Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5995

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Kinetics of syntheses of methyl and ethyl methacrylates using molybdophosphoric acid as a catalyst

Autorzy Witczak, T.  Grzesik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Kinetyka syntezy estrów kwasu metakrylowego i alkoholu metylowego oraz etylowego w obecności kwasu molibdenofosforowego jako katalizatora
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The kinetics of the esterification of methacrylic acid with methanol and ethanol in the liquid phase was studied by using molybdophosphoric acid as a catalyst. Reactions were carried out in a batch reactor at various temperatures, molar ratios of substrates and catalyst concentrations. The rate equations, reaction rate constants and equilibrium constants have been determined.
PL Badano kinetykę estryfikacji w fazie ciekłej kwasu metakrylowego metanolem i etanolem w obecności kwasu molibdenofosforowego jako katalizatora. Reakcje przeprowadzono w reaktorze okresowym w różnych temperaturach, dla różnych stosunków molowych substratów i stężeń katalizatora. Wyznaczono równania kinetyczne, stałe szybkości reakcji oraz stałe równowagi.
Słowa kluczowe
PL alkohol etylowy   alkohol metylowy   estryfikacja   kwas metakrylowy  
EN ethyl   methacrylic acid   methyl  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2006
Tom T. 27, z. 4
Strony 1535--1545
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.,
Twórcy
autor Witczak, T.
autor Grzesik, M.
  • Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie
Bibliografia
[1] LIPIŃSKA-ŁUCZYN E., PERKOWSKI J., Przem. Chem., 1998, 77, 363.
[2] Przem. Chem., 2002, 81, 841.
[3] Podstawy technologii syntezy petrochemicznej, praca zbiorowa, A.J. Dinces, L.A. Potołowski (red.), Warszawa, PWN, 1970.
[4] MORRISON R.T., BOYD R.N., Chemia organiczna, Warszawa, PWN, 1985.
[5] NOWAK P., Przem. Chem., 2000, 79, 186.
[6] IZUMI Y., Catal. Today, 1997, 33, 371.
[7] DUPONT P., YEDRINE J.C.,PAUMARD E., HECQUET G.,LEFEBYRE F., Appl. Catal., 1995, 129,217.
[8] IZUMI Y., HiSANO K., HiDA T., Appl. Catal., 1999, 181,277.
[9] MUKAI S.R., MASUDAT., OGINOL, HASHIMOTO K., Appl. Catal., 1997, 165,219.
[10] DUPONT P., LEFEBYRE F., J. Mol. Catal. A: Chem., 1996, 114, 299.
[11] WITCZAK M., GRZESIK M., SKRZYPEK J., Inż. Chem. Proc., 2004, 25, 321.
[12] HANSEN H., RASMUSSEN P., FREDENSLUND A., SCHILLER M., GMEHLING J., Ind. Chem. Res., 1991, 30, 2352.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5995
Identyfikatory