Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0033

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Wpływ obornika stosowanego w połączeniu z nawożeniem mineralnym na plonowanie łąki oraz skład chemiczny i botaniczny siana

Autorzy Wesołowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Rhe effect of manure in combination with mineral fertilisation on yield, and chemical and botanical composition of hay
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania prowadzono w latach 1996-2002 na łące torfowo-murszowej. Porównywano w nich wpływ stosowania obornika i NPK w czterech terminach na plonowanie, skład chemiczny i botaniczny siana. Największe średnie plony siana z lat 1996-2002 uzyskano po stosowaniu obornika w dawce 30 t·ha-¹ jesienią i wiosną, a mniejsze w terminie zimowym i letnim. Stosowanie obornika przyczyniło się do zwiększenia zawartości białka ogólnego, fosforu, potasu, magnezu i miedzi w sianie. Wpłynęło także dodatnio na trwałość w runi wartościowych gatunków traw.
EN The study was carried out in the years 1996-2002 on a peat-much meadow near the village Modrzewie in Zachodniopomorskie voivodship. The effect of fertilisation type on the yield of hay and its chemical composition was studied. The highest hay yield (from among the seasons 1996-2002) was obtained with manure applied at a dose of 30 t·ha-¹ in autumn and spring and smaller when manure was applied in winter and summer. Manure application compared with "0" fertilisation increased the content of total protein, phosphorus, potassium, magnesium and copper in hay. Manure had also a positive effect on the persistence of valuable grass species in the sward.
Słowa kluczowe
PL łąka   nawożenie obornikiem   NPK   plony   skład botaniczny i chemiczny siana  
EN chemical and botanical composition of hay   manure fertilisation   meadow   NPK   peat-muck soil   yield  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 229--238
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Wesołowski, P.
  • Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy ITP w Szczecinie, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin; tel. +48 (91) 423-19-08, ajbj@interia.pl
Bibliografia
FALKOWSKI M., KUKUŁKA I., KOZŁOWSKI S. 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. 2. Poznań. Wydaw. AR. ISBN 83-7160-226-X ss. 132.
HONCZARENKO G., 1953. Nawożenie łąk torfowych w świetle 20-letnich doświadczeń przeprowadzonych w Zembrzycach. Roczniki Nauk Rolniczych. Ser. A. T. 67. Z. 1 s. 99-127.
JANKOWSKA-HUFLEJT H. 1996. Wykorzystanie obornika i nawozów mineralnych przez łąkę trwałą położoną na glebie mineralnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 442 s. 183-192.
KOSTUCH R. 1983. Ograniczenie mineralnego nawożenia użytków zielonych w górach przez nawożenie obornikiem. Instrukcja wdrożeniowa. Maszynopis. Falenty. IMUZ ss. 24.
MORACZEWSKI R. 1973. Badania nad techniką stosowania obornika na łąkach trwałych. Roczniki Gleboznawcze. T. 24. Z. 2 s. 415-427.
NICZYPORUK A. 1979. Nawożenie organiczno-mineralne jako czynnik ulepszenia składu botanicznego i zadarnienia łąk. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 10 s. 15-17.
SAPEK A., SAPEK B., PIETRZAK S., NAWALANY P. 1998. Zużycie nawozów mineralnych i rozproszenie składników nawozowych do środowiska w Polsce. W: Obieg i bilans azotu w rolnictwie polskim. Materiały informacyjne na międzynarodową konferencję. Falenty 1-2 grudnia 1998. Falenty. Wydaw. IMUZ s. 1-23.
ŚWIĘTOCHOWSKI B. 1938. Nawożenie łąk na torfach niskich nawozami organicznymi w świetle doświadczeń. Przegląd Doświadczalnictwa Rolniczego. T. 1. Nr 3 ss. 173.
SZYMBORSKA H. 1973. Zawartość makro i mikroelementów w sianach łąkowych. Wiadomości IMUZ. T. 11. Z. 4 s. 233-255
WESOŁOWSKI P., KOWALCZYK J. 2006. Zasady stosowania nawozów naturalnych na trwałe użytki zielone. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 4 s. 195-198.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0033
Identyfikatory