Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0012-0081

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Centralised control place Přerov - pilot project

Autorzy Bolek, M.  Polach, V. 
Treść / Zawartość http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
Warianty tytułu
PL System sterowania obszarowego s Přerov- projekt pilotażowy
Konferencja Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie. VI Konferencja Naukowo-Techniczna (14-16 listopada 2007 r., Zakopane, Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Delegation of interlocking system operation from relevant intermediate, branch and junction station to a single area control centre is a breakthrough in the quality of traffic process control. With an increasing demand on the line operation and speed, the need for quality traffic control process increases in a direct proportion. The control of the railway traffic in larger areas, including branch and junction stations, brings higher efficiency of decision-making, because only such model of control can include all the key traffic elements. It is necessary that the supporting technical instruments and traffic technology is correctly applied so that control of even large line units is efficient at the most. Remote control of interlocking system with direct coupling to information and control systems of the railway traffic allows the maximum utilisation of data flows related to the traffic control process.
PL Podejście polegające na łączeniu funkcji systemu sterowania zależnościowego dotychczas należących do odpowiednich linii, stacji węzłowych i rozrządowych w wyodrębnionym centrum sterowania obszaru ma przełomowe znaczenie dla jakości sterowania procesami ruchu kolejowego. Wraz ze wzrostem popytu na liczbę i prędkość pociągów, rośnie potrzeba poprawy jakości ruchu kolejowego. Sterowanie ruchem kolejowym w większych obszarach, włączając stacje węzłowe i rozrządowe, daje wyższą sprawność wydawanych decyzji, ponieważ tylko taki model kontroli może uwzględniać wszystkie kluczowe elementy ruchu. W systemach tych konieczne jest uwzględnienie technicznych instrumentów wspomagających wykonywanie operacji i technologii prowadzenia ruchu kolejowego. Zdalne sterowanie w systemach sterowania zależnościowego z bezpośrednim sprzęgnięciem informacji i systemów sterowania ruchem kolejowym pozwala na maksymalne wykorzystanie strumieni danych związanych z procesem sterowania ruchem kolejowym.
Słowa kluczowe
PL systemy dyspozytorskie   sterowanie ruchem kolejowym   zdalne sterowanie  
EN interlocking systems   railway traffic control   remote control  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2007
Tom nr 82, z. 136
Strony 39--50
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Bolek, M.
autor Polach, V.
Bibliografia
[l] Bolek, M.: Technological aspects of central traffic control. Proceedings of TST 2007, Silesian University of Technology, 2007.
[2] Polach V., Houda P.: Graficko-technologická nadstavba zabezpečovaciho zařizeni. Vědeckotechnický sbornik Českých drah, 11, s. 127-140, (2001). ISSN 1211-2321.
[3] Polach V.: Řizeni dopravy na koridorových tratich - provozně-technologická studie. AŽD Praha, (2002).
[4] Polach V., Diviš A..: Systémy dálkového ovládáni staničniho zabezpečovaciho zařizeni. Nová železnični technika, 4, s. 146-148, (2002). ISSN 1210-3942.
[5] Polach V.: Řizeni dopravy na koridorových tratich. Sbornik konference ŽEL 2004, Žilinská univerzita v Žilině, dil 1., s. 221-229, (2004). ISBN 80-8070-249-7.
[6] Polach V.: Nasazeni dálkového ovládáni na koridorových tratich. Sbornik konference ŽELEZNICE 2004, SUDOP Praha, s. 165-173, (2004).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0012-0081
Identyfikatory