Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1772-6524

Czasopismo

Chemical and Process Engineering

Tytuł artykułu

Equilibrium in cu(ii) and ag(i) ion adsorption on chitosan microgranules formed in supercritical drying conditions

Autorzy Zarzycki, R. 
Treść / Zawartość http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95350 https://www.degruyter.com/view/j/cpe
Warianty tytułu
PL Równowaga adsorpcyjna jonów Cu (II) i Ag (I) na granulkach chitozanu wytworzonych metodą suszenia w nadkrytycznym ditlenku węgla
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The adsorption of Cu(II) and Ag(I) ions on microgranules formed by drying in supercritical conditions was investigated. Sorption isotherms were described by the Langmuir, Langmuir-Freundlich, Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, modified Dubinin-Radushkevich and Toth equations. Sorption capacity of Cu(II) lies in the range from 2.6 to 2.3 mmol/gchitosan, and that of Ag(I) is 2.2 mmol/gchitosan. Adsorption process can be interpreted in terms of the theory of volumetric filling of micropores, and the adsorption surface has a heterogeneous character.
PL Badano adsorpcję jonów Cu(II) i Ag(I) na mikrogranulkach formowanych w procesie suszenia w warunkach nadkrytycznych. Izotermy sorpcji opisano równaniami Langmuira, Langmuira-Freundlicha, Redlicha-Petersona, Dubinina-Radushkevicha, zmodyfikowanego równania Dubinina-Radushkevicha i równania Totha. Adsorpcja równowagowa jonów Cu(II) wynosi 2,6 - 2,3 mmol/gchitosan, jonów Ag(I) 2,2 mmol/gchitosan. Interpretacja procesu adsorpcji może być oparta na teorii objętościowego zapełniania mikroporów, a powierzchnia ma charakter heterogeniczny.
Słowa kluczowe
PL adsorpcja   chitozan   ditlenek węgla   metoda suszenia  
EN adsorption   chitosa   drying method  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Chemical and Process Engineering
Rocznik 2007
Tom Vol. 28, z. 3
Strony 735--745
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.,Rys., tab., wykr.,
Twórcy
autor Zarzycki, R.
  • Prof. w Katedrze Systemów Inżynierii Środowiska PŁ; inżynieria chemiczna, transport masy, metody rozdzielania mieszanin.
Bibliografia
[1] WU FENG-CHIN, TSENG RU-LING, RUEY-SHIN, J. Hazard. Mater., 2000, V 73,63.
[2] YARMA A.J., DESHPANDE S.V., KENNEDY J.F., Carbohyd. Poi., 2004, 55, 77
[3] JUANG RUEY-SHIN, SHAO HUEY-JEN, Adsorption, 2002, 8,71
[4] PETRUS R., AKSIELRUD G., GUMNICKI J., PIĄTKOWSKI W., Wymiana masy w układzie dato stałe - ciecz, Ofic. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998.
[5] DO D.D., Adsorption analysis: Eąuilibria and kinetics, Imperial College Press, London, 1998.
[6] KUMAR V.K., SIYANESAN S., J. Hazard. Mat., 2006, B129, 147
[7] NG J.C.Y., CHEUNG W.H., McKAY G., J. Colloid Interface Sci., 2002, 255, 64.
[8] CHU K.H., J. Hazard. Mat., 2002, B90, 77
[9] ALTIN O., OZBELGE O., DOGU T., J. Colloid Interface Sci., 1998, 198, 130.
[10] PERIC J., TRGO M., VUKOJEVIC MEVIDOVIC N., WaterRes., 2004, 38, 1893.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1772-6524
Identyfikatory