Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0034

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Analiza możliwości organizacji bazy paszowej na glebach o niskiej bonitacji dla stada krów wysokiej wydajności

Autorzy Winnicki, S.  Jugowar, J. L.  Nawrocki, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An analysis of the possibility of fodder base management on low grade soils for high capacity milking cows
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie zapewniała dobrą jakość pasz gospodarskich. Żywienie systemem PMR oraz dokarmianie krów o wysokiej wydajności dobowej mleka dwoma rodzajami pasz treściwych ze stacji paszowej skutkowało dużą produkcją mleka o dobrej jakości chemicznej i higienicznej. Długość użytkowania krów wynosiła 4,9 laktacji, z wydajnością życiową 42 445 kg mleka. Na glebach o niskiej bonitacji produkcja mleka może być efektywnym rozwiązaniem.
EN Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality livestock feed. The use of PMR nutrition system and feeding highly efficient cows with two fodder types from feed station resulted in high milk production, with both chemical and hygienic quality. The length of herd utilisation was 4.9 lactating periods with a 42 445 kg yield of milk. On low grade soils, milk production can be an effective solution.
Słowa kluczowe
PL krowa   mleko   powierzchnia paszowa   PMR   żywienie  
EN cow   milk   forage area   nutrition   PMR  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 239--248
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Winnicki, S.
autor Jugowar, J. L.
autor Nawrocki, L.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań; tel. +48 (61) 820-33-31, s.winnicki@itep.edu.pl
Bibliografia
BRZÓSKA F., ŚLIWIŃSKI B., MICHALIK-RUTKOWSKA O. 2010. Pasze rzepakowe - wykorzystanie w żywieniu zwierząt oraz bioenergetyce. Wiadomości Zootechniczne. Nr 2-3 s. 19-29.
DORSZEWSKI P. 2011. Pasze wysokobiałkowe w żywieniu bydła. Bydło. Nr 2 s. 16-18.
ENGELHARD T. 2009. Ein Mosaik aus vielen Steinchen. Neue Landwirtschaft. Nr 4 s. 95-98.
KRUCZYŃSKA H. 2010a. Kukurydza - Podstawowa pasza dla bydła. Bydło. Nr 1 s. 15-17.
KRUCZYŃSKA H., 2010b. Pasze i mieszanki treściwe w żywieniu bydła. Bydło. Nr 2 s. 12-15.
KRZYŻEWSKI J. 2010. Kwasica – groźne schorzenie metaboliczne u krów mlecznych. Bydło. Nr 3 s. 14-18.
KRZYŻEWSKI J., STRZAŁKOWSKA J., STRZAŁKOWSKA M., RYNIEWICZ Z. 1997. Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na zawartość białka w mleku krów. Przegląd Hodowlany. Nr 8 s. 8-11.
METERA E., SAKOWSKI T., BARSZCZEWSKI J., WRÓBEL B. 2011. Ocena sezonowej zmienności zbilansowania dawek pokarmowych bazujących na paszach objętościowych jako źródle białka oraz wydajności mlecznej krów. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 3 s. 145-148.
PHILPOT W., NICERSON S. 2006. Zwyciężyć w walce z mastitis. Bydgoszcz. Wydaw. WestfaliaSurge Polska sp. z o.o. ISBN 83-923637-0-1 ss. 189.
REKLEWSKI Z. 2008. Intensywny i ekologiczny system produkcji mleka. Przegląd Hodowlany. Nr 6 s. 1-5.
GUS 2010. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa. ISSN 1895-121X ss. 389.
TETER W. 2011. Analiza kosztów produkcji mleka w gospodarstwie rodzinnym utrzymującym bydło mleczne. Przegląd Hodowlany. Nr 6 s. 18-20.
PFHBiPM Region Oceny Poznań 2011. Wyniki prac hodowlanych w roku 2010. ISSN 1730-5404 ss. 123.
ZIEMIŃSKI R., JUSZCZAK J. 1997. Zawartość mocznika w mleku jako wskaźnik stosunku białkowo energetycznego w dawce pokarmowej dla krów mlecznych. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 3 s. 73-82.
ZIĘTARA W. 2011. Stan i kierunki rozwoju gospodarstw nastawionych na produkcję mleka. Przegląd Hodowlany. Nr 5 s. 3-6.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0034
Identyfikatory