PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Procedury ocen oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym na obszarach Natura 2000

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Environmental impact assessment (EIA) in the planning on Natura 2000 sites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, wprowadzona Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. jako implementacja dyrektyw Unii Europejskiej, ptasiej i siedliskowej, do ustawodawstwa polskiego. Konflikty w zagospodarowaniu i użytkowaniu tych terenów mogą pojawiać się zwłaszcza w przypadku obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich miast. Niniejszy artykuł próbuje rozstrzygnąć, na ile procedura ocen oddziaływania na środowisko projektów inwestycji identyfikuje konflikty i pozwala na ich rozwiązanie.
EN
The article presents the changes in suburban areas protected as Natura 2000 sites. The conclusion is that EIA is only one of the methods of identification a chaotic, spatially incoherent and harmful process of occupation. It has been postulated to indicate the areas permanently exempted from urbanization by the use of local plans.
Rocznik
Strony
173--178
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.,
Twórcy
autor
 • Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
Bibliografia
 • [1] Bednarska M., Kiejzik-Głowińska M., Tyszecki A., Problemy wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko inwestycji drogowych w odniesieniu do obszarów Natura 2000, Problemy Ocen Środowiskowych, 3(30), Gdańsk 2005, 27-36.
 • [2] Bródka S., Macias A., Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XIX, Gdańsk–Warszawa 2007, 61-75.
 • [3] Dyrektywa Rady N°92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 • [4] Dyrektywa Rady N°79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków.
 • [5] Ebert M., Realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000, Problemy Ocen Środowiskowych, 2 (33), Gdańsk 2006, 51-54.
 • [6] Fagiewicz K., Poniży L., Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach ekofizjograficznych, [w:] Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XIX, Gdańsk–Warszawa 2007, 77-89.
 • [7] Idole E., Bines T., Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Przewodnik dla praktyków i ich szefów, Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin 2004.
 • [8] Kuliś A., Inwestycja w obszarze Natura 2000 – przykład oceny wpływu przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi krajowej, Problemy Ocen Środowiskowych, 2(29), Gdańsk 2005, 56-60.
 • [9] Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG, Oxford Brookes University, 2001.
 • [10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DzU, Nr 257, poz. 2573).
 • [11] System ocen oddziaływania na środowisko w granicach obszarów europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce, Eko-Konsult, Gdańsk 2004.
 • [12] Urban S., Opinie Komisji Europejskiej w sprawie planów i przedsięwzięć negatywnie oddziałujących na obszary Natura 2000, Problemy Ocen Środowiskowych, 1(32), Gdańsk 2006, 24-32.
 • [13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (DzU, Nr 62, poz. 627, ze zm.).
 • [14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU, Nr 92, poz. 880, ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2122-8207
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.