Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-6014

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Local heat transfer to gas-liquid system agitated in a jacketed reactor equipped with two impellers on a common sharf

Autorzy Karcz, J.  Bielka, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania lokalnej wymiany ciepła do układu ciecz-gaz w ogrzewanym płaszczowo reaktorze z dwoma mieszadłami na wspólnym wale
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The results of the studies of local heat transfer in a gas-liquid system in the wall region of a tall, baffled agitated vessel equipped with the system of two impellers on the shaft are presented. A Rushton turbine was located at the upper position. CD 6 and A 315 impellers were used as the lower agitators. On the basis of the obtained results, the effect of the lower impeller on the distribution of the heat transfer coefficient has been estimated. Averaged numerically local values of the heat transfer coefficients have been worked out in the form of equations describing experimental results within the transitional and turbulent range of the fluid flow.
PL Przedstawiono wyniki badań lokalnego wnikania ciepła w układzie ciecz-gaz w obszarze przyściennym smukłego mieszalnika z przegrodami, zaopatrzonego w zestaw dwóch mieszadeł na wspólnym wale. W położeniu górnym znajdowało się mieszadło turbinowe Rushtona, w dolnym - mieszadło CD 6 lub A 315. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ typu dolnego mieszadła na rozkład wartości współczynnika wnikania ciepła. Uśrednione numerycznie lokalne wartości współczynnika wnikania ciepła opracowano w postaci równań obowiązujących w zakresie przejściowego i burzliwego przepływu płynu w zbiorniku.
Słowa kluczowe
PL ciepło   mieszalnik   płyn   wnikanie ciepła  
EN heat   heat transfer   impeller   liquid  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2006
Tom T. 27, z. 4
Strony 1325--1339
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.,Rys., tab.,
Twórcy
autor Karcz, J.
autor Bielka, I.
Bibliografia
[1] STRĘK F., Mieszanie i mieszalniki, 2nd Ed., WNT, Warszawa, 1981.
[2] PAUL E.L., ATIEMO-OBENG V.A., KRESTA S.M., Handbook ofindustrial Mixing, Wiley, 2004.
[3] TATTERSON G.B., Fluid Mixing and Gaś Dispersion in Agitated Yessels. MacGraw Hill Inc., 1991.
[4] KAMIEŃSKI J., Mieszanie układów wielofazowych, WNT, Warszawa, 2004.
[5] NIENOW A.W., Chem. Eng. Progress, 1990, 61, 61.
[6] KARCZ J., Chem. Eng. J., 1999, 72, 217.
[7] KARCZ J., Inż. Chem Proc., 2001, 22, 409.
[8] BlELKA I., Studies ofheat transfer process in mechanically agitated gas-liquid systems (in Polish). PhD Thesis, Szczecin University of Technology, Szczecin, 2006.
[9] KUNCEWiCZ C.,NiEDZiELSKA A., Chem. Eng. Sci., 2005, 60, 2439.
[10] JAWORSKI Z., Numerical studies of jacketed heat transfer in stirred tanks, Paper G7. Congress CHISA'2002, Prague, Czech Republic, 27-31.08.2002.
[11] ZAKRZEWSKA B., Numerical modeling of heat transfer in agitated vessels (in Polish), PhD Thesis, Szczecin University of Technology, Szczecin, 2003.
[12] KARCZ J., ABRAGIMOWICZ A., Local heat transfer in liguid and gas-liquid systems agitated by concave disc turbine, Proc. lOth European Conf. on Mixing, Delft, The Netherlands, 3-5.07.2000, 493-500.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-6014
Identyfikatory