Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-6001

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Konkurencyjność portów morskich południowo-wschodniego Bałtyku i ich zaplecza

Autorzy Zajt, K. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN The competitiveness of the sea ports of the South-East Baltic and its economic background area
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowe znaczenie wschodnioeuropejskich korytarzy trans-portowych i portów morskich południowo-wschodniego Bałtyku po rozszerzeniu UE. Przeładunki i obroty terminali kontenerowych w ważniejszych portach Bałtyku. Charakterystyka portów w Tallinie, Kłajpedzie, Gdańsku i Gdyni oraz połączeń kolejowych i drogowych z ich zapleczem - stan obecny i plany rozwoju. Konkurencja ze strony wielkich portów na wybrzeżu Morza Północnego. Wzrastająca rola kolei w przewozach kontenerów z tych portów na wschód.
EN New significance of the East-European transport corridors and sea ports of the South-Eastern Baltic after the European Union enlargement. The reloadings and traffic of the container terminals in the more important Baltic ports. The Characteristics of the sea ports in Tallin, Klajpeda, Gdansk and Gdynia as well as the glue joints and the road junctions together with their economic background area - the present situation and the development plans. The competition from the large ports situated on the North Sea coast. The Increasing role of the railway in the container shippings from these ports towards East.
Słowa kluczowe
PL porty Bałtyku   transport morski  
EN Baltic ports   sea transport  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2006
Tom R. 45, nr 12
Strony 18--25
Opis fizyczny Il., tab., wykr.,Bibliogr. 12 poz.,
Twórcy
autor Zajt, K.
  • Katedra Rynków Transportowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Bibliografia
[1] Bank Światowy, www.worldbank.org
[2] European Conference of Ministers of Transport, www.cemt.org
[3] Klaipeda State Seaport, www.portofklaipeda.lt
[4] Manomaityte M., Signing the 2K Project - a guarantee to end the war on tariffs?, Issue 2005/03, www.jura.lt
[5] Matczak M. and the BTJ Team, The Baltic Transport Ranking for 2005, Baltic Transport Journal, No. 4/2005
[6] Międzynarodowy Fundusz Walutowy, www.imf.org
[7] Port of Tallin, www.ts.ee,
[8] Schulze-Freiberg POLZUG, The achievements and plans of a CT operator from a new member states, [w]: Combined Transport: new conditions and opportunities in the enlarged Europe, June 2006, Vienna, www.uirr.com/download/CongresUIRR2006_SchulzeFreiberg.pdf Serwis Polskiej Gospodarki Morskiej PortalMorski.pl, www.portalmorski.pl
[9] Sieński J., Gdańsk wants to be a hub, Baltic Transport Journal, No. 6/2005
[10] Szczepaniak M., Drogi do autostrad. Technologie, infrastruktura, www.gddkia.gov.pl
[11] Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, www.portgdansk.pl
[12] Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., www.port.gdynia.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-6001
Identyfikatory