Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0035

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Ograniczenia i możliwości inwestycyjne gospodarstw zbożowych funkcjonujących na glebach słabych

Autorzy Zieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investment restrictions and possibilities of the cereal farms managed on low quality soils
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono skłonność do inwestycji oraz sytuację ekonomiczną dwóch grup gospodarstw zbożowych, funkcjonujących na glebach słabych, które w 2009 r. prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN. Pierwszą grupę stanowiły gospodarstwa rozwojowe (dodatnia stopa reprodukcji majątku trwałego), drugą zaś gospodarstwa problemowe (ujemna stopa reprodukcji majątku trwałego).
EN The aim of study was to determine the investment possibilities and restrictions, as well as the economic situation of two groups of the cereal farms managed on poor soils. In 2009 both groups collected data for the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). First group consisted of socalled developing farms (of positive investment rate), whereas the second group included so-called conservative farms (of negative investment rate).
Słowa kluczowe
PL gleby słabe   gospodarstwo zbożowe   inwestycje   sytuacja ekonomiczna  
EN cereal farms   economic situation   investments   low quality soils  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 249--260
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Zieliński, M.
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa; tel. +48 (22) 505-44-55, Zieliński@ierigz.waw.pl
Bibliografia
DOBRZAŃSKI B., ZAWADZKI S. 1981. Gleboznawstwo. Warszawa. PWRiL. ISBN 83-09-00083-9 ss. 613.
KUFEL T. 2007. Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa. PWN. ISBN 78-83-01-15352-6 ss. 172.
KUNDLER P., EIch D., LISTE H-J., RAUHE K. 1981. Mehr tun als nur ersetzen. Neue Deutsche Bauernzeitung. Nr 22(36).
RUNOWSKI H., ZIĘTARA W. 2007. Cechy (atrybuty) nieruchomości rolnych i ich wpływ na wartość użytkową. Warszawa. ANR ss. 13.
SKŁODOWSKI P., BIELSKA A. 2009, Właściwości i urodzajność gleb Polski - podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. T. 9. Z. 4(28) s. 203-214.
STAŃKO S. 1989. Potencjał wytwórczy oraz wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw rolnych w różnych warunkach naturalnych. Wiadomości Statystyczne. Nr 3 ss. 23.
ZEGAR J.S. 1985. Gospodarstwa indywidualne na glebach słabych. Warszawa. IERiGŻ ss. 157.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0035
Identyfikatory