Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0005-0134

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Wykorzystanie azotu i fosforu przez kukurydzę nawożoną kompostem z osadów ściekowych

Autorzy Kozdraś, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Utilization of nitrogen and phosphorus by maize fertilized with compost made of sewage sludge
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem kompostu z osadów ściekowych do nawożenia kukurydzy uprawianej na zieloną masę. Do nawożenia wykorzystano 2-letni kompost wytworzony z wiejskich komunalnych osadów ściekowych i słomy żytniej. Badania przeprowadzono w lizymetrach o średnicy 100 cm i głębokości 130 cm, wypełnionych glebą lekką (piaskiem gliniastym), całkowicie zanurzonych w gruncie. Zastosowano tu zróżnicowane nawożenie kompostem, a także, w celu porównania, 2 warianty z nawożeniem mineralnym NPK i wariant bez nawożenia. Badania wykazały, że nawożenie kukurydzy kompostem z osadów ściekowych umożliwia uzyskanie jej plonów na poziomie podobnym jak w przypadku nawożenia nawozami mineralnymi NPK. Wykorzystanie przez kukurydzę azotu z kompostu było znacznie mniejsze niż z nawozów mineralnych i wynosiło 22-28,5%. Największą wartość współczynnika wykorzystania azotu z kompostu stwierdzono w przypadku nawożenia odpowiadającego dawce 150 kg N·ha-¹. Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych było natomiast największe w warunkach nawożenia 100 kg N·ha-¹ i wynosiło 77,3%. Wykorzystanie fosforu z zastosowanych w badaniach nawozów kształtowało się podobnie jak wykorzystanie azotu, lecz jego procentowe wartości były znacznie mniejsze. Wykorzystanie fosforu z kompostu wynosiło 6,3-11,1%, a z nawozów mineralnych 28,2-42,8%.
EN Results of a study on using compost from sewage sludge to fertilize maize grown for green fodder are presented in the paper. Two years old compost from rural sewage sludge and rye straw was used for fertilization. The tests were conducted in lysimeters of a diameter of 100 cm and 130 cm deep, filled with light soil (sand with small amount of clay) and completely dug in the ground. Various fertilization variants were applied with two variants of mineral NPK fertilization and one without any fertilization used for comparison. The study showed that maize fertilized with compost from sewage sludge produced crops similar to that obtained with mineral NPK fertilization. Maize utilized 22-28.5% nitrogen from compost, substantially less than the amount utilized from mineral fertilizers. The highest coefficient of nitrogen utilization was reached for fertilization rate corresponding to the dose of 150 kg N·ha-¹. Utilization of nitrogen from mineral fertilizers was highest (77.3%) at fertilization rate of 100 kg N·ha-¹. Utilization of phosphorus from fertilizers used during the study was similar to that of nitrogen but its percent values were much smaller. Phosphorus from compost was utilised in 6.3-11.1% and that from mineral fertilizers in 28.2-42.8%.
Słowa kluczowe
PL komposty osadowe   kukurydza   wykorzystanie składników  
EN composts of sewage sludge   maize   nutrient utilisation  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2006
Tom T. 6, z. 1
Strony 221--228
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., wykr.
Twórcy
autor Kozdraś, M.
  • Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 98, 53-333 Wrocław; tel. +48 (71) 367-90-92, mko@dob-imuz.pl
Bibliografia
CZYŻYK F., SIERADZKI T., KOZDRAŚ M., 2002. Zmiany właściwości kompostu z osadów ściekowych w okresie przetrzymywania w pryzmach. Cz. 1. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 484 s. 109-115.
CZYŻYK F., KOZDRAŚ M., SIERADZKI T., 2002. Wartość nawozowa kompostów z osadów ściekowych i słomy. Cz. 1. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 484 s. 117-124.
CZYŻYK F., KOZDRAŚ M., 2003. Wpływ nawożenia traw kompostem z osadów ściekowych na skład chemiczny odcieków z gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 494 s. 85-92.
CZYŻYK F., KOZDRAŚ M., 2004. Zmiany zawartości węgla, azotu i fosforu w glebie lekkiej nawożonej kompostem z wiejskich osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 499 s. 47-53.
DRAB M., WĘCLEWSKI S., DŁUGOSZ A., 2004. Dzianie nawozowe osadu ściekowego z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni miasta Zielona Góra. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 499 s. 69-77.
DROZD J., LICZNAR M., WEBER J., 2002. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wrocław: Wydaw. AR ss. 210.
HERMANOWICZ W., DOŻAŃSKA W., DOJLIDO J., KOZIOROWSKI B., ZERBE J., 1999. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. Warszawa: Arkady ss. 510.
HRYŃCZUK B., WEBER R., 1999. Wartość nawozowa kompostów z osadu ściekowego, słomy i z węgla brunatnego. W: Kompostowanie i użytkowanie kompostu. 1. Konf. Nauk.-Techn. 16-18 VI 1999 Puławy-Warszawa. Lublin: Ekoinżynieria s. 133-138.
KRZYWY E.., IŻEWSKA A., WOŁOSZYK CZ., 2004. Ocena składu chemicznego i wartości nawozowej osadu ściekowego oraz kompostów wyprodukowanych z komunalnego osadu ściekowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 499 s. 165-171 .
MAĆKOWIAK CZ., 1997. Działanie nawozowe azotu osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych. W: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. 2. Konf. Nauk.-Techn. 26-28 V 1997 Puławy-Lublin-Jeziorko. Lublin: Ekoinżynieria s. 115-125.
MAĆKOWIAK CZ., ŻEBROWSKI J., GIERGIELEWICZ B., 1999. Wartość nawozowa kompostów produkowanych według technologii spółki wodno-ściekowej „Gwda” Piła-Leszków. W: Kompostowanie i użytkowanie kompostu. 1. Konf. Nauk.-Techn. 16-18 VI 1999 Puławy-Warszawa. Lublin: Ekoinżynieria s. 81-96.
MAZUR T., MAZUR Z., WOJTAS A., MALICKI M., 2001. Nawozowa wartość kompostów otrzymanych z osadów i odpadów tłuszczowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 475 s. 341-347.
Zestaw norm. Woda i ścieki, 1999. Warszawa: Wydaw. Normaliz. Alfa-Wero.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0005-0134
Identyfikatory