Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0021

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Sieć ekologiczna Natura 2000 a rozwój gospodarczy obszarów wiejskich

Autorzy Kłodziński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ecological Network Natura 2000 and the economic development of rural areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sieć ekologiczna Natura 2000 obejmuje już około 19% powierzchni Polski, co w warunkach nowych, bardziej restrykcyjnych zasad ochrony różnorodności biologicznej będzie miało niewątpliwy wpływ na tempo i kierunki rozwoju obszarów o cennych walorach przyrodniczych. O ile powołanie sieci ekologicznej Natura 2000 spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony ekologów, to lokalne społeczności widzą w niej bardzo często hamulec rozwoju gospodarczego. Sytuacja ta wymaga kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów objętych siecią Natura 2000, zarówno ze strony instytucji zarządzającej siecią Natura 2000, jak i lokalnych władz, co powinno się przejawiać w podejmowaniu wspólnie uzgodnionych rozstrzygnięć. Powinno się unikać arbitralnego podejścia o charakterze misyjnym i przy każdym pojawiającym się problemie brać pod uwagę racje oponentów.
EN Ecological network Natura 2000 has already covered about 19% of Polish territory, which with new and more restrictive rules for the protection of biological diversity, will have undeniable impact on the pace and directions of development of areas with valuable natural assets. Although the establishment of ecological network Natura 2000 was met with enthusiastic reception from environmentalists, local communities very often perceive it as a hindrance of economic growth. This situation requires a comprehensive approach to sustainable development of Natura 2000 areas, both on the part of Natura 2000 network management and local authorities, which should manifest itself in undertaking complex decisions. One should avoid arbitrary approach of a missionary nature and with every emerging issue take into account the arguments of opponents.
Słowa kluczowe
PL gospodarka na obszarach cennych przyrodniczo   rozwój zrównoważony   sieć ekologiczna Natura 2000  
EN ecological network Natura 2000   economy in areas of high natural value   sustainable development  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2012
Tom T. 12, z. 1
Strony 59--69
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Kłodziński, M.
  • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, al. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; tel. (22) 657-28-27, irwir@irwirpan.waw.pl
Bibliografia
BOŁTROMIUK A. 2010. Możliwości i problemy rozwoju obszarów wiejskich objętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000 - podsumowanie i rekomendacje. W: Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa. Pr. zbior. Red. A. Bołtromiuk. Warszawa. IRWiR PAN. ISBN 83-89900-38-6 s. 254-280.
BOŁTROMIUK A., ZAGÓRSKI M. 2011. Natura 2000 - dobro publiczne, problem prywatny. Warszawa. Forum Inicjatyw Rozwojowych IRWiR PAN ss. 36.
CZARNECKI A. 2011. Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców. W: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych. Pr. zbior. Red. A. Bołtromiuk. Warszawa. IRWiR PAN s. 241-268.
DACKO M. 2011. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych – inspiracje, ewolucja, perspektywy. W: Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Pr. zbior. Red. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński. Warszawa. IRWiR PAN s. 19-48.
KLEPACKI B. 2010. Ochrona środowiska - między potrzebą a mitem. Wieś Jutra. Nr 10, 11, 12 s. 3-4.
KŁODZIŃSKI M. 2011. Rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej. W: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych. Pr. zbior. Red. A. Bołtromiuk. Warszawa. IRWiR PAN s. 213-240.
KŁODZIŃSKI M. 2010. Rozwój zrównoważony gmin zlokalizowanych na obszarach Natura 2000. Wieś Jutra. Nr 10, 11, 12 s. 5-8.
PEREPECZKO B. 2011. Świadomość ekologiczna mieszkańców i ich postawy proekologiczne. W: Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych. Pr. zbior. Red. A. Bołtromiuk. Warszawa. IRWiR PAN s. 187-217.
WINIECKI J. 2011. Posucha na wodniczki. Polityka. Nr 13 s. 84-85.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0008-0021
Identyfikatory