Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1774-6662

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Budownictwo

Tytuł artykułu

Problemy projektowe ścian szczelinowych

Autorzy Dylla, A.  Osak, W. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=830
Warianty tytułu
EN Design problems of cavitywalls
Konferencja ENERGODOM 2006 (2006 ; Kraków)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono aktualne problemy prawne i projektowe związane z projektowaniem ścian szczelinowych. Sprecyzowano wymagania cieplno-wilgotnościowe odnosząc je do zaleceń konstrukcyjnych. Przedstawiono kierunki rozwoju i propozycji badań trójwarstwowych ścian szczelinowych.
EN Current legal and design problems relevant to designing cavity walls have been discussed. Thermal-humidity requirements with regard to construction recommendation have been quantified. The directions of development and suggestion of research three-ply cavity walls have been presented.
Słowa kluczowe
PL projektowanie ścian szczelinowych   ściana szczelinowa  
EN cavity wall   designing cavity walls  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Rocznik 2006
Tom R. 103, z. 5-B/1
Strony 95--102
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.,Rys., wz.,
Twórcy
autor Dylla, A.
autor Osak, W.
  • Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
1. Sokalski J.: Trwałość zewnętrznych ścian murowanych. Praca naukowo- badawcza, ITB, Warszawa 1994
2. Lebowska S.: Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne ściany szczelinowej w kontekście ich zastosowań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Praca Dyplomowa Nr 6282, ATR, Bydgoszcz 2006
3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z późn. zm.)
4. Fenrych M.: Ściany wielowarstwowe- sposób na optymalne rozwiązania pionowych przegród zewnętrznych budynku, Materiały Budowlane 3/2005
5. Pogorzelski J, Rudczyk- Malijewska E,: Optymalna izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych, Materiały Budowlane 1/2004
6. Dylla A.: Właściwości fizykalne i trwałość docieplonych przegród zewnętrznych. Zeszyty Naukowe Nr 223, Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1999
7. PN-EN ISO 6946, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 2004
8. Sucharska L.: Trójwarstwowa ściana zewnętrzna ze szczeliną wentylowaną - optymalizacja konstrukcji i technologii wykonania ściany. Praca Dyplomowa Nr 5726, ATR, Bydgoszcz 2005
9. PN-B-03002, 1999. Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
10. Strength of brickwork and blockwork walls design for yertical load, BRE, Digest 245, England 1981
11. Albrecht W.: Einfluss von Verblendauerwerk auf die Tragfahigkait der Heutermauerung. Ziegelindustrie 2 1985
12. Hendry B.P., Sinha A.: Test on full-scale cavity walls under lateral loading. II International Symposium on Bearing Walls. CIB Warszawa 1985
13. Sokalski J.: Analiza rozwiązań ścian szczelinowych stosowanych w różnych krajach pod kątem przyszłych badań polskich. Praca naukowo-badawcza, ITB, Warszawa 1987
14. Sokalski J.: Pogram badań wytrzymałościowych. Praca naukowo-badawcza, ITB, Warszawa 1989
15. Sokalski J.: Racjonalne rozwiązania zewnętrznych przegród pionowych w tradycyjnym budownictwie niskim. Praca naukowo- badawcza, ITB, Warszawa 1992
16. Instrukcja 341/96 Projektowanie i wykonywanie murowanych ścian szczelinowych. ITB, Warszawa 1996
17. BS 5628 Structural use of Masonry, Part 1. Unreinforced masonry, 1992
18. DIN 1053 Teill, Rezeptmauerwerk. Berechnung und Austuhrung, 1990
19. Sokalski J., Opracowanie zasad projektowania i wykonania murowanych ścian szczelinowych o współczynniku k < 0,5 W/(m2K). Obliczanie kotwi i licówki. Praca naukowo- badawcza, ITB, Warszawa
20. Andersen T. Berechnung von zweischalingem Ziegelsichtmauerwerk, Ziegelindusrie, Nr l, 1972
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1774-6662
Identyfikatory