Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0030

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Struktura połowów w Jeziorze Przybiernowskim (woj. zachodniopomorskie) na tle panujących warunków hydrochemicznych

Autorzy Tański, A.  Brysiewicz, A.  Tórz, A.  Wesołowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The structure of fish catches in Lake Przybiernowskie (zachodniopomorskie province) in relation to hydrochemical conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było przeprowadzenie odłowów kontrolnych ryb z użyciem zestawu wontonowego, oszacowanie składu gatunkowego, liczebności oraz biomasy ryb w jeziorze, a także przeprowadzenie badań hydrochemicznych wody Jeziora Przybiernowskiego, z uwzględnieniem głównych związków biogennych. Próbki wody pobierano w najgłębszym miejscu jeziora z charakterystycznych warstw jego profilu pionowego. Jezioro Przybiernowskie jest jeziorem zasobnym w substancje biogenne. Nie zanotowano całkowitego odtlenienia wód przydennych, stwierdzono jednak niekorzystne warunki tlenowe w tych wodach, co może przyczyniać się do występowania "zasilania wewnętrznego" - z wód przydennych i osadów dennych - mającego wpływ na pulę dostępnych w procesie produkcji pierwotnej fosforowych substancji biogennych. Wody Jeziora Przybiernowskiego charakteryzują się sprawnie działającym buforowym układem węglanowym, co korzystnie wpływa na odczyn wód. Przeprowadzone odłowy kontrolne ryb wykazały dominację drobnych ryb spokojnego żeru, takich jak: płoć, wzdręga, leszcz i krąp, co w świetle niekorzystnych warunków tlenowych i bogatego w biogeny środowiska wodnego może doprowadzić do deficytów tlenowych i wystąpienia przyduchy.
EN The aim of this study was to perform control fish catches with the use of a set of gillnets, to estimate species composition, fish numbers and biomasses and to make hydrochemical analyses of water in Lake Przybiernowskie with particular reference to nutrients. Water samples were collected in vertical profile from the deepest part of the lake. Lake Przybiernowskie is nutrient-rich. No complete deoxygenation was found in near-bottom waters. Oxygen deficits found there may, however, contribute to the internal input of available phosphorus from bottom sediments and thus enhance primary production. Waters of Lake Przybiernowskie are well buffered by bicarbonate system which positively affects their pH. Performed control catches showed the domination of such fish species as: roach, rudd, bream and white bream which, in association with the abundance of nutrients, might lead to the advancement of oxygen deficits.
Słowa kluczowe
PL biogeny   eutrofizacja   Jezioro Przybiernowskie   ryby   woda  
EN eutrophication   fish   Lake Przybiernowskie   nutrients   water  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 193--208
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Tański, A.
autor Brysiewicz, A.
autor Tórz, A.
autor Wesołowski, P.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Anatomii, Hydrobiologii i Biotechnologii Rozrodu, ul Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin; tel. +48 (91) 449-66-67, adam.tanski@zut.edu.pl
Bibliografia
American Public Health Association 1995. Standard methods for examination of water and wastewater. Washington ss. 2050.
BENNETT E.M., REED-ANDERSEN T., HOUSER J.N., GABRIEL J.R., CARPENTER S.R. 1999. A phosphorus budget for the lake Mendota Watershed. Ecosystems. Vol. 2. Iss. 1 s. 69-75.
CARLSON R. F. 1977. A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography. Vol. 22 (2) s. 361-369.
FILIPIAK J., SADOWSKI J. 1994. Jeziora szczecińskie. Szczecin. Wydaw. AR Szczecin ss. 285.
HERMANOWICZ W., DOJLIDO J., DOŻAŃSKA W., KOZIOROWSKI B., ZERBE J. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Warszawa. Arkady. ISBN: 83-213-4067-9 ss. 556.
JAŃCZAK J. (red.) 1997. Atlas jezior Polski. T. 2. Jeziora zlewni rzek Przymorza i dorzecza dolnej Wisły. Poznań. Bogucki Wydaw. Nauk. ISBN 83-86001-43-7 ss. 256.
JONES R.J. 1990. Phosphorus transformations in the epilimnion on humic lakes: Biological uptake of phosphorus. Freswater Biology. Vol. 23. Iss. 2 s. 323-337.
JONGE V.N. DE, ELLIOT M., ORIVE E. 2002. Causes, historical development, effects and future challenges of a common environmental problem: eutrophication. Hydrobiologia. Vol. 475/476 s. 1-19.
KAJAK Z. 1979. Eutrofizacja jezior. Warszawa. Wydaw. PWN. ISBN 9788301004705 ss. 233.
KUFEL I., KUFEL L. 1997. Eutrophication processes in a shallow, macrophyte-dominated lake - nutrie nt loading to and flow through Lake Łuknajno (Poland). Hydrobiologia. Vol. 342/343 s. 387-394.
NOE G.B., CHILDERS D.L., JONES R.D. 2001. Phosphorus biogeochemistry and the impact of phosphorus enrichment: why is the Everglades so unique? Ecosystems. Vol. 4 s. 603-624.
SAUNDERS D.L., KALFF J. 2001. Nitrogen retention in wetlands, lakes and rivers. Hydrobiologia. Vol. 443 s. 205-212.
SEIP K.L. 1994. Phosphorus and nitrogen limitation of algal biomass across trophic gradients. Aquatic Sciences. Vol. 56 s. 16-28.
SOBALLE D.M., KIMMEL B.L. 1987. A large-scale comparsion of factors influencig phytoplankton abdundance in rivers, lakes and impoundments. Ecology. Vol. 68 s. 1943-1954.
TAŃSKI A., PENDER R. 2007. Charakterystyka gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. W: Rybactwo śródlądowe Pomorza Zachodniego w świetle nowych przepisów polityki wspólnotowej. T. 2. Pr. zbior. Red. W. Wawrzyniak, I. Dunin-Kwinta, K. Formicki. Szczecin. Wydaw. Foka s. 73-82.
TÓRZ A., KUBIAK J. 2003. Hydrochemical conditions in lakes of River Grzybnica catchment (lakes: Ostrowo, Piaski, Przybiernowskie) in 1980-1997. Acta Scientiarum Polonorum, Piscaria. Vol. 2(2) s. 117-128.
VEJZAK M., SAVSEK T., STUHLER E.A. 1998. System dynamics of eutrophication processes in lakes. European Journal of Operational Research. Vol. 109 s. 442-451.
VOLLENWEIDER R.A. 1968. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and following Walters with particular references to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication. Paris. OECD Technical Report DAS/CSI/68.27. ODCE ss. 159.
VOLLENWEIDER R.A., KEREKES J.J, OECD 1982. Eutrophication of waters – monitoring, asessment and control. Paris. ODCE ss. 164.
WETZEL R.G. 2000. Freshwater ecology: changes, requirements and future demands. Limnology. Vol. 1 s. 3-9.
WIŚNIEWSKI R.J. 1994. Fosfor w zbiornikach zaporowych - zasilanie, kumulacja, wymiana miedzy osadami dennymi i wodą. W: Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Łódź. WIOŚ, ZES UŁ s. 49-60.
WOŁOS A., FALKOWSKI S. 2003. Typ prowadzonej gospodarki rybackiej i jej racjonalność. Uwagi do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie operatu rybackiego. Komunikaty Rybackie. Nr 2 s. 1-4.
ZDANOWSKI B. 1982. Variability of nitrogen and phosphorus contents and lake eutrophication. Polskie Archiwum Hydrobiologii. Vol. 29 s. 541-597.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0030
Identyfikatory