Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5958

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Electrochemical measurement of the impeller speed for off-bottom suspension in a dish-bottomed vessel

Autorzy Jirout, T.  Moravec, J.  Rieger, F. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Pomiary elektrochemiczne częstości obrotów mieszadłado wytwarzania zawiesiny w zbiorniku z dnem wypukłym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Visual observation of particle layer sediment at the vessel bottom by classical Zwietering's concept is the most known method for determining just-suspended impeller speed. This method has many disadvantages which can be eliminated by new application of the electrochemical method (EDD) for observation of particle layer sediment on the vessel bottom and for identification of just off-bottom particle suspension state. The main goal of this paper is to demonstrate the applicability of an electrochemical method for determining the impeller speed for off-bottom particle suspension in a wide range of suspension concentrations. The results obtained from EDD measurements are compared with the results from visual observations.
PL Obserwacja wizualna warstwy cząstek osadu na dnie zbiornika oparta na klasycznej koncepcji Zwieteringa jest najbardziej znaną metodą wyznaczania częstości obrotów mieszadła dla unoszenia się cząstek z dna. Metoda ta jednak ma wiele wad, które można wyeliminować, stosując metodę elektrochemiczną (EDD) zarówno do obserwacji warstwy ciała stałego, jak i do oceny momentu, kiedy powstaje zawiesina. Głównym celem tej pracy było wykazanie możliwości zastosowania metody elektrochemicznej do określenia krytycznej wartości częstości obrotów mieszadła w szerokim zakresie stężenia zawiesiny. Wyniki uzyskane metodą EDD porównano z danymi uzyskanymi w obserwacjach wizualnych.
Słowa kluczowe
PL częstość obrotów   EDD   koncepcja Zwieteringa   metoda elektrochemiczna  
EN electrochemical method   impeller speed   Zwietering's concept  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2006
Tom T. 27, z. 4
Strony 1507--1516
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.,Rys., wykr.,
Twórcy
autor Jirout, T.
autor Moravec, J.
autor Rieger, F.
  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering
Bibliografia
[1] ZWIETERING T.N., Chem. Eng. Sci., 1958, 8, 244.
[2] JIROUT T., SOBOLIK V., RlEGER F., Electrochemical measurement of impeller speed for off-bottom suspension, [In:] l Ith European Conference on Mixing - Preprints, 519, Dusseldorf, 2003.
[3] RiEGER F., DITL P., Chem. Eng. Sci., 1994, 49, 2219.
[4] RIEGER F., Chem. Eng. J., 2000, 79, 171.
[5] JIROUT T., MORAYEC J., RlEGER F., HEISER M., Electrochemical and visual measurement of partick suspension with pitched six-blade turbinę, [In:] 16th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 Proceedings, CD-ROM, Prague 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5958
Identyfikatory