Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2122-8204

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Architektura

Tytuł artykułu

Problematyka określania stopnia zużycia technicznego budynków wielkopłytowych

Autorzy Dębowski, J. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=829
Warianty tytułu
EN Determination issue of the technical usage degree in prefabricated concrete slabs /#[Tyt.równol.] $1
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Powstałe w latach 60. i 70. XX w. budynki wielkopłytowe stanowią obecnie podstawowy składnik zasobów mieszkaniowych w Polsce. Ich stan jest zadowalający lub zły. Powodem tego są między innymi błędy i zaniedbania popełniane na etapie montażu oraz w okresie ich użytkowania. W najbliższym czasie, podobnie jak w krajach zachodnich, będą one stanowić znaczny do rozwiązania problem architektoniczno-budowlany. Podjęcie jakichkolwiek działań związanych z przyszłością budynków wielkopłytowych wymagać będzie określenia ich stanu technicznego, a co za tym idzie ich stopnia zużycia. W niniejszym artykule zaprezentowano metody stosowane do określania stopnia zużycia budynków, a także ich odniesienie do budynków wielkopłytowych. Analizę w głównej mierze oparto na spostrzeżeniach z przeprowadzonych badań własnych, dotyczących oceny występujących w nich uszkodzeń, a wykonanych przez autora na grupie 223 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa.
EN This study presents the methods which are applied to defining a degree of usage of buildings, and also their reference to the prefabricated concrete slabs. The analysis was mainly based on the self conducted researches concerning the estimations of different damages occurring in this type of buildings. It was made basing on group of 223 buildings situated in the city of Kraków.
Słowa kluczowe
PL budynki wielkopłytowe   prefabrykowane płyty betonowe   trwałość   zużycie techniczne  
EN durability   panel housing   prefabricated concrete slabs   technical usage  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Architektura
Rocznik 2007
Tom R. 104, z. 4-A
Strony 27--34
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.,Il., wykr., wz.,
Twórcy
autor Dębowski, J.
  • Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Arendarski J., Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych, Arkady, Warszawa 1978.
[2] Baranowski W., Cyran M., Wycena i zużycie nieruchomości zabudowanych, Poradnik Doradcy Majątkowego, Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2002.
[3] „Berlin − modernizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty”, Polsko-Niemieckie Seminarium, Warszawa 1998.
[4] Dębowski J., Budynki wielkopłytowe. Potrzeba wczoraj problem jutra, Czasopismo Techniczne z. 6-B/2005, Wyd. Politechniki Krakowskiej.
[5] EN 1990:2002 Basis of structural design.
[6] Firek K., Badanie wpływu czynników górniczych i budowlanych na zużycie techniczne tradycyjnej zabudowy terenu górniczego LGOM, rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2005.
[7] Hajdasz H., Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków mieszkalnych, Promiks, Katowice 1991.
[8] Hopfer A. i inni, Wycena nieruchomości, Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 1991.
[9] Konior J., Wpływ utrzymania budynków mieszkalnych na stopień technicznego zużycia elementów, rozprawa doktorska, Wrocław 1997.
[10] Korzeniowski W., Co dalej z wielkopłytowymi budynkami mieszkalnymi, Administrator, 1-2/99.
[11] Kucharska-Stasiak E., Metody pomiaru zużycia obiektów budowlanych, Przegląd Budowlany, 2/95.
[12] Lewicki B. i inni, Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi, Arkady, Warszawa 1979.
[13] Lewicki B., Brunarski L.A., Budynki wielkopłytowe − wymagania podstawowe, Poradniki ITB z. 1-12, Warszawa 2002, 2003.
[14] Lewicki B., Zieliński J. W., Cholewicki A., Kawulok M., Bezpieczeństwo konstrukcji istniejących budynków wielkopłytowych i możliwości ich modernizacji, Możliwości techniczne modernizacji budynków wielkopłytowych na tle ich aktualnego stanu, Konferencja Naukowo-Techniczna ITB, Mrągowo 1999.
[15] Ligęza W., Płachecki M., Uszkodzenia złączy w ścianach osłonowych budynków wielkopłytowych, Inżynieria i Budownictwo nr 4-5/2000.
[16] Ligęza W., Płachecki M., Stan techniczny konstrukcji budynków wielkopłytowych a ich termomodernizacja, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Zeszyty Naukowe Nr 235, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2001.
[17] Lin C.C., Soong T.T., Natke H.G., Real time system identification of degrading structures, Journal of Engineering Mechanics, London 1990.
[18] Pawłowski A., Modernizacja budynków wielkopłytowych w Polce, Administrator, 9/99.
[19] Piróg J., Ekonomiczne aspekty zużycia obiektów w podejściu kosztowym wycen nieruchomości, I Konferencja Naukowo-Techniczna PZITB/ITB nt. „Rzeczoznawstwo budowlane”, Kielce−Cedzyna 1995.
[20] Rewitalizacja w Krakowie, Konferencja Samorządowa, Kraków 2006.
[21] Ross F.W., Leitfaden für die Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden, Hannover 1928.
[22] Runkiewicz W., Błędy i uszkodzenia w budownictwie wielkopłytowym. Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, WEKA, 2000.
[23] Ściślewski Z., Materiał a trwałość obiektów budowlanych, XLVII Konferencja Naukowa PAN i PZITB, Opole−Krynica 2001.
[24] Ściślewski Z., Trwałość budowli, skrypt Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1995.
[25] Winniczek W., Wycena budynków i budowli podejściem odtworzeniowym, CUTOB−PZITB, Wrocław 1993.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2122-8204
Identyfikatory