Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0010-0020

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo pojazdów wojskowych

Autorzy Simiński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Safety of military vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem wojskowych pojazdów kołowych. W artykule przeprowadzono analizę literaturową badań prowadzonych z udziałem kołowych pojazdów wojskowych. Podstawą do prowadzonych analiz są zawarte w treściach publikacji wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych. Poruszane zagadnienia mają ścisły związek z bezpieczeństwem pojazdów, stąd też tytuł artykułu. Rezultaty analizy mogą być przydatne dla sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego. Efekty wymierne obejmują zwiększenie bezpieczeństwa pojazdu i związane z tym obniżenie ryzyka wypadków drogowych, obniżenie kosztów budowy aplikacji wojskowych pojazdów kołowych, obniżenie kosztów wykonywania ewentualnych zmian w pojazdach seryjnych oraz pozyskanie dla potrzeb wojska polskiego optymalnych konstrukcji pod względem bezpieczeństwa.
EN This paper refers to the issues related to safety of military wheeled vehicles. The paper contains a reference analysis of research studies conducted with military wheeled vehicles. Experimental and simulation research results, contained in this publication, constitute the basis for the analyses performed. The issues touched upon here are closely related to vehicles safety, which is reflected in the title of the paper. The analysis results may be useful for armed forces and the arms industry. Measurable effects result in increased safety of a vehicle, thus leading to a reduced risk of road accidents, reduced costs of building applications for military wheeled vehicles, lowered costs of making any possible changes in serial vehicles, and an acquisition of optimal structural designs in terms of safety for the Polish Armed Forces.
Słowa kluczowe
PL pojazdy wojskowe   bezpieczeństwo pojazdów wojskowych   badania   dynamika  
EN military vehicles   safety of military vehicles   research and testing   dynamics  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2011
Tom Nr 1
Strony 224--238
Opis fizyczny Bibliogr. 87 poz., rys.
Twórcy
autor Simiński, P.
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Bibliografia
[1] Łaba K., Orłowski L., Nowa struktura środków transportu SZ RP, [w:] „Raport”, 10/2000.
[2] Decyzja nr 101/MON z dnia 3 kwietnia 2009.
[3] ISO 7401: Road Vehicles - Lateral Transient Response Test Method. (DIS: 1986, TR:1988).
[4] ISO TR 3888: Road Vehicles - Test Procedure for a Severe Lane-Change Manoeuvre, 1975.
[5] ISO 4138: Road Vehicles - Steady State Circular Test Procedure. 1982.
[6] Gibas A. R., Jeyasingam J., December 2008 Naval Postgraduate School Monterey, California 2008.
[7] Badania samochodu ciężarowego Star 944 z modułowym opancerzeniem kabiny. Opracowanie niepublikowane Sulejówek 2007.
[8] Badania Opancerzonej Kabiny Jelcz 146 oraz zbiorników paliwa w układzie zasilania silnika. Opracowanie niepublikowane Sulejówek 2007.
[9] Badania Wozu Ewakuacji Medycznej na podwoziu KTO Rosomak. Opracowanie niepublikowane. Sulejówek 2007.
[10] Analiza wyników badań trakcyjnych kołowych transporterów RYŚ zastosowanych w modelu taktycznym zestawu KAKTUS w zakresie możliwości poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. Opracowanie niepublikowane Sulejówek 2009.
[11] Buslik M., MRAP-y przeciwko fugasom, [w:] „Armia”, 7/8 2008, s. 72.
[12] Kupidura P., Polskie Cougary, [w:] „Armia”, 7/8 2009 s. 27.
[13] Development and Engineering Command, U.S. Army Research, The National Automotive Center (NAC).
[14] Deylami K. A Lessom from the past For Safer Future Tactical Vehicles, [in:] “Raport US TACOM”, nr 13871 z 08.05. 2003.
[15] Raport The Safertt Korner z 31.10.2008 The Issue of the Safety Korner Highlights Best Practices for Preventing/Mitigating Vehicle Rollovers, [in:] Study of the Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicle.
[16] Consumer Reports, 08/2001.
[17] Boada Lopez M. J., Active roll control using reinforcement learning for a single unit heavy vehicle, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol.16, No. 4/2009.
[18] El-Gindy G. R., Kulakowski M. B., Development of a software-based rollover warning device, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol. 12, No. 4/2005.
[19] Simiński P. Zając M., Influence of choice construction and exploitations parameters of antiterrorism vehicle of steering and stability order parameters, [in:] “Journal of Kones Powertrain and Transport”, Vol. 15, No. 4.
[20] Lozia Z., Simiński P., Zdanowicz P., Wpływ położenia środka masy na zachowanie się pojazdu LTV w ruchu krzywoliniowym, [w:] „Czasopismo Techniczne. Mechanika”, z. 6-M/2008 Zeszyt 10.
[21] Simiński P., Aspekty symulacyjnego badania procesu hamowania pojazdu klasy Armoured Fighting Vehicles, Streszczenie zamieszczone w Pracach Naukowych “Transport” Nr 1/26/2008 cały artykuł Czasopismo Logistyka 2/2008 wydanie na płycie CD.
[22] Simiński P., Influence of high gravity of military vehicles weight on road safety – experimental result, SAE Papers 2008-01-1484.
[23] Simiński P., Wpływ na bezpieczeństwo ruchu modernizacji pojazdu terenowego na potrzeby misji stabilizacyjnej, [w:] Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Transport XXI wieku, Warszawa 2007.
[24] Nett D. M., Army developmental and operational test planer view process, materiały z prezentacji Army Test and Evaluation Command 2008.
[25] Test Operations Procedure, 2-2-6 Braking, Wheeled Vehicles, Automotiv Tests Division US Army Aberdeen Test Center, 20.05.2008 r.
[26] Vehicle Collision and Accident and Accident Safety Test Materiel Test Procedure 2-2-621, Aberdeen Proving Group 14.05.1968 r.
[27] Winkler C. B., Full-Scale rollover Testing of Commercial cargo-Tank Vehicles, [in:] 1-st Joint ITAI-EVU Conference, Hinckley, Leicestershire, UK, September, 2009, pp. 159-169.
[28] Ślaski G., Pikosz H., Walerjańczyk W., Modelowanie hamowania z układem ABS samochodu osobowego z uwzględnieniem pracy zawieszenia w symulacji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym, Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków Zeszyt 33-34, 2008.
[29] Gillsepie T. D., Karmihas S. M., Characterising trucks for dynamice load prediction, [in:] “International Journal Vehicle Design”, vol 1, No 1, pp 3-19.
[30] Simiński P., Stryjek P., Bezpieczeństwo w pojazdach ponadnormatywnych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej „Mechanika” nr 84/2006, Kielce 2006.
[31] Niziński S., Eksploatacja obiektów technicznych, Wydawnictwo ITE Warszawa-Sulejówek-Olsztyn Radom 2002.
[32] French M. A., Lewis M. J., Demonstrating the Potential Use of Virtual Prototype Modelling Techniques for Future AFVs, Defense Technical Information Center Compilation Part Notice ADP014153.
[33] Simiński P. Zając M., Model research on wheeled armoured fighting vehicle oriented to traffic safety improvement, [in:] “Journal of Kones Powertrain and Transport”, Vol. 16, No. 1.
[34] Lozia Z., Zdanowicz P., Wyniki symulacyjnej oceny wpływu masy i położenia środka masy samochodu LTV Dzik na jego wybrane własności w ruchu krzywoliniowe, [w:] „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej”, 3/2008.
[35] Lozia Z., Zdanowicz P., Wyniki symulacyjnej oceny wpływu odporności na boczne znoszenie ogumienia i sztywności stabilizatorów przechyłu samochodu LTV Dzik na jego wybrane własności w ruchu krzywoliniowe, [w:] „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej”, 3/2008.
[36] Meldrum W., Hoogterp F., Kovnat A., Modelling and simulation of a differential torque sterring wheeled vehicle, [in:] “TARDEC Technical Report, nr 13777 lipiec 1999.
[37] Gunawan S, Papalambros P., Chan K.Y., Brudna M., Vand den Bergh G., Software Integration for Simulation-Based Analysis and Robust Design Automation of HMMWV Rollover Behavior SP-2110 Military Vehicles, [in:] “Sae International 2007”, pp. 43-55.
[38] Simiński P., Programy i systemy komputerowe do symulacji przydatne w rekonstrukcji wypadków drogowych, [w:] „Biuletyn Rzeczoznawców Stowarzyszenia Motoryzacji”, 5/2007.
[39] Lozia Z., Zestaw modeli dynamiki do badania ruchu samochodu, [w:] Materiały konferencji AUTOPROGRESS’98, Tom I.
[40] Warwas K., Adamiec-Wójcik I., Wojciech S., Wpływ podatności naczepy na ruch pojazdu wieloczłonowego, Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków Zeszyt 33-34, 2008.
[41] Wideberg J. P., Simplified method for evaluation of the lateral dynamic behaviour of a heavy vehicle, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol. 11, No. 2, 2004.
[42] Imine H., Dolcemascolo V., Sliding mode observers to heavy vehicle vertical forces estimation, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol. 15, No. 1, 2008.
[43] Gołaszewski A., Smoczyński M., Sumiński K., Szosland K., Rozwój koncepcji urządzeń stabilizacji toru jazdy, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej „Mechanika” nr 84, Kielce 2006.
[44] Boon P., Reybrouck K., Schel S., Vandersmissen B., Raemdonck S., Integration des Antiroll-System [in:] “Kinetic: mit semiaktiver Dampfer”, ATZ 9/2009.
[45] Salib Lu J., Harmison A., D., An Enhancement an Electronic Stability Control System to Include A Rollover Control Function SAE Papers 2007-01-0809.
[46] Oraby W. A. H., Improvement of Vehicle Lateral Stability During Overtaking Process by Active Front Steering System SAE Papers 2007-01-0809.
[47] Bedner E., Fulk D., Hac A., Exploring the Trade-Off of Handling Stability and Responsiveness with Advanced Control Systems SAE Papers 2007-01-0812.
[48] Huh K., Lim S., Hong D., Han S., Han K., Jo H., Yun J., Vehicle Mass Estimator for Adaptive Roll Stability Control SAE Papers.
[49] Shurtz M., Guenther D. A., Heydinger G.J, Zagorski S. B. Refinements of a Heavy Truck ABS Model SAE Papers 2007-01-0840.
[50] Shiozawa Y., Yokote M., Nawano M., Mori H., Development of a Method for Controlling Unstable Vehicle Behavior SAE Papers 2007-01-0842.
[51] Stanag 4357-4358 Allied. Vehicle Testing Publications.
[52] Kamal M., Shim T., Development of Active Suspension Control for Combined Handling and Rollover Propensity Enhancement, SAE Papers 2007-01-0826.
[53] Sorniotti A., D’Alfio N., Vehicle Dynamice Simulation to Develop an Active Roll Control System, SAE Papers 2007-01-0828.
[54] Shurtz M., Guenther D. A., Heydinger G.J, Zagorski S. B. Refinements of a Heavy Truck ABS Model SAE Papers 2007-01-0839.
[55] Shiozawa Y., Yokote M., Nawano M., Mori H., Development of a Method for Controlling Unstable Vehicle Behavior, SAE Papers 2007-01-0840.
[56] Cebon D., Interaction between heavy vehicles and Road. Society of Automotive Engineers, SAE 930001, SP-951, 81p., 1993. Society for Automotive Engineers (LR Buckendale Lecture).
[57] Gaspar P., Szadzi I., Bokor J., Rollover stability control in steer-by-wire vehicles based on a LPV method, [in:] “International Heavy Vehicle Systems”, Vol. 13, ½ 2006.
[58] Roebuck R. L, Cebon D., A systems approach to controlled heavy vehicle suspensions, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol. 12, No. 3, 2005.
[59] Cao D., Rakheja S., Roll plane analysis of a hydro-pneumatic suspension with twin-gas-chamber struts, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol. 14, No. 4, 2007.
[60] Khisbullah H., Hishamuddin J., Pakharuddin M. S, Disturbance rejection control of a light armoured vehicle using stability augmentation based active suspension systems, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol. 15, No. 2-4, 2008.
[61] Maclaurin B., Progress In British Tracked Vehicle Suspension Systems SAE Technical Paper Series Paper no. 830442 1983 r.
[62] Miller L. R, Nobles C. M., The Design and Development of a Semi-Active Syspension for a Military Tank, SAE Technical Paper Series Paper no. 881133 1988 r.
[63] Wendel G., Steiber J., Stecklein G. L., Regenerative Active Suspension on Rough Terrain Vehicles, SAE Technical Paper Series Paper no. 940984 1994 r.
[64] Buckner G. D., Schuetze K. T, Beno J. H., Inteligent feedback linearization for active vehicle suspension control, [in:] “Journal of Dynamics Systems, Measurement and Control”, Vol. 123, No. 4, pp. 727-733.
[65] Kamiński E., Pokorski J., Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych, WKIŁ Warszawa 1983.
[66] Liu P. J., Rakheja S., Achmed A. K. W., Detection of Dynamic roll instability of heavy vehicles for open loop rollover control SAE Paper nr 973263.
[67] Kar S., Rakheja S., Achmed A. K. W., A normalized measure of relative roll instability for open-loop rollover warning, [in:] “International Heavy Vehicle Systems”, Vol. 13, 1/2 2006.
[68] Imine H., Rollover risk prediction of heavy vehicle in interaction with infrastructure, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol.14, No. 3, 2007.
[69] Hoskins M., Moustafa El-Gindy, Virtual rollover tests, [in:] “International Heavy Vehicle Systems”, Vol. 13, 1/2 2006.
[70] Bayar K., Unlusoy S., Steering strategies for muli-axle vehicle, [in:] “International Heavy Vehicle Systems”, Vol. 15, 2/3/4 2008.
[71] Wach W., Model kierowcy PID w programie do symulacji ruchu pojazdów, Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków Zeszyt 29-30, 2005.
[72] Więckowski D., Model samochodu dla symulacyjnego badania wybranych (typowych) manewrów, Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków Zeszyt 29-30, 2005.
[73] Watanabe K., Yamakawa J., Tanaka M., Sasaki T., Turning characteristics of multi-axle vehicles, [in:] “Journal of Terramechanics”, 44/2007, pp. 81-87.
[74] Simiński P., Badania zwrotności pojazdów kołowych w trakcie ruchu po sztywnym podłożu, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 2005.
[75] Ślaski G., Pikosz H., Walerjańczyk W., Modelowanie hamowania z układem ABS samochodu osobowego z uwzględnieniem pracy zawieszenia w symulacji ze sprzętowym sprzężeniem zwrotnym, Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków Zeszyt 33-34, 2008.
[76] Warwas K., Adamiec-Wójcik I., Grzegórzek W., Dobór momentów hamujących w pojazdach wieloczłonowych, Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków Zeszyt 33-34, 2008.
[77] Simiński P., Ławniczak S., Badania symulacyjne kołowego wozu bojowego z zawieszeniem hydropneumatycznym w trakcie hamowania awaryjnego, [w:] „Logistyka”, 3/2009 oraz Prace naukowe „Transport” nr 1/27/2009.
[78] Mitschke M., Low Speed Lateral Stability of Motor-Vehicles with Guideway Control, [in:] “Vehicle System Dynamics”, Vol. 4, No. 1, march 1975.
[79] Lozia Z., Analiza ruchu samochodu dwuosiowego na tle modelowania jego dynamiki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
[80] Lozia Z., Obszar dopuszczalnych warunków ruchu samochodu ciężarowego z nadwoziem furgonowym na torze krzywoliniowym, [w:] „Zeszyty Politechniki Warszawskiej SiMR”, Nr 3(15)/95.
[81] Shapley C. G., The Rolling Motions of Road Vehicles Vehicle System Dynamics Vol. 4, No. 1, march 1975.
[82] Salaani Mohamed Kamel, The application of understeer gradient in stability analysis of articulated vehicles, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol. 16, No. 1/2, 2009.
[83] Krishna Rangavajhula, Effect of multi-axle steering on off-tracking and dynamic lateral response of arcitulated tractor-trailer combinations, [in:] “International Journal of Heavy Vehicle Systems”, Vol. 14, No. 4, 2007.
[84] Medsker G., Burnifeld J., Knapp D., Legree P., Two Studies of Military Vehicles Operator Selcetions and Safety, United States Army Resarch Institute for the Behavioral and Social Scientes Spetember 1999.
[85] Lozia Z., Symulator jazdy samochodem, WKiŁ, Warszawa 2008.
[86] Sisk F. G., Ricketson D. F., USASC Technical Note TN 85-2, 1985.
[87] Seatbelt Usage in U.S. ARMY Vehicle Accidents, 1985.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0010-0020
Identyfikatory