PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena ekonomiczna różnych technologii stosowania gnojówki bydlęcej na łąkach położonych na glebach torfowo-murszowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Economic evaluation of various technologies of cattle sludge application on meadows situated on peat-moorsh soils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy wykonano, metodą modelową, analizę ekonomiczną sześciu wariantów nawożenia łąk torfowo-murszowych: jeden wariant bez nawożenia, drugi - nawożenie mineralne, a pozostałe cztery - nawożenie gnojówką bydlęcą stosowaną w różnych dawkach i terminach agrotechnicznych. Celem badań była ekonomiczna ocena różnych technologii stosowania gnojówki na najczęściej występujących w Polsce trwałych użytkach zielonych położonych na glebach torfowo-murszowych. Analizę wykonano dla gospodarstwa rodzinnego o powierzchni 20 ha UR oraz dla ściśle określonej technologii zbioru siana. Dokonano szczegółowej analizy zapotrzebowania na robociznę oraz pracę ciągników i maszyn towarzyszących. Zastosowano jedno kryterium oceny - koszty produkcji jednostki paszy przeznaczonej do zużycia wewnętrznego. Najmniejszy koszt produkcji jednostki paszy ze stosowaniem gnojówki bydlęcej uzyskano stosując technologię polegającą na nawożeniu gnojówką wiosną (pierwsza dekada kwietnia) w rozcieńczeniu wodą 1 : 0,5 (gnojówka - 1, woda - 0,5). Nawożenie gnojówką okazało się mniej efektywne ekonomicznie niż nawożenie mineralne, stwierdzono jednak, że ze względu na konieczność utylizacji gnojówki, stosowanie jej do nawożenia łąk na glebach torfowo-murszowych jest uzasadnione. Różnica kosztu produkcji jednostki paszy między tymi technologiami stanowi koszt utylizacji gnojówki. Należy sądzić, że nie ma innego, bardziej efektywnego sposobu wykorzystania i utylizacji gnojówki w gospodarstwie rolniczym.
EN
Model method was used to evaluate six variants of fertilisation of peat-moorsh meadows: one variant without fertilisation, the second with mineral fertilisation and the remaining four - with cattle sludge fertilisation at various doses and in various agrotechnical terms. The study was aimed at economic evaluation of various technologies used on most frequent in Poland permanent grasslands situated on peat-moorsh soils. Analysis was made for a 20 ha family farm and for strictly defined technology of hay harvesting. Detailed analysis involved the demand for labour, tractors and other machines. There was one criterion used in the evaluation - production costs of a fodder unit destined for inner consumption. The lowest production cost of fodder unit was obtained when sludge diluted with water in the proportion of 1:0.5 was applied in spring (first decade of April). Fertilisation with sludge appeared less economically effective than mineral fertilisation. However, due to the need of sludge utilisation, its application in fertilising meadows is justifiable. The difference in production costs between the two technologies equals the cost of sludge utilisation. There is probably no other, more effective way of sludge utilisation in a farm.
Wydawca
Rocznik
Strony
57--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • Dane źródłowe Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ, 2001. Warszawa: IERiGŻ.
 • GORAJ L., 2003. Wyniki ekonomiczne wybranych typów gospodarstw prowadzących rachunkowaość rolną w latach 2001-2002. W: Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2002 r. Komunikaty. Raporty. Ekspertyzy. Pr. zbior. Red. A. Woś. Warszawa: IERiGŻ ss. 160.
 • KOC E., 1994. Zasady rolniczego wykorzystania gnojówki i wody gnojowej z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Ostrołęka: ODR.
 • LIPIŃSKI J., 2003. Ocena efektywności inwestowania w strukturę wiejską na przykładzie wodociągu gminy Wolanów. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 3 z. 2 (8) s. 129-141.
 • MORACZEWSKI R., 1996. Łąki i pastwiska w gospodarstwie rolnym. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW ss. 220.
 • MUZALEWSKI A., 2003. Koszty eksploatacji maszyn. Nr 18 Warszawa: IBMER.
 • PAWLAK J., 1988. Metodyka badań w zakresie mechanizacji produkcji rolnej. Warszawa: IBMER, maszynopis.
 • PROKOPOWICZ J., 2000. Efektywność produkcji roślinnej na trwałych użytkach zielonych na glebach torfowych. W: Nowoczesne metody produkcji pasz na użytkach zielonych i ocena ich wartości pokarmowej. Mater. Semin. IMUZ nr 45 Falenty: Wydaw. IMUZ s. 267-274.
 • SAPEK A., SAPEK B., PIETRZAK S., NAWALANY P., 1998. Zużycie nawozów mineralnych i rozproszenie składników nawozowych do środowiska w Polsce. Falenty: Wydawnictwo IMUZ: ss. 23.
 • Ustawa o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2000 nr 89 poz. 991 z dnia 26 lipca 2000 r.
 • WASILEWSKI Z., PROKOPOWICZ J., 2004. Kierunki przeobrażeń rolnictwa w strefie podmiejskiej na przykładzie Gminy Raszyn. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 4 z. 1 (10) s. 345-356.
 • WESOŁOWSKI P., 2003. Wyniki nawożenia gnojówką bydlęcą i NPK łąki położonej na glebie torfowo-murszowej. Woda Środ. Obsz. Wiej. t. 3 z. 1 (7) s. 39-51.
 • ZIOŁECKA A., KUŻDOWICZ M., KIELANOWSKI J., 1985. Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz krajowych. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0006-0040
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.