Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5975

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Hydrodynamics and heat transfer during two-phase gas-high viscous liquid flow in a film reactor

Autorzy Troniewski, L.  Witczak, S.  Czernek, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Hydrodynamika i wymiana ciepła podczas przepływu dwufazowego gaz-ciecz bardzo lepka w rurowym reaktorze warstewkowym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents the results of tests and analysis of hydrodynamics and heat transfer conditions of cocurrent annular gas-high viscous liquid downward flow in vertical pipes. Systematic of flow patterns and the range of their occurrence have been given. Selected values characterizing the nature of flowing liquid films of high viscosity have been characterized and described. The analysis of the influence of selected heat and flow parameters on transfer conditions has been made and dependences for calculating heat transfer coefficient in liquid film have been given.
PL Przedstawiono wyniki badań i analiz hydrodynamiki i warunków wymiany ciepła we współprądowym pierścieniowym przepływie opadającym w rurach pionowych cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano systematykę struktur przepływu oraz zakres ich występowania. Omówiono niektóre wielkości charakteryzujące naturę przepływających filmów cieczy o dużej lepkości. Dokonano analizy wpływu wybranych parametrów cieplnych i przepływowych na warunki wnikania oraz podano zależności do obliczania współczynnika wnikania ciepła w filmie cieczy.
Słowa kluczowe
PL ciecz lepka   ciepło   gaz   lepkość   wymiana ciepła  
EN gas   heat   heat transfer   viscosity   viscous liquid  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2006
Tom T. 27, z. 4
Strony 1341--1359
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.,Rys., tab.,
Twórcy
autor Troniewski, L.
autor Witczak, S.
autor Czernek, K.
Bibliografia
[1] ANDRITSOS N., HANRATTYT.J., Int. J. Multiphase Flow, 1987,13, 583.
[2] BRONIARZ-PRESS L., Hydrodynamika spływu filmowego cieczy i zjawiska przenoszenia w aparatach warstewkowych, Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań, 2004.
[3] CZERNEK K., Hydrodynamika pierścieniowego współprądowego przepływu opadającego w rurach pionowych cieczy bardzo lepkiej i gazu, Praca doktorska, Politechnika Opolska, Opole 2004.
[4] COLLIER J.G., HEWITT G.F., Trans. Inst. Chem. Eng., 1961, 39, 127.
[5] DU X.Z., WANG B.X., WU S.R., JIANG S.Y., Int. J. Heat Mass Transfer, 2002, 45, 1889.
[6] JAYANTI S., HEWITT G.F., Int. J. Heat Mass Transfer, 1997, 40, 2445.
[7] PATNAIK V., PEREZ-BLANCO H., Int. J. Heat Fluid Flow, 1996, 17,63.
[8] RAO B.K., Heat Fluid Flow, 1999, 20, 429.
[9] ROTKEGEL A., KRUPICZKA R., Inż. Chem. Proc., 2001, 22, 1225.
[10] SCHNADEL G., SCHLUNDERE.U., 1980, 14, 79.
[l1] SHAHM, A.I.Ch.E. Symp. Series, 1981, 77, 140.
[12] SKOCZYLAS A., Hydrodynamika i wnikanie ciepła w wymiennikach cienkowarstewkowych wąskoszczelinowych i skrobakowych, Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2001.
[13] SPISAK W., Przepływ dwufazowy gaz-ciecz bardzo lepka w rurach pionowych, Praca doktorska, Wrocław, 1986.
[14] TRONIEWSKI L., Aparaty z hydraulicznie wytwarzanym filmem cieczy, Studia i Monografie, z. 14 ser. Mechanika, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, Opole, 1989.
[15] ULBRICH R., Identyfikacja przepfywu dwufazowego gaz-ciecz, Studia i Monografie, z. 32, ser. Mechanika, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, Opole, 1989.
[16] ZAKRZEWSKA M., Wnikanie ciepła przy dwufazowym przepływie gaz—ciecz lepka w rurach pionowych, Praca doktorska, Politechnika Opolska. Opole, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5975
Identyfikatory