PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

New data on the stratigraphy of the folded Miocene Zone at the front of the Ukrainian Outer Carpathians

Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The litho- and biostratigraphy (calcareous nannofossils and foraminifera) were studied in several sections of the folded Miocene Zone (Boryslav-Pokuttya and Sambir nappes) of the Ukrainian Outer Carpathians. Based on new biostratigraphic data, the age and correlation of the folded Miocene deposits in the marginal part of the Ukrainian and Polish Outer Carpathians were established. The deposits studied range from the Early Miocene (Early Burdigalian NN2 Zone) to the early Late Miocene (NN9 Zone). The facies and similarity in ages of the youngest deposits of the folded Middle Miocene strata in Poland [Stebnik (Sambir) Nappe and Zgłobice thrust-sheets] and in Ukraine (Sambir Nappe) implies that they were folded at same time and that they represent a similar system of tectonic units, developed in front of the advancing Carpathian orogen.
Rocznik
Strony
325--353
Opis fizyczny
Bibliogr. 60 poz.,Tabl. 4,fot., rys.,
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • ANDREYEVA-GRIGOROVICH, A.S., GRUZMAN, A.D., AVITSKAYA N.A. & TROFIMOVICH, N.A. 1995. Foraminifers and nannoplankton of Miocene deposits of the Carpathians and Precarpathian. Geological Society of Greece, Special Publication, 4, 159-162.
 • ANDREYEVA-GRIGOROVICH, A.S. & KULCHYTSKY, A.Y. 1985. The age of the evaporatic sequence of the Kalush-Golyn field. In: Evaporates of Ukraine, pp. 176-181. Naukova Dumka Publisher; Kiev. [In Russian]
 • ANDREYEVA-GRIGOROVICH, A.S., KULCZYTSKY, Y.O., GRUZMAN, A.D., LOZYNYAK, P.Y., PETRASHKEVICH, M.I., PORTNYAGINA, L.O., IVANIN, A.V., SMIRNOV, S.E., TROFIMOVICH, N.A., SAVITSKAYA, N.A. & SHVAREVA, N.J. 1997. Regional stratigraphic scheme of Neogene formations of the Central Paratethys in the Ukraine. Geologica Carpathica, 48 (2), 123-136.
 • ANDREYEVA-GRIGOROVICH, A.S., OSZCZYPKO, N., SAVITSKAYA, N.A., ŚLĄCZKA, A. & TROFIMOVICH, N.A. 2003. Correlation of Late Badenian salt of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73, 67-89.
 • BERGGREN, W.A., KENT, D.V., SWISHER, C.C. & AUBRY, M.P. 1995. A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. In: BERGGREN W., KENT D., AUBRY M. & HARDENBOL J. (Eds), Geochronology, Time Scales and Global Stratigraphic Correlation. SEPM Special Publication, 54, 129-212.
 • BUJALSKI, B. 1930. Budowa geologiczna przedgórza Karpat Wschodnich między Łukwią a Rybnicą. Sprawozdania Państowego Instytutu Geologicznego, 6 (2), 235-268.
 • BUJALSKI, B. 1938. Arkusz Nadwórna. In: Ogólna Mapa Geologiczna Polski w skali 1:100 000, arkusz 3.Wojskowy Instytut Geograficzny; Warszawa.
 • BUKOWSKI, K., DULIŃSKI, M. & RÓŻAŃSKI, K. 2001. Origin of the Badenian salts from Wieliczka as indicated by stable isotope composition of fluid inclusions. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 96, 27-29.
 • BUKRY, D. & PERCIVAL, S.F. 1971. New Tertiary calcareous nannofossils. Tulane Studies in Geology and Paleontology, 8, 123-146.
 • BUROV, V.S. 1966. Some questions of stratigraphy of the Lower Molasse of the Carpathian foredeep. Geologichesky Sbornik Lvovskovo Geologicheskovo Obshchestva, 10, 32-39.
 • BUROV, V.S., GLUSHKO, V.V. & DOLENKO, G.N. 1978. Foredeep of the East Carpathians. In: MAHEL, M. (Ed.), Tectonics of the Carpathian Balkan Regions, pp. 217-220. Geological Institute of Dionyz Štúr; Bratislava.
 • CIZANCOURT, H. 1929. Kilka uwag o stratygrafii Przedgórza Karpat Wschodnich. Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, 5 (1-2), 296-342.
 • DZHINORIDZE, N.M. 1979. Geological stages of formation of potassium fields of pre-Carpathian area and the stage of dynamo-thermal matamorphism. Trudy Vsesojuzhnovo Nauchno-Insledovatelskovo Geologicheskovo Instituta, 55-73. [In Russian]
 • DZHINORIDZE, N.M. 1980. Pecularities of distribution of the salt deposits in the Carpathian region and geological evolution of the inner zone of the Carpathian Foredeep. In: Lithology and Geochemistry of salt deposits, pp. 48-55. Naukova Dumka; Kiev. [In Russian]
 • FORNACIARI, E., DI STEFANO, A., RIO, D. & NEGRI, A. 1996. Middle Miocene quantitative calcareous nannofossil biostratigraphy in the Mediterranean region. Micropaleontology, 42, 38-64.
 • GARECKA, M. & JUGOWIEC, M. 1999. Wyniki badań biostratygraficznych miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie nanoplanktonu wapiennego. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 168, 29-42.
 • GARECKA, M. & OLSZEWSKA, B. 1997. Stratigraphy of the Stebnik Unit in Poland. Przegląd Geologiczny, 45, 793-798. [In Polish]
 • GARECKA, M. & OLSZEWSKA, B. 1998. Biostratigraphy of the early Miocene of the Southern Poland based on planktonic foraminifera and calcareous nannoplankton. Przegląd Geologiczny, 46, 712-720. [In Polish]
 • GLUSHKO, W.A. (Ed.) 1976. Geological map of the Ukrainian Carpathians and adjacent foredeeps 1:200 000. Kievgeologia; Kiev. [In Russian]
 • GLUSHKO, W.W. & KRUGLOV, S.S. (Eds) 1971. Geologicheskoye stroyenie i goryucheye iskopayemyje ukrainskikh Karpat (Geology and hydrocarbons in the Ukrainian Carpathians). (Comprehensive stratigraphic columns of the western part of the Ukraine Territory). Trudy Ukrainskovo Nauchno-Insledovatelskovo Geologichino-Razvedovatelnovo Instituta, Lvov, 25, 2-391. [In Russian]
 • GURZHYI, D.V. 1969. Lithology of Molasse of pre-Carpathian area. 201 pp. Naukova Dumka; Kiev.
 • JABŁOŃSKI, E. &WAGNER, S. 1925. Brzeg Karpat fliszowych między Świcą a Łomnicą. Le bord des Carpathes entre Świca et Łomnica. Biuletyn Stacji Geologicznej Borysław 6, 80 pp.
 • JANKOWSKI, L., KOPCIOWSKI, R. & RYŁKO, W. 2004. Geological map of the Outer Carpathians: borderlands of Poland, Ukraine and Slovakia 1: 200 000. Polish Geological Institute; Warsaw.
 • KOLTUN, Y., DUDOK, I., KOTARBA, M., ADAMENKO, O., PAVLYUK, M., BURZEWSKI, W. & STELMACH, O. 2005. Geological setting and petroleum occurrence of the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. In: KOTARBA, M. (Ed.), Polish and Ukrainian geological studies (2004-2005) at Starunia area of discoveries of Woolly Rhinoceroses. pp. 61-77. Państwowy Instytut Geologiczny; Warszawa – Kraków.
 • KORIN, S.S. 2005. Miocene salt-bearing Vorotyshcha Beds in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine. In: KOTARBA, M. (Ed.), Polish and Ukrainian geological studies (2004-2005) at Starunia area of discoveries of Woolly Rhinoceroses, pp. 79-85. Państwowy Instytut Geologiczny; Warszawa – Kraków.
 • KOTLARCZYK, J. 1985.An outline of the stratigraphy of Marginal Tectonic Units of the Carpathian Orogene in the Rzeszów-Przemyśl area. In: J. KOTLARCZYK (Ed.), Geotraverse Kraków–Baranów–Rzeszów–Przemyśl–Komańcza–Dukla. Guide to excursion 4. XIII Congres Carpatho-Balkan Geological Association., Cracow, Poland 1985, p. 21-32.
 • KRUGLOV, S.S. 1978. Svodnye stratigraficheskiye razrezy zapadnych oblastey USSR (Comprehensive stratigraphic columns of the western part of the Ukraine Territory). Trudy Ukrainskovo Nauchno-Insledovatelskovo Geologichino-Razvedovatelnovo Instituta, Lvov. [In Russian]
 • KRZYWIEC, P., ALEKSANDROWSKI, P., FLOREK, R. & SIUPIK, J. 2004. Budowa frontalnej strefy Karpat zewnętrznych na przykładzie mioceńskiej jednostki Zgłobic w rejonie Brzeska-Wojnicza - nowe dane, nowe modele, nowe pytania. Przegląd Geologiczny, 52, 105-1059.
 • KSIĄŻKIEWICZ, M. 1977. The Tectonics of the Carpathians. In: W. POŻARYSKI (Ed.), Geology of Poland Volume 4. Tectonics, pp. 476-699. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.
 • ŁUCZKOWSKA, E. 1978.Wielician Holostratotypus: Wieliczka Salz Grube: Bohrung Kłaj-1. In: Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän M4 Badenian, pp. 149-151 and 155-158. Veda; Bratislava.
 • ŁUCZKOWSKA, E. & ROLEWICZ, J. 1990. Comparison between assemblages of foraminifers from stratified Salt Member and Salt Breccia Member from Wieliczka. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 60, 149-168.
 • MARTINI, E. 1971. Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonations. In: FARINACCI, A. (Ed.), Proceedings of II Planktonic Conference, Roma 1970, 2, 739-785. Edizioni Tecnoscienza; Roma.
 • MARTINI, E. & WORSLEY, T. 1970. Standard Neogene calcareous nannoplankton zonations. Nature, 225, 289-290.
 • MARUNTEANU, M. 1999. Litho-and biostratigraphy (calcareous nannoplankton) of the Miocene deposits from the Outer Moldavides. Geologica Carpathica, 50, 313-324.
 • MARUNTEANU, M., CRIHAN, M. & CHIRA, C. 1999. Badenian zonation – the Carpathian area, Romania. Acta Palaeontologica Romaniae, 2, 261-267.
 • NEY, R. 1968. The role of the “Cracow Bolt” in the geological history of the Carpathian Foredeep and in the distribution of oil and gas deposits. Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 45, 1-82. [In Polish with English summary]
 • OKADA, H. & BUKRY, D. 1980. Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation. Marine Micropaleontology, 5 (3), 321-325.
 • OLSZEWSKA, B. 1999. Biostratigraphy of Neogene in the Carpathian Foredeep in the light of new micropalaeotological data. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 168, 9-21. [In Polish with English summary]
 • OSZCZYPKO, N., KRZYWIEC, P., POPADYUK, I. & PERYT, T. 2006. Carpathian foredeep basin (Poland and Ukraine): its sedimentary, structural, and geodynamic evolution. In: J. GOLONKA & F.J. PICHA (Eds), The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir, 84, 261-318.
 • PERYT, T.M. & KOVALEVICH, V.M. 1997.Association of redeposited salt breccias and potash evaporites in the Lower Miocene of Stebnyk (Carpathian Foredeep, West Ukraine). Journal of Sedimentary Research, 67, 913-922.
 • PETRICZENKO, O.I., PANOW, G.M., PERYT, T.M., SREBRODOLSKI, B.I., POBEREŻSKI, A.W. & KOWALEWICZ, W.M. 1994. Zarys geologii mioceńskich formacji ewaporatowych ukraińskiej części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, 42, 734-737.
 • PICHA, F. 1996. Exploring for hydrocarbons under thrust belts- A challenging new frontier in the Carpathians and elsewhere. AAPG Bulletin, 80, 1547-1564.
 • RÖGL, F. 1998. Paratethys Oligocene-Miocene stratigraphic correlation. In: I. CICHA, F. RÖGL, & J. CTYROKA, J. (Eds), Oligocene-Miocene foraminifera of the Central Paratethys, Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 549, 3-7. Frankfurt am Main.
 • SMIRNOV, S.E., SAVITSKAYA, N.B., SMOGOLYUK, N.B. & VUL, M.A. 1993. Konglomeraty w razriezie niznej molassy Predkarpatskovo progiba: wariant stratigraficheskoj modeli. Geologiceskij Zhurnal, 5, 79-88. [with English summary]
 • SMIRNOV, S.E., SAVITSKA, N.A. & TROFIMOVICH, N.A. 2000. Problems of Miocene stratigraphy of Precarpathian Foredeep. Geologiya i Geokhimia Goryuchikh Kopalyn, Problemy Stratigrafii, 1, 91-104. [with English summary]
 • SIEROVA, M.J. 1950. Micropaleontological researches. Materialy po geologii Vostochnykh Karpat, Trudy, 25, 16-18. [In Russian]
 • SPROVIERI, R., BONOMO, S., CARUSO, A., DI STEFANO, A., DI STEFANO, E., FORESI, L., JACCARIN, S., LIRER, F.,MAZZEI, R. & SALVATORINI, G. 2002. An integrated calcareous plankton biostratigraphic scheme and biochronology for Mediterranean Middle Miocene. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 2, 337-353.
 • ŠVÁBENICKÁ, L. 2002. Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic). Geologica Carpathica, 53, 197-210.
 • ŚLĄCZKA, A. & KOLASA, K. 1997. Resedimented salt in the Northern Carpathians Foredeep (Wieliczka, Poland). Slovak Geological Magazine, 3, 135-155.
 • ŚLĄCZKA, A., KRUGLOV, S., GOLONKA, J., OSZCZYPKO, N. & POPADYUK, I. 2006. Geology and hydrocarbon resources of the Outer Carpathians, Poland, Slovakia, and Ukraine: General geology. In: J. GOLONKA & F.J. PICHA (Eds), The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir, 84, 221-258.
 • ŚLĘZAK, J., KOSZARSKI, A. & KOSZARSKI, L. 1995. Calcareous nannoplankton stratigraphy of the terminal flysch deposits from the Skole Nappe (Oligocene –Miocene, Polish Carpathians, Krosno Beds). In: FLORES, J.A. & SIERRO, F.J. (Eds), 5th INA Conferenze in Salamanca Proceedings, pp. 267-277.
 • ŚWIDERSKI, B. 1924. Budowa geologiczna Karpat Pokuckich. Geological structure of the Pokucie Carpathians. Biuletyn Stacji Geologicznej Borysław, 7, 131 p.
 • TOŁWIŃSKI, K. 1925. Skolskie Karpaty brzeżne z uwzględnieniem geologii Brysławia (Les Karpates bordières de Skole, géologie de Borysław y comprise). Biuletyn Stacji Geologicznej Borysław, 8, 1-144.
 • TOŁWIŃSKI, K. 1928. Z geologii południowej Polski w strefie Przedgórza Karpat Wschodnich. Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, 4, 247-271.
 • TOMANOVA-PETROVA, P. & ŠVÁBENICKÁ, L. 2007. Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republik). Geologica Carpathica, 58, 333-352.
 • WÓJCIK, A. & JUGOWIEC, M. 1998. The youngest members of the folded Miocene in the Andrychów region (Southern Poland). Przegląd Geologiczny, 8, 763-770.
 • VASHCHENKO, V.O. & HNYLKO, O.M. 2003. About stratigraphy and sedimentary features of the Neogene molasse of the Boryslav-Pokuttya and Sambir nappes of the Ukrainian Fore-Carpathiamns. Geology and Geochimistry of Combustible Minerals, 1, 87-101. [In Ukrainian]
 • VIALOV, O.S. 1965. Stratigraphy of Neogene molasse of the Carpathian Foredeep. 192 p. Naukova Dumka; Kiev. [In Russian]
 • VIALOV, O.S. 1966. Trace-fossils and their paleontological value. 219 p. Naukova Dumka; Kiev.
 • YOUNG, J. 1998. Miocene. In: P. BOWN (Ed.), Calcareous nannoofossil Biostratigraphy, pp. 225-265. Kluwer Academic Publishers; Dordrecht.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2121-8173
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.