PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rekultywacja i zagospodarowanie poeksploatacyjne terenów salinarnych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reclaiming and management of saline brownlands
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zawiera charakterystykę głównych zagrożeń dla środowiska naturalnego i kulturowego, występujących w obszarach górnictwa solnego. Stanowi również próbę oceny wpływu poeksploatacyjnego zagospodarowania terenów i obiektów salinarnych na kształtowanie środowiska z uwzględnieniem konieczności przywrócenia pierwotnego stanu zdegradowanym elementom przyrodniczym. Szczególną uwagę zwrócono na zależność pomiędzy przyjmowanym kierunkiem adaptacji poprzemysłowych obiektów salinarnych a możliwościami poprawy jakości środowiska.
EN
The article contains a description of main hazards to the natural and cultural environment that occur in salt mining areas. Further, it attempts at assessing the influence of post-industrial management of salt mining premises and sites on the shaping of environment, accounting for the need to restore the degraded natural locations to their original condition. Special attention is turned to the interdependence between the assumed direction of adaptation of post-industrial salt-mining areas and potential improvement of environmental quality.
Rocznik
Strony
309--315
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz.,
Twórcy
autor
  • Katedra Projektowania Miast i Obszarów Śródmiejskich, Instytut Projektowania Miast i Regionów, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
Bibliografia
  • [1] Jasiński Z., Podziemny system magazynowania paliw w kawernach solnych, Materiały Konferencyjne IX Międzynarodowego Sympozjum Solnego „Quo vadis sal”, Bochnia, listopad 2004.
  • [2] Lisiecki M., Kopalnia wczoraj i dziś. Zarys dziejów Kopalni Soli w Wapnie 1911–1991, Wyd. M-Druk, 2007.
  • [3] Program Rewitalizacji Zdegradowanego Terenu Miejscowości Wapno na lata 2004–2006, z perspektywą do roku 2013, opracowany w 2004 roku przez Wójta Gminy Wapno – Andrzeja Bąka, przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Wapnie nr XV/85/04 z dnia 22 czerwca 2004 roku.
  • [4] Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r., DzU z 1994 r., Nr 27, poz. 96 (z późniejszymi zmianami).
  • [5] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., DzU z 2001 r., Nr 62, poz. 627 (z późniejszymi zmianami).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2122-8215
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.