Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0022

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Ocena możliwości identyfikacji łąk produkcyjnych i ekologicznych z wykorzystaniem pojedynczego zdjęcia satelity Landsat

Autorzy Kosiński, K.  Hoffmann-Niedek, A.  Kozłowska, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An asessment of the possibility of identyfying productive and ecological meadows from a single Landsat image
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono możliwości identyfikacji produkcyjnych i ekologicznych siedlisk łąkowych na pojedynczym zdjęciu Landsat ETM+. Analizowano niezależnie dwa zdjęcia, pozyskane 10 września 1999 i 1 maja 2001 r. Podjęto próbę rozróżnienia siedlisk na podstawie par charakterystyk: kanałów spektralnych (ETM 3, 4, 5), kanału panchromatycznego (ETM8) i wskaźników różnicowych (NDVI - wskaźnik różnicowy obliczony z kanałów ETM4 i ETM3; ND(3,5) - wskaźnik różnicowy obliczony z kanałów ETM5 i ETM3), uzyskanych niezależnie z dwóch zdjęć. Z kategorią siedliskową związane są trzy pary charakterystyk obliczonych dla początku maja: ETM3 i NDVI, ETM4 i ETM5, jak również NDVI i ND(3,5). Jednak błędy klasyfikacji okazały się zbyt duże. Na zdjęciu wrześniowym nie stwierdzono różnic pomiędzy siedliskami w żadnej z par charakterystyk. Nie wyklucza to możliwości klasyfikacji siedlisk w trybie analizy wieloczynnikowej.
EN The paper presents possibilities of identification of productive and ecological meadows on a single Landsat ETM+ image. Two images acquired on 10 September 1999 and 1 May 2001 were analyzed independently. Attempt was undertaken to distinguish habitats based on the following pairs of characteristics: spectral channels (ETM 3, 4, 5), panchromatic channel (ETM8) and differential indexes (NDVI, ND(3,5)) obtained from each of the images separately. Three pairs of characteristics are correlated with the habitat category obtained at the beginning of May: ETM3 vs NDVI, ETM4 vs ETM5 and NDVI vs ND(3.5). However, classification errors were far too high. In the image obtained in September, there were no differences between the habitats in any pair of characteristics. However, the possibility of classification of habitats in the multivariate analysis mode is still not excluded.
Słowa kluczowe
PL klasyfikacja   Landsat   siedliska ekologiczne   siedliska produkcyjne   użytki zielone  
EN classification   ecological habitats   grasslands   Landsat   productive habitats  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 71--82
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., wykr.
Twórcy
autor Kosiński, K.
autor Hoffmann-Niedek, A.
autor Kozłowska, T.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn; tel. +48 (22) 735-75-72, K.Kosinski@itep.edu.pl
Bibliografia
BARATI S., RAYEGANI B., SAATI M., SHARIFI A., NASRI M. 2011. Comparison the accuracies of different spectral indices for estimation of vegetation cover fraction in sparse vegetated areas. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences. Vol. 14. Iss. 1 s. 49-56.
BERTOLDI G., NOTARNICOLA C., LEITINGER G., ENDRIZZI S., ZEBISCH M., DELLA CHIESA S., TAPPEINER U. 2010. Topographical and ecohydrological controls on land surface temperature in an alpinie catchment. Ecohydrology. Vol. 3. Iss. 2 s.189-204.
HADEEL A.S., JABBAR M.T., CHEN X. 2011. Remote Sensing and GIS Application in the Detection of Environmental Degradation Indicators. Geo-spatial Information Science. Vol. 14. Iss. 1 s. 39-47.
JIANG J., LI A., DENG W., BIAN J. 2010. Construction of a New Classifier Integrated Multiple Sources and Multi-temporal Remote Sensing Data for wetlands. Procedia Environmental Sciences. Vol. 2 s. 302-314.
KOSIŃSKI K. 2004. Znaczenie rozdzielczości spektralnej zdjęć Landsat ETM+ w identyfikacji łąk o różnym uwilgotnieniu i użytkowaniu [online]. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 14 s. 327-335. [Dostęp 08.09.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.sgp. geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/bialobrzegi/Bialobrzegi2004/59-kosinski-popr.doc
KOSIŃSKI K. 2005. Zastosowanie procedury Region Growing w klasyfikacji użytków zielonych na podstawie zdjęć Landsat ETM+ [online]. Roczniki Geomatyki. T. 3. Z. 2. ISSN 1731-5522 s. 69-76. [Dostęp 12.09.2011] Dostępny w Internecie: http://ptip.org.pl//download/files/ RG2005z2-Kosinski.pdf
KOSIŃSKI K. 2009. Znaczenie pola powierzchni i długości obiektów w półautomatycznej klasyfikacji obiektowej użytków zielonych na zdjęciach satelitów serii LANDSAT. Teledetekcja Środowiska. T. 42 s. 35-42.
KOSIŃSKI K., HOFFMANN-NIEDEK A. 2008. Klasyfikacja obiektowa użytków zielonych z wykorzystaniem wieloletnich zmian NDVI i filtracji kierunkowych obrazu satelitarnego [online]. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 18a. ISBN 978-83-61576-08-2 s. 273-282. [Dostęp 02.09.2011] Dostępny w Internecie: http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/ miedzyzdroje/calosc_18a_1.pdf
KOSIŃSKI K., KOZŁOWSKA T. 2003. Zastosowanie wskaźnika NDVI i filtracji kierunkowej do rozpoznawania użytków zielonych oraz analizy zmian siedlisk i zbiorowisk łąkowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 13 B ss. 387-395
KOZŁOWSKA T. 2005. Zmiany zbiorowisk łąkowych na tle różnicowania się warunków siedliskowych w charakterystycznych obszarach dolin rzecznych Polski Centralnej. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 14. ISBN 83-88763-55-5 ss. 208.
KOZŁOWSKA T., FRĄCKOWIAK H. 2011. Transformation of soils and meadow habitats as a result of changes in moisture and restricted management. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 20. No. 4A s. 179-184.
KOZŁOWSKA T., KWIECIEŃ-SZYMCZAK R., KOSIŃSKI K. 2005. Zbiorowiska roślinne łąk murszowiskowych oraz możliwość ich wyróżniania na zdjęciach satelitarnych. Teledetekcja Środowiska. T. 36 s. 119-124.
KOZŁOWSKA T., ROGOWSKI W. 1991. Możliwości zastosowania teledetekcji do inwentaryzacji użytków zielonych. Centralny Program Badawczo Rozwojowy 10.2.3. s. 25-35.
MIATKOWSKI Z., TURBIAK S., KOWALIK W., SOŁTYSIK A., LEWIŃSKI J. 2006. Przydatność zdjęć satelitarnych Landsat TM do identyfikacji intensywnie odwodnionych siedlisk hydrogenicznych w rejonie KWB Bełchatów. Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 16. ISBN 83-88763-58-X ss. 80.
TUCKER C.J. 1979. Red and Photographic infrared linear Combinations for Monitoring Vegetation. Remote sensing of Environment. Vol. 8. Iss. 2 s. 127-150.
RYSTER P., LANGENAUER R., GIGON A. 1995. Species richness and vegetation structure in a limenstone grassland after 15 years management with six biomass removal regimes. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. Vol. 30. No. 2 s. 157-168.
WEIERS S. 2004. Mapping and indicator approaches for the assessment of habitats at different scales using remote sensing and GIS methods. Landscape and Urban Planning. Vol. 67. Iss. 1-4 s. 43-65.
ZARZYCKI J. 2008. Roślinność łąkowa pasma Radziejowej (Beskid Sądecki) i czynniki wpływające na jej zróżnicowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy. Nr 448. Z. 325. ISSN 1899-3486 ss. 113.
ZURLINI G., ZACCARELLI N., PETROSILLO I. 2006. Indicating retrospective resilience of Multi-scale patterns of real habitats in a landscape. Ecological Indicators. Vol. 6. Iss. 1 s. 184-204.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0022
Identyfikatory