Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0036

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Znaczenie biopaliwa w pozyskiwaniu energii odnawialnej

Autorzy Sapek, A.  Sapek, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Significancy of biofuel in use of renewable energy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W skali globalnej i krajowej są podejmowane na szeroko zakrojoną skalę działania, mające na celu uprawę roślin przeznaczanych na biopaliwo. Stanowi to poważne zagrożenie ograniczenia produkcji żywności, co będzie powodować zmniejszenie jej podaży oraz podwyższenie ceny. Spowoduje jeszcze większe zagrożenie środowiska, zwłaszcza w wyniku przeznaczania gleb naturalnych ekosystemów i lasów pod uprawę roślin energetycznych. Często pozyskiwanie plonów roślin energetycznych będzie odbywać się kosztem zanikania zasobu węgla organicznego w glebie. Innym zagadnieniem jest towarzyszące tym uprawom zwiększone rozpraszanie związanego azotu do środowiska wskutek niezbędnego nawożenia roślin tym składnikiem oraz ulatniania się do atmosfery tlenków azotu, powstających w czasie spalania biopaliwa, zawsze bogatego w ten składnik.
EN Some attempts are undertaken at global and local scale to increase the use of some crops as biofuel, that might create a great social and environmental risk. First, the turning of some agricultural lands from food to biofuel crop production may result in food shortage and its increasing price. Second, the intensive growing of biofuel crops could accelerate the oxidation of soil organic matter resulting in the worsening of soil properties. Third, biofuel crops need high doses of mineral fertilizers, particularly of nitrogen. The biofuel plant material is rich in nitrogen, which during combustion will turn to nitrogen oxides, that would increase the risk of environmental eutrophication.
Słowa kluczowe
PL biopaliwo   glebowa materia organiczna   ograniczenie produkcji żywności   rozpraszanie azotu   zagrożenie środowiska  
EN biofuel   limitation of food production   nitrogen pollution   risk to environment   soil organic matter  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 139--151
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Sapek, A.
autor Sapek, B.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Ochrony Jakości Wody, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn; tel. (22) 735-75-65, a.sapek@itep.edu.pl
Bibliografia
CAMP van L., BUJARRABAL B., GENTILE A.R., JONES R.J.A., MONTANARELLA L., OLAZABAL C., SELVARADJOU S.K. 2004. Reports of the Technical Working Groups establish under the thematic strategy for soil protection. Vol. 3. Soil matter [online]. Luxembourg. European Environment Agency. EUR 21319 EN/3. [Dostęp 20.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.ec.europa. eu/environment/soil/pdf/vol3.pdf
CORRÉ W.J., SAPEK B., SAPEK A. 2000. Concentration of oxygen, nitrous oxide and carbon dioxide in the soil as a function of soil pH and nitrogen fertilization. W: Effect of liming and nitrogen fertilizer application on soil acidity and gaseous nitrogen oxide emissions in grassland systems. Pr. zbior. Red. O. Oenema, A. Sapek. Falenty. IMUZ Publisher s. 38-44.
CRUTZEN P.J., MOSIER A.R., SMITH K.A., WINIWARTER W. 2007. N2O release from Agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions. Vol. 7. No. 4 s. 11191-11205.
CZUBA R. (red.). 1996. Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Police. Zakłady Chemiczne „POLICE”. ISBN 83-90656-00-0 ss. 413.
Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dz. Urz. UE L 123/42.
ERISMAN J.W., GRINSVEN VAN H., LEIP A., MOSIER A., BLEEKER A. 2010. Nitrogen and biofuels; an overview of the current state of knowledge. Nutrient Cycling in Agroecosystem. Vol. 86 s. 211-223.
LAL R. 2000. Węgiel glebowy i nasilenie efektu cieplarnianego. Zeszyty Edukacyjne. 6. Falenty. Wydaw. IMUZ s. 22-36.
Minister Gospodarki 2007. Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 2007 r. [online]. Dostęp 25.11.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.ekoinnowacjenamazowszu.pl/files/ download/documents/13_prombiopaliw.pdf
PRUSINKIEWICZ Z. 1999. Środowisko i gleby w definicjach. Toruń. Ofic. Wydaw. „Turpress”. ISBN 83-86781-63-7 ss. 477.
SAMUELSSON J.I. 2006. Conversion of nitrogen in a fixed burning biofuel bed [online]. Praca dyplomowa. Göteborg. Chalmers University of Technology. [Dostęp 20.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETf/Licenciate%20thesis%20Jessica%20 samuelsson.pdf ss. 88.
SAPEK B. 2000. Gleba jako źródło i „pułapka” na gazy cieplarniane. Zeszyty Edukacyjne. Z. 6. Falenty. Wydaw. IMUZ s. 52-60.
YU Q-Z., BRAGE C., CHEN G-X., SJÖSTRÖM K. 2007. The fate of fuel-nitrogen during gasification of biomass in a pressurised fluidised bed gasifier. Fuel. Vol. 86 s. 611-618.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0036
Identyfikatory