PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ wieloletniego nawożenia gnojówką bydlęcą pastwiska na jakość wody gruntowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of long-term fertilisation of a permanent pasture with liquid manure on the ground water quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wieloletniego nawożenia pastwiska gnojówką bydlęcą na jakość wody gruntowej. W badaniach zwrócono szczególną uwagę na stężenie związków azotu i fosforu. Stwierdzono niewielki wpływ nawożenia na stężenie tych związków w wodzie gruntowej, które odpowiadały II i III klasie jakości wód podziemnych, podobnie jak na terenie nienawożonym gnojówką. Badania wykazały również większe zanieczyszczenie wody gruntowej azotem amonowym niż azotanowym oraz obecność w niej zanieczyszczeń organicznych.
EN
The paper presents results of studies on the influence of long-term fertilisation of a permanent pasture with cattle liquid manure on the ground water quality with special reference to nitrogen and phosphorus content. The study showed a negligible effect of fertilisation on nitrate nitrogen and phosphorus concentrations in the ground water. Concentrations of these components met the standards for the II and III class ground water quality. Both the components occurred in ground waters in quantities similar to those found in non-fertilized areas. The studies also showed greater ground water contamination with ammonium nitrogen than with nitrate nitrogen and the presence of organic pollutants in this water.
Wydawca
Rocznik
Strony
71--80
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Dolnośląski Ośrodek Badawczy IMUZ, ul. Powstańców Śl. 98, 53-333 Wrocław; tel. +48 (71) 367-80-92, mko@dob-imuz.pl
Bibliografia
 • CZUBA R., 1996. Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Police: Zakł. Chemiczne „POLICE” S.A. ss. 413.
 • DROZD J., LICZNAR M., WEBER J., 2002. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wrocław: AR ss. 210.
 • HERMANOWICZ W., DOŻAŃSKA W., DOJLIDO J., KOZIOROWSKI B., 1976. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Warszawa: Arkady ss. 539.
 • KUTERA J., 1994. Gospodarka gnojowicą. Wrocław: AR ss. 370.
 • MAĆKOWIAK CZ., 2001. Nawozy organiczne, jak stosować zgodnie z Ustawą. Agrochemia nr 12 s. 10-12.
 • MAZUR T., MAĆKOWIAK CZ., 1978. Nawożenie gnojowicą. Warszawa: PWRiL ss. 202.
 • ROMANIUK W., 1995. Gospodarka gnojowicą i obornikiem. Warszawa: NFOŚiGW ss. 189.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. Dz.U. 2001 nr 60 poz. 616.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Dz.U. 2004 nr 32 poz. 284.
 • SAPEK A., 1996. Zagrożenia zanieczyszczenia wód w wyniku działalności rolniczej. Post. Nauk Rol. z. 440 s. 309-329.
 • SAPEK B., 1995. Wymywanie azotanów oraz zakwaszanie gleby i wód gruntowych w aspekcie działalności rolniczej. Mater. Inf. 30. Falenty: IMUZ ss. 31.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2000 nr 89 poz. 991.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2004 nr 91 poz. 876.
 • Zestaw norm, 1999. Woda i ścieki. Warszawa. Wydaw. Norm Alfa-Wero.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0006-0041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.