Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5996

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Kinetics of the esterification of acrylic acid with lower aliphatic alcohols in the presence of dodecatungstophosphoric acid as a catalyst

Autorzy Witczak, T.  Grzesik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Kinetyka estryfikacji kwasu akrylowego niższymi alkoholami alifatycznymi w obecności kwasu dodekawolframofosforowego jako katalizatora
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The syntheses of methyl and ethyl acrylates were studied in a batch reactor, using dodecatungstophosphoric acid as catalyst. The effects of various parameters on the rate of reaction were evaluated. The kinetic models and kinetic parameters have been determined.
PL Badano syntezę akrylanów metylu i etylu w reaktorze okresowym. Jako katalizatora użyto kwasu dodekawolframofosforowego. Oceniono wpływ różnych parametrów na szybkość reakcji. Opracowano modele kinetyczne oraz parametry równań kinetycznych.
Słowa kluczowe
PL estryfikacja   kwas akrylowy   kwas dodekawolframofosforowy  
EN acrylic acid   dodecatungstophosphoric acid   estrification  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2006
Tom T. 27, z. 4
Strony 1455--1467
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.,Wykr., tab.,
Twórcy
autor Witczak, T.
autor Grzesik, M.
  • Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie
Bibliografia
[1] KUDŁA S., KAŁĘDKOWSKA M., Przem. Chem., 1998, 77, 86.
[2] BEREŚ J., KUDŁA S., Chemik, 1994, 1, 3.
[3] IZUMI Y., Catal. Today, 1997, 33, 371.
[4] IZUMI Y., URABE K., ONAKA M., Zeolite, clay, and heteropolyacid in organie reactions, 99, Kodan-sha, Tokyo, 1992.
[5] KOZHEYNIKOY I. V., Catal. Rev.- Sci. Eng., 1995. 37, 311.
[6] OKUHARA T., MIZUTAN., MISONO M., Advances in Catalysis, Vol. 41, Academic Press, 1996.
[7] DUPONTP., YEDRINEJ. C., PAUMARD E., HECQUET G.,LEFEBVRE F., Appl. Catal., 1995, 129, 217.
[8] CHEN X., Xu Z., OKUHARA T., Appl. Catal., 1999, 180,261.
[9] HU CH., HASHIMOTO M., OKUHARA T., MISONO M., J. Catal., 1993,143, 437.
[10] BEREŚ J., KĘSICKA G., TERELAK W., GÓRKA T., Sprawozdanie ICSO, 1971, nr No. 2/71 cz. l, 5.
[11] MALSHEV.C.,CHADALIAS.B., Chem. Eng. Sci., 1977, 32, 1530.
[12] CZUBAROW G.A., DANOW S.M., LOGUTOW W.L., OBMIELIUCHINA T.N., Ż. Prik. Chim., 1984, 57, 203.
[13] CZUBAROW G.A., DANOW S.M., LOGUTOW W.I., STARIKOWAO. A., Ż. Prik. Chim., 1982, 55, 1204.
[14] RUBISTEIN B.L, LEONITIEW J.A., BUTAKOWA T.W., TOMASZCZUK W.L., MOROZOW Ł.A., Ż. Prik. Chim., 1972, 45, 214.
[15] WITCZAK M.,GRZESIK M., SKRZYPEK J., Inż. Chem. Proc., 2004, 25, 331.
[16] HANSEN H., RASMUSSEN P., FREDENSLUND A., SCHILLER M., GMEHLING J., Ind. Chem. Res., 1991, 30, 2352.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5996
Identyfikatory