PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza nakładów i kosztów ponoszonych na zakiszanie runi łąkowej z zastosowaniem różnych technologii

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The analysis of expenditures and costs of ensiling meadow sward with the use of various technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przeanalizowano i oceniono różne technologie sporządzania kiszonek z runi łąkowej: ZZ - zbiór nierozdrobnionych roślin prasą zwijającą, z transportem bel przyczepą uniwersalną i załadunkiem ich na przyczepę ładowaczem czołowym zamontowanym na ciągniku z owijaniem bel folią w miejscu składowania, ZZw - zbiór nierozdrobnionych roślin prasą zwijającą oraz użycie wózka samozaładowczego do transportu, ZPs - zbiór roślin rozdrobnionych przyczepą zbierającą i składowanie sieczki w silosie, ZPp - zbiór roślin rozdrobnionych przyczepą zbierającą i składowanie sieczki w pryzmie. Przeprowadzone badania i obliczenia umożliwiły określenie wartości wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny i koszty jednostkowe. Stwierdzono, że najmniejszym jednostkowym zużyciem paliwa charakteryzuje się technologia ZPs, a największym - ZZ. Z kolei największa pracochłonność cechowała technologię ZPp, a najmniejsza - ZPs. Natomiast najniższe koszty jednostkowe ponoszono na sporządzanie kiszonek z zastosowaniem technologii ZPp (178,4 zł·t-ܻs.m.), a największe ZZ (218,9 zł·t-ܻs.m.). Zadecydowały o tym głównie wydajność technologii lub koszty materiałów pomocniczych (folii do owijania bel). We wszystkich technologiach koszty maszyn i urządzeń mają dominujący wpływ na koszty jednostkowe, stanowiąc od 42,0% kosztów całkowitych w technologii ZZw do 61,6% w technologii ZPp.
EN
Various technologies of ensilaging meadow sward were analysed and evaluated in this paper: ZZ technology - harvesting non-fragmented plants with rolling baler, transport of bales with an universal trailer, loading on a trailer with front loader mounted on a tractor and wrapping bales with foil in place of their storage; ZZw technology - harvesting non-fragmented plants with rolling baler and the use of self-loading wagon for transport; ZPs technology - harvesting shredded plants with collecting trailer and storage of the chaff in a silo, ZPp technology - harvesting shredded plants with collecting trailer and storage of the chaff in a prism. Performed studies and calculations allowed for estimating the values of criterion indices like fuel consumption, unitary labour inputs and unitary costs. It was found that the smallest and largest unitary fuel consumption is characteristic for the ZPs and ZZ technology, respectively. The highest labour input was typical for the ZPp technology and the lowest - for the ZPs one. The lowest unit costs were incurred for ensilaging with the ZPp technology (178.4 zł·t-¹ dry wt.) and the highest - with the ZZ technology (218.9 zł·t-¹ dry wt.). The efficiency of technology and costs of auxiliary materials (foil for wrapping bales) were mainly responsible for these costs. In all technologies the costs of machines and facilities exerted the main impact on unitary costs that ranged from 42.0% of the total costs in the ZZw technology to 61.6% in the ZPp technology.
Wydawca
Rocznik
Strony
43--53
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa; tel. +48 (22) 593-45-30, stanislaw_gach@sggw.pl
Bibliografia
 • FILIPOWICZ D., 2005. Badania porównawcze technologii zakiszania zielonek niskołodygowych. Warszawa: SGGW pr. magist. ss. 72.
 • GACH S., ZASTAWNY J., JANKOWSKA-HUFLEJT H. 1994. Technologiczne i techniczne uwarunkowania produkcji kiszonek. Prz.Tech. Rol. Leśn. 5 s. 4-5.
 • GACH S., 2003. Analiza i ocena technologii sporządzania kiszonek z zielonek niskołodygowych. Rozpr. Habil. Warszawa: Wydaw. SGGW ss. 116.
 • GIEROBA J., NOWAK J., SAWA J., 1995. Ocena technologii zbioru pasz objętościowych w postaci wielkowymiarowych bel. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 424 s. 161-168.
 • GROMADZKI J., 2006. Katalog - cennik ciągników i maszyn rolniczych. Poznań: PIMR ss. 118.
 • KOWALIK I., PRZYBYŁ J., 1999. Koszty zakiszania zielonek. Top Agrar Polska nr 4 s. 138-142.
 • MUZALEWSKI A., 2006. Koszty eksploatacji maszyn. Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodarstwach indywidualnych. Nr 21. Warszawa: Wydaw. IBMER ss. 32.
 • MUZALEWSKI A., OLSZEWSKI T., 2000. Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zespołowego użytkowania maszyn rolniczych. Warszawa: IBMER ss. 94.
 • NOWAK J., 1997. Analiza i ocena technologii sporządzania kiszonek w formie bel cylindrycznych. Rozpr. Habil. Lublin: Wydaw. AR ss. 58.
 • OLSZEWSKI T., NOWAK J., 1995. Wybrane aspekty produkcji kiszonek w belach cylindrycznych. Post. Nauk Rol. 1 s. 37- 47.
 • OLSZEWSKI T., PINTARA CZ., 1998. Ocena stanu i główne kierunki w technice i technologiach zbioru i konserwacji pasz zielonych. Inż. Rol. 2 s. 153-162.
 • OLSZEWSKI T., ROSZKOWSKI A., 2001. Technika rolnicza XXI wieku. Cz. 4. Technika zbioru i przygotowania zielonek do konserwacji. Prz. Tech. Rol. Leśn. nr 7 s. 2-4.
 • PODKÓWKA W., 1998. Praca zbiorowa: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych i ich stosowanie w żywieniu przeżuwaczy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 462 s. 25-39.
 • PRZYBYŁ J. 2006. Przyszłość należy do przyczepy zbierającej. Top Agrar Polska nr 5 s. 120-123.
 • PRZYBYŁ J., 2007. Dwie technologie produkcji sianokiszonki. Top Agrar Polska nr 11 s. 96-100.
 • ROSZKOWSKI A., 1998. Technologie zakiszania zielonek niskołodygowych zbieranych prasami - ocena stanu i perspektywy. Probl. Inż. Rol. 6 1 s. 89-108.
 • System maszyn rolniczych. Cz. 8. Produkcja pasz objętościowych, 1988. Warszawa: Wydaw. IBMER ss. 62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BATC-0005-0081
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.