Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-6000

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Konkurencyjność polskiego transportu morskiego w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Autorzy Plewinski, L. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN The Competitiveness of the Polish sea transport in the period of Poland's membership in the European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Znaczenie, miejsce w gospodarce i w systemie transportowym kraju oraz główne cele strategiczne polskiego transportu morskiego. Międzynarodowe i wewnętrzne warunki rozwoju floty transportowej i portów morskich. Analiza polityki wspomagania konkurencyjności transportu morskiego UE i Polski.
EN The Significance, the place in the economy and in the domestic transport system as well as the principal strategic targets of the Polish sea transport. The International and internal conditions of both the transport fleet and the sea ports development. The Analysis of the support policy of the sea transport competitiveness both of the European Union and Poland.
Słowa kluczowe
PL konkurencyjność   transport morski  
EN competitiveness   sea transport  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2006
Tom R. 45, nr 11
Strony 48--56
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.,
Twórcy
autor Plewinski, L.
  • Dr kpt. z. w., prof. WSM w Szczecinie
Bibliografia
[1] A New Deal for Transport. Better for Everyone. Department of the Environment, Transport and the Regions /DETR/. London 1998.
[2] British Shipping. Charting a New Course. DETR. London 2000.
[3] Community guidelines on State aid to Maritime Transport. Official Journal No C 205/5 of 3 July 1997.
[4] Council Regulation (EEC) No 613/91 of 4 March 1991 on the transfer of ships from one register to another within the Community. Official Journal 1991, No L 68.
[5] Council Resolution of 24 March 1997 on a New Strategy to Increase the competitiveness of Community Shipping. Official Journal 97-C 109/01.
[6] Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2003.
[7] Grzelakowski A.: Polityka portowa jako instrument aktywizacji rozwoju polskich portów morskich. W: „Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską". III Konferencja Naukowa Porty Morskie 2003. Wyd. Kreos. Szczecin 2003.
[8] Mentrak J.: Szansę wykorzystania środków funduszy europejskich przez sektor gospodarki morskiej po uzyskaniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego. II Forum morskie". Kołobrzeg 2003.
[9] Niedzielski P: Polityka innowacyjna w transporcie. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2003.
[10] Plewiński L.: Polska polityka transportu morskiego w dobie integracji z Unią Europejską. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2004.
[11] Plewiński L.: Tendencje przemian europejskiego i bałtyckiego rynku frachtowego. W: „Współczesne rynki frachtowe". Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2006.
[12] Polityka transportowa. Dokument Rady Ministrów. Warszawa 1995.
[13] Polska. Priorytety strategiczne sektora transportu. Raport nr 19450 POL., czerwiec 1999. Jednostka infrastruktury; Region Europy i Azji Środkowej. [Warszawa] 1999. Dokument Banku Światowego [maszynopis].
[14] Sójka Z.: Polski transport morski na tle współczesnej makrostrategii rozwoju kraju. W: „Powojenne półwiecze polskiej gospodarki morskiej". XI Sejmik Morski. Stowarzyszenie Civitas Christiana, Szczecin 1996.
[15] Szwankowska B., Szwankowski S.: Wielkoskalowe projekty inwestycyjne czynnikiem podnoszenia konkurencyjności polskich portów morskich. W: „Konkurencyjność polskich portów morskich w świetle integracji z Unią Europejską". III Konferencja Naukowa Porty Morskie 2003. Wyd. Kreos. Szczecin 2003.
[16] Szwankowski S.: Polskie porty morskie w systemie połączeń multi-modalnych na Bałtyku. „Porty i Spedycja" 2003, nr 9.
[17] Żurek J.: Wydajność przewozowa światowej floty transportowej. „Namiary na Morze i Handel" 1996, nr 6.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-6000
Identyfikatory