Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-0638-3154

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Zarządzanie ruchem lotniczym nad Europą . Nowe wyzwania i koncepcje

Autorzy Marciszewska, E.  Zagrajek, P. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN Air Traffic Management over the Europe . New Concepts and Challenges
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obszerny przegląd zrealizowanych już i projektowanych międzynarodowych działań i przedsięwzięć instytucjonalnych, organizacyjnych i technicznych, zmierzających do lepszego .zagospodarowania. i wykorzystania przestrzeni powietrznej nad Europą dla potrzeb szybko wzrastającego ruchu lotniczego. Powołanie i działalność Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego i Eurocontrol. Relacje między UE a Eurocontrol. Wciąż niezadowalające postępy w koordynowaniu, ujednolicaniu i integrowaniu systemów zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Nowe propozycje. Koncepcja Elastycznego Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (FUA). Strategia ATR 2000+. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna (SES).
EN An extensive review of the international institutional, technical, and organisational enterprises, both realized and planned, taking in order to achieve the better use of the Europe aerospace for needs of the fast growing air traffic. The establishing and activities of the European Conference for Civil Aviation and Eurocontrol. The relation between EU and Eurocontrol. The development of the coordination, unification and integration of the air traffic management system in Europe, still unsatisfactory. New suggestions. The Flexible Use of Aerospace concept. The ATR 2000+ strategy. The Unified European Airspace (SES).
Słowa kluczowe
PL ruch lotniczy   zarządzanie  
EN air traffic   management  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2004
Tom R. 43, nr 1
Strony 2--9
Opis fizyczny
Twórcy
autor Marciszewska, E.
autor Zagrajek, P.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-0638-3154
Identyfikatory