PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwilgotnienie siedlisk łąkowych w warunkach nawodnień w dolinie górnej Noteci w latach o zróżnicowanych opadach

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Moisture of irrigated meadow sites in the upper Noteć Riverr valley in years with different precipitation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono przebieg położenia zwierciadła wody gruntowej - jako podstawy do oceny uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej - w dwóch siedliskach łąkowych na glebie kompleksu okresowo posusznego BC i okresowo suchego CD na tle opadów atmosferycznych oraz nawodnień podsiąkowych w roku ekstremalnie suchym i umiarkowanie mokrym. W glebie torfowo-murszowej kompleksu BC zwierciadło wody gruntowej utrzymywało się między minimalną dopuszczalną a maksymalną dopuszczalną głębokością przez cały okres wegetacyjny w roku umiarkowanie mokrym (1998), natomiast tylko w okresie intensywnych nawodnień w roku ekstremalnie suchym (1992). W glebie kompleksu CD zarówno w roku ekstremalnie suchym, jak i umiarkowanie mokrym zwierciadło wody układało się poniżej maksymalnej dopuszczalnej głębokości, jednak w 1998 r. płycej niż w 1992 r. Nawodnienie było niewystarczające na glebie kompleksu CD w obydwu analizowanych latach.
EN
Variability of groundwater table depth in two meadow sites - as a basis to evaluate their moisture - on peat-moorsh soil of BC (periodically drying) and CD (periodically dry) complexes is presented in the paper. The precipitation sum and subirrigation in the extremely dry and moderately wet year are the background of these changes. In the peat-moorsh soil of BC complex the groundwater table depth was between minimum and maximum admissible depth in the whole moderately wet growing season of 1998 but only in the period of intensive irrigation in the extremely dry 1992 year. In the soil of the CD complex the groundwater table was below maximum admissible depth in both extremely dry and moderately wet year. Irrigation was insufficient in the CD complex soil in both analyzed years.
Wydawca
Rocznik
Strony
221--230
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., wykr.
Twórcy
 • Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy IMUZ, ul. Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz; tel. +48 (52) 375-01-07, imuzbyd@by.onet.pl
Bibliografia
 • BRANDYK T., 1990. Podstawy regulowania uwilgotnienia gleb dolinowych. Rozpr. nauk. monogr. Warszawa: Wydaw. SGGW AR ss. 120.
 • KACA E., 1996. Wzorcowanie budowli wodnomelioracyjnych. Bibl. Wiad. IMUZ nr 87 ss. 48.
 • KACA E., ŁABĘDZKI L., CHRZANOWSKI S., CZAPLAK I., KASPERSKA-WOŁOWICZ W., 2003. Gospodarowanie zapasami wody użytecznej gleb torfowo-murszowych w warunkach regulowanego odpływu w różnych regionach agroklimatycznych Polski. Woda Środ. Obsz. Wiej. Rozpr. nauk. monogr. nr 9 ss. 108.
 • KASPERSKA-WOŁOWICZ W., ŁABĘDZKI L., BĄK B., 2003. Okresy posuszne w rejonie Bydgoszczy. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 3 z. specj. (9) s. 39-56.
 • KONOPKO S., 1988. Częstotliwość występowania okresów posusznych w rejonie Bydgoszczy na podstawie wieloletnich obserwacji. Wiad. IMUZ t. 15 z. 4 s. 104-113.
 • ŁABĘDZKI L., 1997. Potrzeby nawadniania użytków zielonych - uwarunkowania przyrodnicze i prognozowanie. Rozpr. Habil. Falenty: Wydaw. IMUZ ss. 121.
 • ŁABĘDZKI L., 2003. Controlled run-off from agriculturally used peatlands in the Notec river valley as a method for their preservation. W: Examples of environmental policy in the management of wetlands. Proc. Intern. Conf. Ethical and Social Issues in the Implementation of European Policy. Wells, UK, 28-29 August 2003. Wells: Eur. Sci. Found. s. 63-66.
 • ŁABĘDZKI L., BĄK B., 2002. Monitorowanie suszy za pomocą wskaźnika standaryzowanego opadu SPI. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 2 z. 2 (5) s. 9-19.
 • ŁABĘDZKI L., BĄK B., 2004. Zróżnicowanie wskaźnika suszy atmosferycznej SPI w sezonie wegetacyjnym w Polsce. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 4 z. 2a (11) s. 111-122.
 • ŁABĘDZKI L., KASPERSKA-WOŁOWICZ W., 2005. Zmienność warunków meteorologicznych i ewapotranspiracji użytków zielonych w dolinie górnej Noteci. W: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Kraków: Wydaw. IGiGP UJ w druku.
 • OKRUSZKO H., 1992. Siedliska hydrogeniczne, ich specyfika i zróżnicowanie. Bibl. Wiad. IMUZ nr 79 s. 5-14.
 • OKRUSZKO H., ILNICKI P., 2003. The moorsh horizons as quality indicators of reclaimed organic soils. W: Organic soils and peat materials for sustainable agriculture. Pr. zbior. Red. L.-E. Parent, P. Ilnicki. Littleton, USA: CRC Press LLC s. 1-14.
 • PASZYŃSKI J., NIEDŹWIEDŹ T., 1999. Klimat. W: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Pr. zbior. Red. L. Starkel. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN s. 288-343.
 • ROJEK M., ŻYROMSKI A., 1994. Agrometeorologia i klimatologia. Skrypty nr 393. Wrocław: AR ss. 137.
 • WOŚ A., 1996. Klimat Niziny Wielkopolskiej. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM ss. 192.
 • WOŚ A., 1999. Klimat Polski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN ss. 302.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0006-0074
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.