Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1139-4784

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Architektura

Tytuł artykułu

Przepływ powietrza, a warunki higieniczno-zdrowotne pomieszczeń mieszkalnych

Autorzy Kusionowicz, T. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=829
Warianty tytułu
EN Air circulation and higienic-sanitary conditions of living rooms
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych" (6 ; 2005 ; Kraków)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat dotyczy projektu i realizacji przebudowy dachu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła we Wrocławiu, zniszczonego podczas działań drugiej wojny światowej, w latach pięćdziesiątych odbudowanego i czasowo zabezpieczonego. Projekt związany jest z poszukiwaniem optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego, efektywnie wykorzystującego drewno jako materiał budowlany, bazującego na historycznych i współczesnych doświadczeniach ciesielskich. Realizacja omawia przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy pierwotnym pomysłem a wykonawstwem. Końcowy efekt jest wypadkową współpracy pomiędzy projektantem, inwestorem i wykonawcą.
EN The paper pertains to the project and realization of rebuilding the roof of the St. Michael's church in Wrocław, which was destroyed during the Second World War, rebuilt in the 1950's and temporarily secured. The project includes finding the most optimal constructional solution, which effectively uses wood as construction material based on historical and contemporary carpenters' experience. The execution of the plan displays reason for difference between the original intents and action. The final effects is the collaborative effort between the architect, investor and contractor.
Słowa kluczowe
PL szczelność   budynek mieszkalny   wentylacja grawitacyjna  
EN tightness   residential building   gravitational ventilation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Architektura
Rocznik 2005
Tom R. 102, z. 6-A
Strony 145--152
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Kusionowicz, T.
  • Politechnika Krakowska
Bibliografia
1. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego. PR-5 - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1988 r.
2. Cykliczne konferencje na temat: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce. - organizowane przez Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
4. Kasperkiewicz K., Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. [w:] Materiałach V Konferencji nt.: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '99. - Warszawa, listopad 1999 r., Politechnika Warszawska, Warszawa 2000, s. 103-116.
5. Katalog firmowy - aereco wentylacja Sp. z o.o.
6. Korczak C. W., Higiena. Podręcznik dla szkół medycznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1998.
7. Kuc S., Błędy projektowe i wykonawcze wentylacji naturalnej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na wybranym przykładzie. [w:] Materiałach VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM'2002 nt.: Problemy projektowania. realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. - PK, Kraków-Zakopane 13-16 października 2002 r., s. 233-245.
8. Kusionowicz T., Wpływ szczelności budynków na mikroklimat wnętrz i stan zdrowia człowieka. [w:] Materiałach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM'98 nt.: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. - Politechnika Krakowska, Kraków-Mogilany 14 października 1998 r., s. 253-260.
9. Kusionowicz T., Problem wilgotności powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych. [w:] Materiałach IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych. - Politechnika Krakowska, Kraków, 26 października 2001 r., s. 127-134.
10. Kusionowicz T., Problem jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach mieszkalnych. [w:] Materiałach VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej ENERGODOM'2002 nt.: Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. - Politechnika Krakowska, Kraków-Zakopane 13-16 października 2002 r., s. 221-231.
11. Nantka M.B., Wybrane problemy wentylacji budynków mieszkalnych z uwagi na jakość powietrza wewnętrznego. [w:] Materiałach V Konferencji nt.: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '99. - Warszawa, listopad 1999 r., Politechnika Warszawska, Warszawa 2000, s. 161-182.
12. Mijakowski M., Analiza wyników badań doświadczalnych nawiewnika higroregulowanego. [w:] Materiałach V Konferencji nt.: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '99. - Warszawa, listopad 1999 r., Politechnika Warszawska, Warszawa 2000, s. 149-159.
13. PN-82/B-02020: Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
14. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
15. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
16. Poradnik inżyniera i technika budowlanego. ARKADY, Warszawa 1961 r.
17. Żyniewicz H., Zanieczyszczenia powietrza. [w:] Marcinkowski J.T., (red.), Podstawy higieny. VOLUMED, Wrocław 1997, s. 83- 94.
Uwagi
PL Błędna numeracja pozycji bibliograficznych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1139-4784
Identyfikatory