Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1139-4654

Czasopismo

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania niektórych odpadów surowcowych przez zastosowanie konsekutora

Autorzy Petela, R. 
Treść / Zawartość http://e-miag.ibemag.pl/pl/
Warianty tytułu
EN Possible reuse of some raw material waste by usinf a consecutor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wstępnie określono zasoby niektórych odpadowych materiałów, zawierających wciąż wartościowe składniki (np. węgiel, olej, ciężkie węglowodory, złoto itp.), których jednak nie opłaca się odzyskiwać tradycyjnymi metodami ze względu na małą koncentrację tych składników w składowanych materiałach (hałdach). Zaproponowano więc rozwiązanie istniejącej technologii, opartej na koncepcie "konsekutora", w zastosowaniu do procesów aglomeracyjnych umożliwiających ekonomiczne wydobycie niektórych cennych składników z materiałów odpadowych. Omówiono więc zasadę działania i zalety konsekutora, podano literaturę opisującą jego podstawy teoretyczne, przykłady zastosowania i otrzymane wyniki przy aglomeracji odpadów węglowych oraz rudy złotonośnej i oczyszczania piasku z ciężkich węglowodorów. Przeprowadzono wstępne oceny ekonomiczne ewentualnych zastosowań konsekutora zakończone wnioskami.
EN The article states initially the resources of some waste material that still comprise valuable components (e.g. coal, oil, heavy hydrocarbons, gold etc.) but it isn.t worth-while to recover them by conventional methods due to low concentration of these components in stored materials (heaps).The solution of existing technologies base d on an idea of " consecutor" has been suggested to be used for agglomerating processes which enable economic recovery of valuable components from waste material. The article discusses the principle of operation and advantages of the consecutor, the literature describing its theoretical basis, application and the results obtained at agglomeration of coal and gold-bearing ore and at removal of heavy hydrocarbons from sand. The initial economical of probable use of consecutor, ended with the conclusions, has been done.
Słowa kluczowe
PL demineralizacja węgla   konsekutor   materiały odpadowe   wykorzystanie odpadów  
Wydawca Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Rocznik 2004
Tom R. 42, nr 11
Strony 38--44
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.,
Twórcy
autor Petela, R.
  • Prof.PŚl., technika cieplna.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1139-4654
Identyfikatory