Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATD-0003-0008

Czasopismo

Archiwum Spalania

Tytuł artykułu

Ocena zagrożenia toksycznego w czasie pożaru układów tapicerskich stosowanych do wyrobu mebli tapicerowanych

Autorzy Dobrzyńska, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of toxic hazard during fire of upholstery materials used in manufacturing of upholstered furniture
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Produkty rozkładu termicznego i spalania materiałów stanowiących wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych w postaci mebli tapicerowanych, mogą być przyczyną toksycznego zagrożenia pożarowego. Największe zagrożenie powodowane jest przez emisję tlenku węgla i cyjanowodoru. Stosowana obecnie zasada toksycznego bezpieczeństwa pożarowego opiera się na spełnianiu przez materiały określonych przepisami wymagań jakościowych - produkty spalania bardzo toksyczne, toksyczne, itd. Badanie właściwości materiałów decydujących o pożarowym zagrożeniu związanym z ich zastosowaniem, czyli tzw. cech pożarowych określa jedynie zachowanie tych materiałów w określonych warunkach rozkładu termicznego i spalania nie zaś w warunkach rzeczywistych. Jednak mierzone parametry oraz odpowiednio dobrane wartości krytyczne mogą stanowić podstawę do oceny ilościowej stwarzanego zagrożenia pożarowego.
EN Products of thermal decomposition and combustion of upholstered furniture materials for household furniture may cause toxic fire hazard. The highest hazard is caused by carbon dioxide and hydrogen cyanide emissions. Binding toxic fire safety principle says that materials must meet quality requirements defined in legislation - toxic, very toxic combustion products, etc. Research on properties of materials determining fire hazard related to their use that is fire properties describes behaviour of these materials under defined conditions of thermal decomposition and combustion only, but not under real conditions. However measured parameters and adequately selected critical values can be a basis for quantitative evaluation of a fire hazard.
Słowa kluczowe
PL rozkład termiczny   spalanie materiałów   meble tapicerowane   tlenek węgla   cyjanowodór  
Wydawca Polski Instytut Spalania
Czasopismo Archiwum Spalania
Rocznik 2010
Tom Vol. 10, nr 1-2
Strony 1--9
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Dobrzyńska, R.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Techniki Morskiej Katedra Technicznego Zabezpieczenia Okrętów Al. Piastów 41 71-065 Szczecin, Renata.Dobrzynska@zut.edu.pl
Bibliografia
[l]. Irvine D.J., McCluskey J.A., Robinson I.M.: Fire hazards and some common polymers. Polymer Degradation and Stability 67 (2000) 383-396
[2]. Półka M., Piechocka E.: Co czyha we wnętrzu?, Przegląd pożarniczy (2008) 8, str. 28-31
[3]. P. G. Holborn, P. F. Nolan, J. Golt, Fire Safety Journal (2003) 38, str. 1-42.
[4]. Półka M.: Tworzywa sztuczne w pożarze, Przegląd pożarniczy (2003) 11, str. 12-14
[5]. Profit - Szczepańska M., Półka M.: Zabójcze produkty spalania, Przegląd pożarniczy (2004) 7, str. 14-16
[6].Brennan P.:Victims and Survivours in Fatal Residential Building Fires. Fire and Materials (1999) 23, str. 305-310
[7]. PN- 88/B-02855. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
[8]. Dobrzyńska R.: Toxic hazard level evaluation of ship rooms during initial phase of fire Progress. Marine Technology Transactions, vol. 16 (2005) 45-55
[9]. Dobrzyńska R.: Ocena poziomu zagrożenia toksycznego pomieszczeń mieszkalnych na statku w początkowej fazie rozwoju pożaru. Perspektywy rozwoju systemów transportowych: Materiały VIII Konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2006 s. 67-75
[10]. Dobrzyńska R. Ocena poziomu zagrożenia toksycznego pomieszczeń mieszkalnych na statku w początkowej fazie rozwoju pożaru. Rozprawa doktorska, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2007
[11]. Łukaszewicz B.: Termoodporne i trudnopalne włókna organiczne. WNT, Warszawa 1976
[12]. Sychta Z.: Spowolnienie procesu rozkładu termicznego i spalania materiałów podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 570, Szczecin, 2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATD-0003-0008
Identyfikatory