Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5954

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Effect of operational conditions on the aeration of an airlift reactor. Analysis of the steady states

Autorzy Grzywacz, R.  Lubaś, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ warunków pracy na napowietrzanie reaktora airlift. Analiza stanów stacjonarnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The analysis of the influence of process and constructional parameters of an airlift reactor on a possibility of appearing a microorganisms. anoxia has been presented. For this purpose, tanks-in-series model describing the analyzed reactor has been introduced. The calculations were made for two-substrate kinetics. The results are presented as hysteresis loops of steady-states.
PL Przedstawiono analizę wpływu parametrów procesowych i konstrukcyjnych reaktora airlift na możliwość wystąpienia zjawiska anoksji. W tym celu wyprowadzono model kaskady zastępczej opisujący pracę analizowanego reaktora. Obliczenia przeprowadzono dla kinetyki dwusubstratowej. Wyniki przedstawiono w postaci pętli histerezy stanów stacjonarnych.
Słowa kluczowe
PL airlift   napowietrzanuie   proces aerobowy   reaktor  
EN aeration   reactor  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2006
Tom T. 27, z. 4
Strony 1361--1376
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.,Wykr., tab.,
Twórcy
autor Grzywacz, R.
autor Lubaś, P.
  • Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Krakowskiej
Bibliografia
[1] GRZYWACZ R., Metody wyznaczania stanów stacjonarnych bioreaktora airlift dla wybranych struktur hydrodynamicznych fazy ciekłej, Inż. Chem. i Proc., 2003, 24, 567.
[2] TABIŚ B., Zasady inżynierii reaktorów chemicznych, Warszawa, WNT, 2000.
[3] MARCHUK J. C., STEIN Y., Distributedparameter model ofan airlift fermentor, Biotechnol. Bioeng., 1980, 22, 1189.
[4] KANAI T., ICHIKAWA J., YOSHIKAWA H., KAWASE Y., Dynamic modeling and simulation of continuous airlift bioreactors, Bioproc. Eng., 2000, 23, 213.
[5] GRZYWACZ R., Analiza stanów stacjonarnych reaktora biochemicznego typu air-lift dla różnych struktur hydrodynamicznych przepływu mediów. Inż. Chem. i Proc., 2001, 22, 493.
[6] ILLER E., Badania znacznikowe w inżynierii procesowej, Warszawa, WNT, 1992.
[7] BURGHARDT A., BARTELMUS G., Inżynieria reaktorów chemicznych, Warszawa, PWN, 2001.
[8] SEKER S., BEYENAL H., SALIH B., TANYOLAC A., Multi-substrate growth kinetics of Pseudomonas putidiaforphenol removal, Appl. Microbiol. Biotechnol., 1997, 47, 610.
[9] WINSECARYER K.D., FAN L-S., Biological Phenol Degradation in a Gas-Liquid-Solid Fluidized Bed Reactor, Biotechnol. Bioeng., 1989, 33, 1029.
[10] CAMARASA E., CARYALHO E., MELEIRO L.A.C., Development of a complete model for an air-lift reactor, Chem.Eng.Sci., 2001, 56, 493.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5954
Identyfikatory