Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1183-5201

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Związki i zależności między transportem a gospodarką

Autorzy Mindur, M. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl
Warianty tytułu
EN Relationships and dependence between transport and economy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Specyfika transportu i jego znaczenia. Czynniki generujące potrzeby transportowe. Transport jako jedyny "dawca" usług przewozowych i jako "biorca" wytworów innych gałęzi gospodarki oraz środków publicznych. Relacja między wzrostem lub spadkiem przewozów i pracy przewozowej a wzrostem PKB. Infrastruktura transportowa i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i jego regionów. Potrzeba inwestycji infrastrukturalnych wyprzedzających wzrost gospodarczy. Sprzężenia zwrotne między rozwojem transportu a rozwojem gospodarki. Długofalowe plany zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gospodarki podstawą racjonalnego planowania inwestycji transportowych.
EN Specific of transport and its meaning. Factors generating transport needs. Transport as the only "giver" of transport services and as "recipient" of products of different branches of economy and public resources. Statement between growth or fall of transport and the transport operation as well as growth of the PKB. Transport infrastructure and its influence on the social and economical development of the country and its regions. Needs of infrastructural investments ,which overtake economic growth. The feedbacks between transport and economy development. The long-wave - plans of site planning and economy development as the basis of rational planning of transport investments.
Słowa kluczowe
PL gospodarka   transport  
EN economy   transport  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2005
Tom R. 44, nr 12
Strony 10--13
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Mindur, M.
  • Szkoła Główna Handlowa, Katedra Polityki Gospodarczej
Bibliografia
1. Transport (pod red. W. Rydzkowskiego, i K. Wojewódzkiej-Król)< PWN< Warszawa 2002.
2. Tarski I.: Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1973.
3. Burnewicz J., Szczerba E.: Nowa jakość polskiego transportu po integracji z UE, "Przegląd Komunikacyjny" 2004, nr 10.
4. Ciesielski M., Szudrowicz A.: Ekonomika transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1183-5201
Identyfikatory