Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0064

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Stereotypy narodowościowe w profilach stereotypowej percepcji żołnierzy wielonarodowych jednostek wojskowych

Autorzy Bodziany, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN National stereotypes in stereotypical perception profiles of soldiers in multinational military units
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stereotypów i uprzedzeń wobec innych narodowości w oparciu o wiedzę zawartą w literaturze przedmiotu oraz badania własne prowadzone w wielonarodowych jednostkach wojskowych. Autor skupił uwagę na dwóch obszarach badań stereotypów i uprzedzeń. Pierwszy opiera się na kontekście historycznym i trwałości badanych zjawisk, natomiast drugi dotyczy zmiany stosunku do innych narodowości pod wpływem podwyższenia kompetencji kulturowej pod wpływem faz asymilacji kulturowej. W artykule przedstawiono również cechy charakterystyczne narodowości wchodzących w skład wielonarodowych jednostek wojskowych w oparciu o opinie respondentów.
EN The article presents the issues of stereotypes and prejudices against other nationalities on the basis of knowledge contained in the literature and own research conducted in multinational military units. The author focuses attention on two research areas of stereotypes and prejudices. The first one is based on the historical context and sustainability of the phenomena studied, whereas the other one relates to changes in relation to other nationalities under the influence of increased cultural competence under the influence of cultural assimilation phases. The paper also presents the characteristics of nationalities that are part of the multinational military units based on the opinions of respondents.
Słowa kluczowe
PL stereotypy narodowościowe   uprzedzenia   asymilacja kulturowa   wielokulturowość   procesy integracyjne   konflikt kultur   komunikacja międzykulturowa  
EN national stereotypes   prejudice   cultural assimilation   multiculturalism   integration processes   culture clash   intercultural communication  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 398--418
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bodziany, M.
  • Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
Bibliografia
1. Bartmiński J., Panasiuk J., Stereotypy językowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2., Współczesny język polski, pod red. Bartmiński J., Wyd. Ossolineum, Wrocław 1993.
2. Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnologiczne, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
3. Berting J., Villain – Gandossi C., Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych w stosunkach. Podejście interdyscyplinarne [w:] Narody i stereotypy, pod red. Walas T., Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995.
4. Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005.
5. Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, DW ELIPSA, Warszawa 2003.
6. Derwich M., Monarchia Jagiellonów, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004.
7. Derwich M., Monarchia Piastów, Wyd. Dolnośląskie, Warszawa – Wrocław 2003.
8. Gawor L., O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
9. Genyk M. A., Stosunki polsko – ukraińskie w myśli politycznej Jerzego Stempowskiego, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. Banasiuk W., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
10. Hawryluk O., Dialog ukraińsko – polski lat 90. Odniesienie do przełamywania stereotypów narodowościowych. Sukcesy i niezrealizowane możliwości, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. Banasiuk W., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
11. Hawryluk S., Aspekt kulturowy w formowaniu i przezwyciężaniu stereotypów ukraińsko – polskich, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. Banasiuk W., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
12. Konieczna J., Polska – Ukraina. Wzajemny wizerunek, Wyd. Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
13. Kurcz Z., Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
14. Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003.
15. Nischke B., Polacy i Niemcy – wzajemne stereotypy i uprzedzenia jako wynik II wojny światowej, [w:] Stereotypy narodowościowe na pograniczu, pod red. Banasiuk W., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
16. Nowa Encyklopedia PWN, Tom 6, PWN, Warszawa 2006, s. 541-542.
17. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-1945, Świat Książki, Warszawa 2000.
18. Skoczyński J., KonecznyJ., Teoria cywilizacji, IFiS PAN, Warszawa 2003.
19. Surmacz B., Współczesne stosunki polsko – ukraińskie, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
20. Szarota T., Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996.
21. Zagórski Z., Wojsko Polskie a procesy współczesności, [w:] Transformacja instytucjonalno– rganizacyjna wojska na progu XXI wieku, pod red. Chojnacki W., AON, Warszawa 2004.
22. śenkiewicz J., Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską, Wyd. UMK, Toruń 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0064
Identyfikatory