Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0023

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Wielkość erozji wodnej obliczona metodą USLE

Autorzy Kowalczyk, A.  Twardy, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparison of the water erosion magnitude estimated by the modified USLE methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy określono ilość erodowanej gleby metodą standardową, opracowaną przez Wischmeiera i Smitha, zmodyfikowaną przez Barriosa i zmodyfikowaną przez Jianguo Ma, na długości cieku głównego. Na podstawie wyników ze zlewni Bystrzycy Dusznickiej stwierdzono, że maksymalne natężenie erozji wodnej gleb występuje na terenach użytkowanych rolniczo. Wyniki uzyskane za pomocą omawianego modelu USLE (ang. "Universal soil loss equation") wg Barriosa różnią się o ok. 17% od uzyskanych z zastosowaniem pozostałych metod, co wynika ze sposobu obliczania współczynników L i S. Przeprowadzono również obliczenia, dotyczące wpływu zmian sposobu uprawy, z których wynika, że korzystniejsze jest wykonywanie zabiegów uprawnych (orki i innych) wzdłuż warstwic. Zmniejszyło to masę erodowanej gleby o 33% dla standardowej wersji modelu, a dla pozostałych metod o ok. 71%.
EN In this work the water erosion magnitude was estimated by the standard method developed by Wischmeier and Smith, modified by Barrios and Jianguo Ma on the length of the main watercourse. On the basis on the results for the Bystrzyca Dusznicka catchment it was found that the maximal intensity of the soil water erosion occurs in the agriculturally utilised land. The results obtained using the discussed USLE model (Universal soil loss equation) by Barrios differs from the values obtained using the other methods of about 17%. This is the result ofthe differences in methods for calculating the L and S coefficients. A simulation of changes of different kinds of land use has also been made. It was concluded that the most favourable is contour cultivation.
Słowa kluczowe
PL erozja   metody ograniczania erozji  
EN methods for reducing erosion   soil erosion  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 83--92
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Kowalczyk, A.
autor Twardy, S.
  • Małopolski Ośrodek Badawczy ITP w Krakowie, ul. Ułanów 21B, 31-450 Kraków; tel.: +48 (12) 411-81-46, a.kowalczyk@itep.edu.pl
Bibliografia
ARRIAGA F.J., LOWERY B. 2003. Corn production on an eroded soil: effects of total rainfall and soil water storage. Soil and Tillage Research. Vol. 71. No 1 s. 87-93.
BANASIK K., GÓRSKI D. 1992. Wykorzystanie uniwersalnego równania strat glebowych USLE do oceny ilości rumowiska unoszonego odpływającego z małych zlewni. Gospodarka Wodna. Nr 3 s. 62-65.
BANASIK K., GÓRSKI D., SKIBIŃSKI J. 1995. Metodyka oceny intensywności erozji powierzchniowej i akumulacji rumowiska w zbiornikach wodnych. W: Metodyka zagospodarowania zasobów wodnych w małych zlewniach rzecznych. Pr. zbior. Red. A. Ciepielowski. Warszawa. Wydaw. SGGW rozdz. II.10, s. 63-76 i rozdz. III.10, s. 136-143.
DACYL A., PAWSKA A. 2003. Ocena erozji glebowej w zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej do przekroju projektowanego zbiornika retencyjnego. Kraków. PK ss. 141.
FATYGA J. 1978. Procesy erozyjne na górskich użytkach zielonych. Wiadomości IMUZ. T. 12. Z. 4 s. 253-270.
JIANGUO M. 2001. Combining the USLE and GISArcView for soil erosion estimation in fall creek watershed in Ithaca New York [online]. CSS 620-Spatial Modeling and Analysis. April 17, 2001. [Dostęp 20.03.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.docstoc.com/docs/52400644/ Combining-the-USLE-and-GISArcView-for-Soil-Erosion-Estimation
KOWALCZYK A., TWARDY S. 2007. Metody określania procesów erozyjnych w warunkach obszarów karpackich. W: Wpływ użytkowania małych zlewni górskich na występowanie i natężenie erozji wodnej. Opracowanie monograficzne. Pr. zbior. Red. Cz. Lipski. Kraków. Wydaw. AR s. 165-174.
LIU Y., NEARING M.A., SHI P.J., JIA Z.W. 2001. Slope length effects on soil loss for steep slopes. The 10th International Soil Conservation Organization Meeting held May 24-29, 1990 at Purdue University and the USDA-ARS National Soil Erosion Research Laboratory s. 784-788.
REJMAN J. 2006. Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych. Acta Agrophysica. Nr 136 ss. 91.
STONE R.P., HILBORN D. 2000. Universal soil loss equation (USLE) [online]. Ontario. Min. Agricult., Food Rural Affairs. [Dostęp 30.03.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.omafra.gov.ca/ english/engineer/facts/00-01.htm. [online]. Factsheet.Order.1
WISCHMEIER W.H., SMITH D.D. 1978. Predicting fall erosion losses - a guide to conservation planning. USDA. Washington, D.C. Agricullture. Handbook. No 537 ss. 58.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0023
Identyfikatory