Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0056

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

Wykorzystywanie wojskowych konstrukcji składanych do budowy mostów tymczasowych

Autorzy Szelka, J.  Duchaczek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Military assembled structures in temporary bridging projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano techniczno-konstrukcyjne oraz eksploatacyjne właściwości sprzętu przeprawowego będącego na wyposażeniu państw NATO. Przedstawiono moSliwości mostów towarzyszących, pontonowych i składanych służących do szybkiej przeprawy sprzętu wojskowego przez przeszkody wodne w sytuacjach kryzysowych.
EN This paper presents technical, construction and maintenance characteristics of water crossing equipment used by NATO Member States. The authors discuss the possibilities of using mechanised accompanying bridges, pontoon bridges and folded structures of road bridges for the improvised reconstruction of road facilities under crisis conditions.
Słowa kluczowe
PL mosty wojskowe   mosty stalowe  
EN military bridges   steel bridges  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 314--322
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Szelka, J.
autor Duchaczek, A.
  • Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
Bibliografia
[1] Eurobridge, Mobile Brücken GmbH, D-88039, Fridrichshafen, Germany, Materiały poglądowe DoFB.
[2] Dvorak Z., Zamiar Z., Sousek R., Riadenie mimoradnych situaci v cestnej doprave, [w:] Zbornik z 13. Międzynarodowej konferencji naukowej nt.: “Crises situations solution in specific environment”, ISBN 978-80-8070-846-7 University of Żilina, 28-29.05.2008 r.
[3] Kobielak S., Zamiar Z., Grabowski L., Failures reinforced concrete skeleton buildings caused by blast and structural recommendations to reduce of failures, [w:] 4. Vedecka konferencie nt.: “Riešenie krizovŷch situácií v špecifickom prostredí”, Žilinská Univerzita v Žiline 1999. ISBN 80 – 88829 – 44 – 5.
[4] Projekt badawczy „grant” nr OTOOA 00519 na temat: Akwizycja wiedzy w systemach eksperckich wspomagających odbudowę tymczasową dróg i mostów zniszczonych przez falę powodziową, KBN, Warszawa 2000.
[5] Szelka J., Przewoźne mosty składane – brytyjski BR 90, [w:] „Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny”, nr 1/1998, Warszawa 1998.
[6] Szelka J., Akwizycja wiedzy eksperckiej przy projektowaniu nowoczesnego sprzętu mostowego, [w:] IV Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Uzbrojenie i sprzęt inżynieryjny NATO w działalności naukowo – badawczej”, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Wrocław – Polanica Zdrój, 28-29.04.1999 r.
[7] Zamiar Z., Bujak A., Zarys infrastruktury transportu i technologii przewozów, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Wrocław 2007.
[8] [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.army-guide.com/eng/product2072.html
[9] [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.army-technology.com/projects/m3amphibiousbridging/
[10] [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.army.mod.uk/ equipment/engineering/1491.aspx.
[11] [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.baileybridge.com.
[12] [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.gdsbs.de/fileadmin/pdf/prospekt_irb.pdf.
[13] [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/irb.htm.
[14] [online] [dostęp: 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.mostyskladane.ker.pl/typ-bailey.html.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0056
Identyfikatory