Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5906

Czasopismo

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Tytuł artykułu

Analysis of transport processes near the wall region of a stirred tank with an eccentric impeller

Autorzy Karcz, J.  Cudak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza procesów przenoszenia w obszarze przyściennym mieszalnika z niecentrycznie umieszczonym mieszadłem
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Transport processes near the wall region have been analysed on the basis of the global and local characteristics obtained experimentally for a stirred tank equipped with an eccentrically located HE 3 impeller. The effects of the eccentricity and the diameter of the impeller on the axial and angular profiles of the heat and momentum transfer coefficients have been studied within the turbulent regime of the Newtonian liquid flow in the stirred tank. The averaged heat transfer coefficients, shear rates and friction coefficients, as well as power consumption are correlated by means of suitable equations.
PL Analizowano przebieg procesów transportowych w obszarze przyściennym na podstawie średnich i lokalnych charakterystyk otrzymanych doświadczalnie dla mieszalnika z niecentrycznie umieszczonym mieszadłem HE 3. Zbadano wpływ położenia i średnicy mieszadła na osiowe i kątowe profile współczynników wnikania ciepła i pędu w zakresie burzliwego przepływu cieczy newtonowskiej w mieszalniku. Wyniki badań uśrednionych współczynników wnikania ciepła, szybkości ścinania i współczynników oporu, a także mocy mieszania opisano za pomocą odpowiednich równań.
Słowa kluczowe
PL mieszanie   proces przenoszenia   proces transportowy   przepływ burzliwy  
EN mixing   transport process   turbulent regime  
Wydawca Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
Czasopismo Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Rocznik 2006
Tom T. 27, z. 4
Strony 1469--1480
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., wykr.,
Twórcy
autor Karcz, J.
autor Cudak, M.
  • Instytut Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin
Bibliografia
[1] NAGATA S., Mixing. Principles and Applications, Kodansha Ltd., Tokyo, 1975.
[2] STREK F., Agitation and Agitated Vessels (in Polish), Wyd. II, WNT, Warszawa, 1981.
[3] NOVAK V., RIEGER F„ Mixing in unbaffled vessels, IChEME Symp. Series. 1994, 136, 283-296.
[4] DYLAG M„ BRAUER H., Verfahrenstechnik, 1976, 10, 637.
[5] MEDEK J., FORT I., Mixing in vessel with eccentric mixer. Proceed., Paper 27, 5th European Conf. on Mixing, Wuerzburg, Germany, 10-12.06.1985, 263.
[6] KING R., MUSKETT J., Fluid loading and power measurements on an eccentrically mounted pitched blade impeller. Proceed., Paper 29, 5 European Conf, on Mixing, Wuerzburg, Germany, 10-12.06.1985,285.
[7] KARCZ J., CUDAK M., Chem. Pap, 2002, 56, 382.
[8] KARCZ J., CUDAK M., Local momentum and heat transfer in a liquid and gas-solid-liquid systems mechanically stirred in a jacketed vessel, ., Proc, 11th European Conf. on Mixing, VDI - GVC, Bamberg, Germany, 14-17.09.2003, 447.
[9] KARCZ J., CUDAK M., Inz. Chem. i Proc, 2004, 25, 1067-1073.
[10] CUDAK M., Heat and momentum transfer in a stirred tank with an eccentrically located impeller, PhD Thesis, Technical University of Szczecin, 2004.
[11] KARCZ J., CUDAK M., SZOPLIK J., Stirring of a liquid in a stirred tank with an eccentrically located impeller., Chem. Eng. Sci., 2005, 60, 2369.
[12] STREK F., KARCZ J., Inz. Chem. i Proc., 1999, 20, 3.
[13] WICHTERLE K., KADLEC M., ZAK L., MITSCHKA P., Chem. Eng.Commun., 1984, 26, 25.
[14] WICHTERLE K., MITSCHKA P., HAJEK J., ZAK L., Chem. Eng. Res. Des., 1988, 66, 102.
[15] WICHTERLE K., ZAK L„ MITSCHKA P., Chem. Eng.Commun., 1985, 32, 289.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1546-5906
Identyfikatory