PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nawadnianie jako czynnik przeciwdziałający skutkom posuch w uprawie maliny na glebie piaszczystej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Irrigation as a drought mitigation factor in raspberry cultivation on sandy soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Hipoteza badawcza zakładała, że nawadnianie może być jedną ze skutecznych metod przeciwdziałania skutkom posuch na plantacji maliny założonej na glebie o małej pojemności wodnej. W tym celu, w latach 1999-2003, wykonano ścisłe doświadczenie polowe z nawadnianiem tej rośliny, w miejscowości Kruszyn Krajeński koło Bydgoszczy na czarnej ziemi zdegradowanej, zaliczanej do V klasy bonitacyjnej. Nawadnianie maliny uprawianej na glebie bardzo lekkiej było czynnikiem umożliwiającym prawidłowy wzrost i rozwój tej rośliny oraz zapewniającym pozyskiwanie względnie dużych, jak na warunki klimatyczno-glebowe doświadczenia, a przy tym stabilnych i cechujących się dobrą jakością plonów. Plony roślin nawadnianych okazały się większe od uzyskiwanych w praktyce produkcyjnej regionu bydgoskiego. Produkcyjność wody w warunkach nawadniania kroplowego była większa niż mikrozraszania, co wynikało z mniejszego jej zużycia w systemie kroplowym. Suma opadów naturalnych i dawek nawodnieniowych dobrze korelowała z potrzebami wodnymi maliny oszacowanymi metodą DRUPKI [1976]. Potwierdza to przydatność maliny do wieloletniej uprawy na glebie bardzo lekkiej, w rejonie o niskich opadach atmosferycznych w okresie wegetacji, ale wyłącznie pod warunkiem zapewnienia nawodnień.
EN
Hypothesis of this work was that irrigation can be an efficient method for drought mitigation in raspberry plantation on a soil characterized by a small water capacity. Therefore, in the years 1999-2003 a field experiment was carried out on a degraded black earth of the Vth class soil quality, at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. The use of irrigation in raspberry cultivation on the very light soil enabled regular growth and development of this crop and secured relatively high yields, under the climatic-soil conditions of the test. Fruit yields were stable and of good quality. Yields obtained from irrigated plants were higher than those from production practices of the Bydgoszcz region. The efficiency of water use in drip irrigation was higher than that in microjet sprinkling, which resulted from a lower water consumption in the drip system. Total rainfall and irrigation doses used in raspberry cultivation correlated well with water requirements estimated using the DRUPKA'S method [1976] which confirmed its usefulness for agricultural practice. Raspberry can thus be cultivated for a long time in the very light soil in regions of low rainfall providing irrigation of the crop during the vegetative period.
Wydawca
Rocznik
Strony
243--260
Opis fizyczny
Bibliogr. 36 poz., wykr.
Twórcy
autor
autor
 • Akademia Techniczno-Rolnicza, Katedra Melioracji i Agrometeorologii, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz; tel. +48 (52) 374-95-37, rolbs@atr.bydgoszcz.pl
Bibliografia
 • BJURMAN B., INGVARSSON A., 1980. Irrigation in raspberries. Rapport - Institutionen for Tradgardsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet 31 ss. 30.
 • DANEK J., 1995. Malina. Warszawa: Wydaw. Hortpress ss. 48.
 • DRUPKA S., 1976. Techniczna i rolnicza eksploatacja deszczowni. Warszawa: PWRiL ss. 312.
 • DRUPKA S., 1986a. Podkoronowe minizraszanie. W: Nowe technologie w sadownictwie. Pr. zbior. Red. S. Pieniążek. Warszawa: PWRiL s. 162-186.
 • DRUPKA S., 1986b. Nawodnienia deszczowniane i kroplowe. W: Podstawy melioracji rolnych. T. 1. Pr. zbior. Red. P. Prochal. Warszawa: PWRiL s. 449-616.
 • IVANOV A., 1984. Drip irrigation of raspberries. Horticult. Viticult. Sci. 21(1) s. 35-39.
 • JERZY M., ŻARSKI J., 1997. Program restrukturyzacji i rozwoju ogrodnictwa w województwie bydgoskim. Bydgoszcz: UW Wydz. Rol. Ochr. Środ. ss. 77.
 • KIREVA R., PETKOV P., 2003. Investigation of drip irrigation effect on raspberry yield and economic indices. Agricult. Engin. vol. 40 (2) s. 47-51.
 • KOSZAŃSKI Z., KARCZMARCZYK S., PODSIADŁO C., HERMAN B., 2003. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na plonowanie dwóch odmian malin uprawianych na glebie lekkiej. Folia Horticult. Suplement 2003/2 s. 246-248.
 • KRÜGER E., 1993. Raspberries respond well to additional water. Gartenbau Magazin 2 (11) s. 50-51.
 • ŁABĘDZKI L., 2000. Ocena zagrożenia suszą w regionie bydgosko-kujawskim przy użyciu wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI). Wiad. Melior. 3 s. 102-103.
 • MACKERRON D.K.L., 1982. Growth and water use in the red raspberry (Rubus idaeus L.). I. Growth and yield under different levels of soil moisture stress. J. Horticult. Sci. 57 (3) s. 295-306.
 • MAKOSZ E., 1988. Rośliny jagodowe. Warszawa: PWRiL ss. 193.
 • MAZUR J., 1987. Wymagania wodne roślin jagodowych. W: Sadownictwo w Wielkopolsce. Pr. zbior. Red. T. Hołubowicz Poznań: PWRiL s. 256-260.
 • NISSEN M.J., DAROCH P.R., 1993. Justification of irrigation in raspberry plantings in the south of Chile. Agro-Sur. 21 (2) s. 154-158.
 • PARRAGUE G-JI., NISSEN M.J., 1998. Effect of different water management systems on red raspberry yields (Rubus idaeus L.) in the south of Chile. Agro-Sur. 26(1) s. 59-65.
 • PESZEK J., 1987. Podstawy klimatyczne nawadniania roślin w regionie bydgoskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 314 s. 65-80.
 • PESZEK J., 1996. Uwarunkowania klimatyczno-przyrodnicze produkcji rolniczej w regionie bydgoskim. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 438 s. 19-32.
 • REBANDEL Z., PRZYSIECKA M., COFTA H., 1992. Wpływ nawadniania na plonowanie i wzrost maliny odmiany Norna. Pr. Inst. Sad. Ser. C 115-116 (3-4) s. 69-70.
 • REBANDEL Z., PRZYSIECKA M., COFTA H., 1993. Wpływ nawadniania na plonowanie i wzrost maliny odmiany Norna. Informator o badaniach prowadzonych w Katedrze Sadownictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. T. 3. Poznań: AR s. 177-179.
 • ROLBIECKI S. 2003. Reakcja trzech gatunków roślin jagodowych uprawianych na bardzo lekkiej glebie na mikronawodnienia. Zesz. Nauk. ATR Bydg. Rozpr. 108 ss. 89.
 • ROLBIECKI S., RZEKANOWSKI CZ., 1997. Influence of sprinkler and drip irrigation on the growth and yield of strawberries grown on sandy soils. Acta Horticult 439 vol. 2 s. 669-672.
 • ROLBIECKI S., ROLBIECKI R., RZEKANOWSKI CZ., ŻARSKI J., 2000. The possibilities for drought mitigation in vegetable growing on sandy soils with the use of drip irrigation in region of Bydgoszcz, Poland. Pr. zbior. Red. L. Vermes, A. Szemessy. Proc. Central and Eastern European Workshop on Drought Mitigation. 12–15April 2000, Budapest - Felsőgöd, Hungary s. 277-284.
 • ROLBIECKI S., ROLBIECKI R., RZEKANOWSKI CZ., ŻARSKI J., 2003. Drip irrigation system as a factor for drought mitigation in vegetable growing on sandy soils in the region of Bydgoszcz. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 2(2) s. 75-84.
 • ROLBIECKI S., ROLBIECKI R., RZEKANOWSKI CZ., DERKACZ M., 2004. Effect of different irrigation regimes on growth and yield of ‘Elsanta’ strawberries planted on loose sandy soil. Acta Horticult. 646 s. 163-166.
 • ROLBIECKI S., ROLBIECKI R., RZEKANOWSKI CZ. 2004. Wpływ zróżnicowanych warunków wodnych na plonowanie truskawki na luźnej glebie piaszczystej. Acta Agrophys. 104 vol. 3(1) s. 153-159.
 • RZEKANOWSKI CZ., ROLBIECKI S., ŻARSKI J., 2001. Potrzeby wodne i efekty produkcyjne stosowania mikronawodnień w uprawie roślin sadowniczych w rejonie Bydgoszczy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 478 s. 313-325.
 • SMOLARZ K., 1989. Maliny. Warszawa: PWRiL ss. 116.
 • SMOLARZ K., 1996. Malina i jeżyna. Warszawa: PWRiL ss. 99.
 • SZCZEPAŃSKI, K., REJMAN S., 1987. Metodyka badań sadowniczych. Warszawa: PWRiL ss. 214.
 • TERRETTAZ R., CARRON R., 1998. Influence of irrigation and soil management in a raspberry crop. Revue Suisse Viticult. Arboricult. Horticult. 30(3) s. 189-192.
 • TREDER W., 1993. Wpływ nawadniania i ściółkowania czarną folią na plonowanie maliny odmiany Canby. Zesz. Nauk. Inst. Sad. 1 s. 27-32.
 • TREDER W., 1996. Badania nad efektywnością nawadniania roślin sadowniczych w Polsce. 34. Ogólnop. Nauk. Konf. Sad. Skierniewice: ISK s. 53-70.
 • WIENIARSKA J., NURZYŃSKI J., 1994. Wpływ nawożenia azotem i nawadniania na plonowanie maliny odm. Canby i Malling Seedling. 33 Ogólnop. Nauk. Konf. Sad. Cz. 2. Skierniewice: ISK s. 310-312.
 • ZALIWSKI S., 1984. Intensywna produkcja owoców jagodowych i leszczynowych. Warszawa: PWN ss. 560.
 • ŻARSKI J., DUDEK S., RZEKANOWSKI CZ., ROLBIECKI S., 2000. Atmospheric drought spells in region of Bydgoszcz and the possibilities for mitigation of their results in chosen field crops growing. Pr. zbior. Red. L. Vermes, A. Szemessy. Proc. Central and Eastern European Workshop on Drought Mitigation. 12–15 April 2000, Budapest-Felsőgöd, Hungary s. 325-332.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0006-0077
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.