza, Janowca, Nałęczowa i Puław. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe tych rejonów zostały odkryte przez coraz częściej napływających turystów. Ma to swoje odbicie w liczbie nowo powstających domów letniskowych. Ze względu na wyjątkową wartość obszaru objętego ochroną należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń miejscowych planów zagospodarowania gmin, Planu Ochrony Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz wymogów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pamiętać też należy o tym, by każda działalność turystyczna miała na względzie zachowanie wartości środowiska przyrodniczego będących podstawowymi walorami rekreacji.
EN
Kazimierski Scenic Park is one of the most attractive regions in the whole voivodeship, and even whole Poland. This is a result of: diversified landscape with an extremely dense network of gorges, almost wild valleys of Vistula and Biała rivers that are a habitat of avifauna rich in species, and a mosaic of different soils that forms a substratum for a huge range of plants. The values of the most precious fragments of this area are also reflected in bigger environment protection systems: ESOCH, CORIE and ECONET-PL. The most developed and the most funded part of the Park are the areas of Kazimierz, Janowiec, Nałęczów and Puławy. Natural, scenic and cultural values of these regions have been discovered by inhabitants of other parts of Poland. This phenomenon is also reflected in the number of new summer houses. Due to the unique value of the protected area, recommendations of the local zoning plans, Protection Plan for Kazimierski Scenic Park and the requirements of the Regional Heritage Preservation Officer must be rigorously observed. It should also be remembered that every tourist activity should take into consideration the preservation of values of natural environment that are the basic values of recreation.
Rocznik
Strony
215--220
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.,
Twórcy
autor
  • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa
Bibliografia
  • [1] Batory J., Krikke B., Zaworska-Matuga W., Program Ochrony Środowiska Gmin Nadwiślańskich 1999–2010, Urząd Wojewódzki w Lublinie, Lublin 1999, 228.
  • [2] Barankowa-Janota M., Turystyka w zapisie ustaleń planu ochrony parku krajobrazowego, [w:] Partyka J. (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, IOP PAN, Ojców 2002, 81–90.
  • [3] Chmielewski T.J., Parki krajobrazowe w Polsce. Metody deliminacji i zasady zagospodarowania przestrzennego, Wyd. SGGW-AR, Warszawa 1999, 228.
  • [4] Harasimiuk M., Kazimierski Park Krajobrazowy, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Lublin 1986, 39.
  • [5] Korzeniak G., Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 1991, 72.
  • [6] Fijałkowski W., Pomniki, Ochrona przyrody i środowiska naturalnego w środkowo-wschodniej Polsce, UMCS, Lublin 1996, 318.
  • [7] Michalak J., Przestrzenne zagospodarowanie wsi letniskowych, PWN, Warszawa 1987.
  • [8] Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, 159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2122-8250
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.