PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ochrona środowiska w projektach scaleniowych gruntów

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Environmental protection in land integration projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska niezbędne stało się opracowanie studiów środowiskowych w procesie scaleń gruntów o powierzchni powyżej 300 ha oraz przygotowanie ocen oddziaływania scalenia gruntów na środowisko na obszarach wymagających szczególnego potraktowania. Prawidłowo efekt środowiskowy. Aby zadanie to zostało spełnione, należy przestrzegać wielu zasad o charakterze prawnym w świetle dyrektyw unijnych, polskich aktów prawnych i aktów wykonawczych związanych ze scalaniem gruntów oraz ściśle określonych zasad organizacyjnych i technicznych zgodnych ze sztuką geodezyjną. W niniejszym artykule przybliża się tę problematykę.
EN
In connection with the coming into effect of the Environmental Protection Law of 27th April 2001, it became necessary to carry out environmental studies in the integration process of lands over 300 hectare in area and to develop assessment of the effect land integration has on the environment in the areas requiring special treatment. The properly carried out land integration should have positive or neutral effect on the environment. In order to meet this objective it is necessary to observe a number of principles of legal nature in view of the EU directives, Polish primary and secondary legislation related to land integration, as well as strictly specified organizational and technical principles in compliance with the art of surveying. The article presents the above problems.
Rocznik
Strony
269--275
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.,
Twórcy
autor
 • Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, Kraków
Bibliografia
 • [1] Instrukcja Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1983 roku o scalaniu gruntów (GZ-g-630-1/83, znowelizowana w 2004 r.).
 • [2] Kil J., Użytki ekologiczne jako element gospodarki ziemią, Przegląd Geodezyjny nr 8, Warszawa 2006, 7-10.
 • [3] Odlanicki-Poczobutt M., Scalenia rolne jako realizacja programowego zagospodarowania obszaru. Referat wygłoszony na I Kongresie Inżynierów Miernictwa, Warszawa 9–12 luty 1939.
 • [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DzU Nr 164, poz. 1587).
 • [5] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Scalanie gruntów” (DzU Nr 285, poz. 2863).
 • [6] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU Nr 38, poz. 454).
 • [7] Sobolewska-Mikulska K., Prace scaleniowe w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Przegląd Geodezyjny nr 1, Warszawa 2005, 10-13.
 • [8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (DzU Nr 92, poz. 880).
 • [9] Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80, poz. 717).
 • [10] Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scaleniu i wymianie gruntów (DzU Nr 178, poz. 1749).
 • [11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (DzU Nr 62, poz. 627).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2122-8190
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.