Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0005-0082

Czasopismo

Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie

Tytuł artykułu

Budowle wodne z naturalnych materiałów

Autorzy Jędryka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Water constructions made of natural materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wybrane rozwiązania konstrukcyjne budowli wodnych, takich jak: umocnienia, budowle regulacyjne, piętrzące i przepławki, wykonanych z naturalnych materiałów. Budowle te są niezbędne do regulacji warunków wilgotnościowych w dolinie oraz utrzymania koryt rzek zgodnie z zadaniami postawionymi danemu obiektowi. Są to konstrukcje, które można również wykorzystać w ramach ochrony czynnej na obiektach cennych przyrodniczo.
EN Selected designs of water constructions like: reinforcements, water lifting and regulating constructions and fish ladders made of natural materials are presented in this paper. These constructions are necessary to control water relations in a valley and to maintain river channels in accordance with requirements of a given object. The constructions might also be used in the protection of naturally valuable objects.
Słowa kluczowe
PL budowle piętrzące   budowle regulacyjne   przepławki   umocnienia skarp  
EN fish ladders   regulating constructions   shoreline enforcement   water lifting constructions  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
Rocznik 2007
Tom T. 7, z. 2b
Strony 55--74
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Jędryka, E.
  • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Zakład Inżynierii Wodno-Melioracyjnej, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn; tel. +48 (22) 720-05-31 w. 230, E.Jedryka@imuz.edu.pl
Bibliografia
Analiza zachowania się uregulowanego odcinka rzeki Rozogi (km 21+550÷31+550), 1969. Falenty: IMUZ maszyn. ss. 34.
BEGEMAN W., SCHIECHTL H., 1999. Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Warszawa: Arkady ss. 199.
DĄBKOWSKI L., SKIBIŃSKI J., ŻBIKOWSKI A., 1982. Hydrauliczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych. Warszawa: PWRiL ss. 533.
DĘBSKI K., 1971. Regulacja rzek. Warszawa: SGGW ss. 318.
ILNICKI P., 1987. Warunki techniczne prowadzenia robót z zakresu melioracji i gospodarki wodnej na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych. Warszawa: PIOŚ ss. 180.
JĘDRYKA E., 2006. Proekologiczne budowle wodne. Poradnik. Falenty: Wydaw. IMUZ ss. 75.
KUBRAK J., 1998. Hydraulika techniczna. Warszawa: SGGW ss. 371.
LUBIENIECKI B., 2003. Przepławki i drożność rzek. Olsztyn: Wydaw. IRS ss. 83.
MIODUSZEWSKI W., 2006. Przyjazne środowisku budowle piętrzące na małych ciekach. Wiad. Melior. 1 s. 29-31.
PACHUTA K., 2001. Wpływ konstrukcji gabionowych na środowisko naturalne. W: Gabiony w kształtowaniu i ochronie środowiska naturalnego. Mater. Miedzynar. Konf. Nauk. Warszawa: SGGW s. 155-168.
PN-B-12074/1998: Urządzenia wodno-melioracyjne. Umocnienia i zadarnianie powierzchni biowłókninami. Wymagania i badania przy odbiorze. Warszawa: Wydaw. Norm. ss. 8.
PN-B-12082/1996: Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. Warszawa: Wydaw. Norm. ss. 5.
Przerzut wód średnich i wysokich rzeki Skrwy do Jeziora Lucieńskiego: Stopień siatkowo-kamienny na rz. Skrwa w km 12+800. Regulacja odcinka rz. Skrwa lewa w km 12+018 – 14+020, 1992. Gostynin: PEKUM S.A. ss. 35.
SMOLUCHOWSKA A., 1988a. Biotechniczna zabudowa rzeki Rozogi. W: Biotechniczna zabudowa rzeki. Mater. Konf. Warszawa: SITWM NOT s. 62-74.
SMOLUCHOWSKA A., 1988b. Zasady stosowania umocnień skarp koryt małych rzek nizinnych. Mater. Inf. 13. Falenty: IMUZ ss. 60.
STEPANIUK W., 1999. Projekt techniczno-budowlany bystrotoków faszynowo-kamiennych na obszarze Puszczy Białowieskiej. Białystok: PTOP maszyn. ss. 22.
Stopnie gabionowe na odpływie ze źródlisk w okolicach Połczyna Zdroju. Projekt budowlany, 2001. Warszawa: BSiPGWR „Bipromel” ss. 20.
ŠEVČENKO K. I., 1996. Gabiony - nadežnaja zaščita gruntov ot erozji. Gidrot. Stroit. 5 s. 33-37.
WOŁOSZYN J., 1974. Regulacja rzek i potoków. Warszawa: PWN ss. 363.
ŻBIKOWSKI A., 1961. Małe budowle wodne. Cz. 2. Łódź, Warszawa: PWN ss. 332.
ŻBIKOWSKI A., SMOLUCHOWSKA A., ŻELAZO J., 1992. Naturalna regulacja rzek nizinnych. Materiały pomocnicze do projektowania. Mater. Instr. 102. Falenty: IMUZ ss.102.
ŻBIKOWSKI A., ŻELAZO J., 1993. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. Mater. Inf. Warszawa: Falstaff ss. 156.
ŻELAZO J., POPEK Z., 2002. Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa: SGGW ss. 319.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0005-0082
Identyfikatory