Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4302

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Zastosowanie dysz i strumienic zasilanych sprężonych powietrzem do zwalczania wysokich stężeń metanu w wyrobiskach górniczych

Autorzy Frączek, R.  Pustelnik, J. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Application of nozzles and jet pumps supplied with compressed air for methane high concentration fighting in mining workings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zależności do obliczania wydajności wentylacyjnych i prędkości powietrza na wylocie strumienic wyposażonych w dysze de Lavala zasilane sprężonym powietrzem. Podano przykłady stosowania strumienic powietrznych typu UW i SUW na skrzyżowaniu ścian i chodnika wentylacyjnego celem zwalczania zagrożenia metanowego, a następnie omówiono zasady doboru strumienic w zależności od metanowości bezwzględnej zrobów ścian. Podano przykłady obliczeniowe.
EN Relationships for ventilation capacity and air velocity calculation at the outlet of jet pumps equipped with Laval nozzles supplied with compressed air are presented. Examples of air jet pumps UW and SUW type use on the crossing of longwall and ventilating roadway for methane hazard fighting are given and next the principles of jet pumps selection depending on absolute methane-bearing capacity of longwall goaf are discussed. Computational examples are given.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo pracy   kopalnie podziemne   metan   powietrze kopalniane  
EN methane   mine air   underground mines   work safety  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2004
Tom T. 60, nr 2
Strony 15--19
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Frączek, R.
  • Okręgowy Urząd Górniczy, Rybnik
autor Pustelnik, J.
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., Jastrzębie Zdrój
Bibliografia
1. Budrys W.: Wentylacja kopalń. Wydaw. „Śląsk". Katowice 1961.
2. Ferencowicz J.: Wentylacja i klimatyzacja. Wydaw. „Arkady". Warszawa 1962.
3. Firganek B. KUbanow F.: Zagrożenia naturalne w kopalniach. Sposoby prognozowania i zapobiegania i kontroli. Wydaw. ,,Śląsk". Katowice 1983.
4. Frączek R., Laska R., Salamon J.: Wstępne badania nad ruchem powietrza w przestrzeni przodkowej wyrobisk korytarzowych przewietrzanych odrębnie. ZN Pol. Śląskiej S. Z. 87. Gliwice 1978.
5. Frączek R.: Aerologia Górnicza. Przykłady i zadania. Wydaw. „Katedra Elektr. i Aut. Gór." Pol. Śl. w Gliwicach 2003.
6. Frączek R.: Prognozowanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Seminarium. XXVII Dni Techniki ROW 2001. Rybnik 2001.
7. Kaletka H.: Wpływ zmian stężenia składników i wydatku gazu zrobowego na stężenie gazów w przestrzeni mieszania w chodniku nadścianowym. Seminarium. XVII Dni Techniki ROW 1991. Wodzisław Śl. 2001.
8. Kozłowski B.: Prognozowanie zagrożeń gazowych kopalń głębinowych. Wydaw. „GIG" Katowice 2000.
9. Kozlowski B., Grębski Z.: Odmetanowanie górotworu w kopalniach. Wydaw. „Śląsk" Katowice 1982.
10. Krause E., Łukowicz K., Gruszka A.: Zasady przewietrzania wyrobisk górniczych w warunkach zagrożenia metanowego wraz z doborem urządzeń wentylacyjnych dla jego zwalczania. Wydaw. „GIG" Katowice-Mikołów 2000.
11. Malicki J.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN Warszawa 1974.
12. Nawrat S., Łuska P., Godula H.: Dostosowanie pomocniczych urządzeń wentylacyjnych do zwalczania zagrożenia metanowego. Wiadomości Górnicze 1990. nr 11-12.
13. Pawiński J., Roszkowski J., Strzemiński J.: Przewietrzanie kopalń. Wydaw. „Śląsk" Katowice 1995.
14. Pustelnik J.: Sposób i urządzenie do wentylacji wyrobiska górniczego. Biuletyn Patentowy 1994, nr 11.
15. Pustelnik J.: Energooszczędne sposoby wprowadzenia strumienia wentylacyjnego przy pomocy strumienic typu UW oraz SUW w celu likwidacji zagrożeń, (rękopis) 1992.
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia ruchu i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. ( Dz.U. Nr 139 poz. 1169 z dnia 2 września 2002).
17. Staniszewski B.: Termodynamika. PWN Warszawa 1982.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-1042-4302
Identyfikatory