Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5940

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Determination of gas solubility in polar liquids with the aid of equations of state

Autorzy Kozioł, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Określanie rozpuszczalności gazów w polarnych cieczach za pomocą równań stanów
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Determination of gas solubility in polar liquids was analyzed by applying the equations of state and mixing rules. The modified Nakamura-Bredveld-Prausnitz equation with classic mixing rules has been proposed. It was stated that description of gas solubility by MNBP equation needs temperature dependence of the interaction coefficient kij. The parameters of this dependence have been determined for some substances. The comparative calculations showed that the method of equations of state gives good description of CO2 solubility in water.
PL Zanalizowano zagadnienie opisu rozpuszczalności różnych gazów w rozpuszczalnikach polarnych za pomocą równań stanu i różnych reguł mieszania. Zaproponowano zastosowanie zmodyfikowanego równania Nakamury-Bredvelda-Prausnitza z klasycznymi regułami mieszania. Stwierdzono, że do opisu rozpuszczalności wielu substancji gazowych w wodzie za pomocą równania MNBP konieczne jest uwzględnienie zależności współczynnika interakcji kij od temperatury. Dla szeregu substancji wyznaczono parametry tej zależności. Przeprowadzone obliczenia porównawcze wykazały, że metoda równań stanu daje dobry opis rozpuszczalności CO2 w wodzie.
Słowa kluczowe
PL Bredveld   ciecz polarna   gaz   nakamura   Prausnitz   reguły mieszania   równania stanu   rozpuszczalność  
EN equations of state   gas   mixing rules   polar liquid   solubility  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2006
Tom T. 27, z. 4
Strony 1481--1492
Opis fizyczny Bibliogr.9 poz.,Tab., wykr.,
Twórcy
autor Kozioł, A.
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] SENGERS J.V., KAYSER R.F., PETERS C.J., WHITE H.J., Equations of state for fluids andfluids mix-tures, IUPAC, EIsevier, Amsterdam, 2000.
[2] YALDERRAMA J.O., Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 1603.
[3] WEI Y.S., SADUS R.J., AICHE J., 2000, 46, 169.
[4] SCHULZE C., DONOHUE M.D., Fluid Phase Equil., 1998, 142, 101.
[5] KOZIOŁ A., PUŁACZEWSKI G., Inż. Chem. Proc., 2004, 25, 1183.
[6] KOZIOŁ A., Inż. Chem. Proc., 2005, 26, 727.
[7] SANDLER S. L., Chemical and Engineering Thermodynamics, Wiley, New York, 1989.
[8] EDWARDS T.J., MAURER G., NEWMAN J., PRAUSNITZ J.M., AIChE J., 1978, 24, 966.
[9] KOHL A.L., RIESENFELD F.C., Gaśpuriflcation, McGraw-Hill Book Comp., New York, 1960.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5940
Identyfikatory