Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0054

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Tytuł artykułu

O zasadach postępowania z obiektami mostowymi na terenach szkód powodziowych

Autorzy Rymsza, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN On principles of dealing with bridge facilities in flood-stricken areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy dotyczącej postępowania z obiektami mostowymi uszkodzonymi w wyniku powodzi. Zaproponowano wprowadzenie zasad projektowania, budowy, utrzymania i naprawy obiektów budowlanych na terenach szkód powodziowych.
EN The paper presents the results of an analysis related to dealing with bridge facilities damaged by floods. The author suggests introducing the principles of designing, building, maintaining and repairing structures in flood-stricken areas.
Słowa kluczowe
PL mosty   powódź   tereny szkód powodziowych  
EN bridges   flood   flood-stricken areas  
Wydawca Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Rocznik 2010
Tom Nr 3
Strony 296--303
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., rys.
Twórcy
autor Rymsza, B.
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
[1] Adesiyun A., Rajski O., Rowińska W., Tłustochowski J., Wojcieszczyk A., Wysokowski A., Sprawozdanie z powodziowego przeglądu szczegółowego mostu Chrobrego wschodniego nad kanałem żeglownym, łączącego ulice Mickiewicza i Swojczycką we Wrocławiu, Maszynopis, Praca IBDiM-TW 17097/W-412, Żmigród, 1997.
[2] Adesiyun A., Rajski O., Rowińska W., Tłustochowski J., Wojcieszczyk A., Wysokowski A., Sprawozdanie z powodziowego przeglądu szczegółowego mostu Chrobrego zachodniego nad kanałem powodziowym i terenami zalewowymi rzeki Odry, łączącego ulice Mickiewicza i Swojczycką we Wrocławiu, Maszynopis, Praca IBDiM-TW 16997/W-412, Żmigród, 1997.
[3] Biliszczuk J., Powódź na budowie mostu podwieszonego w ciągu AOW, [w:] „Mosty”, nr 3/2010, s. 52-54.
[4] Biliszczuk J., Prabucki P., Sadowski K., Suchy M., Rudze J., Most przez Nysę Kłodzką w Podtyciu, [w:] „Bezpieczne drogi”, nr 4/2000, s. 7-10.
[5] Ciszewski T., Kamyk Z., Mańko Z., Tymczasowa odbudowa mostów zniszczonych podczas powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, [w:] „Inżynieria i Budownictwo”, nr 3/1998, s. 156-160.
[6] Ciszewski T., Kamyk Z., Mańko Z., Zniszczenie dróg i i obiektów mostowych w Kotlinie Kłodzkiej w wyniku fali powodziowej, [w:] „Inżynieria i Budownictwo”, nr 1/1998, s. 16-19.
[7] Dubaniewicz A., Łęgosz A., Wodyński R., Wysokowski A., Sprawozdanie z powodziowego przeglądu szczegółowego kładki dla pieszych przez rzekę Bystrzycę łączącą ulice Złotnicką i Skoczylasa we Wrocławiu, Maszynopis, Praca IBDiM-TW 16897/W-412, Żmigród-Węglewo, 1997.
[8] Dubaniewicz A., Łęgosz A., Wodyński R., Wysokowski A., Sprawozdanie z powodziowego przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Widawę w ciągu ulicy Sołtysowickiej we Wrocławiu. Maszynopis, Praca IBDiM-TW 16797/W-412, Żmigród-Węglewo, 1997.
[9] Faleńska M., Gajger W., Drogi gminne po powodzi, [w:] „Polskie drogi”, nr 10/2001, s. 14-15.
[10] Gryz A., Ocena miarodajnego przepływu wody przy odbudowie mostu po powodzi, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, z. 44 [242], s. 5-15, 2007.
[11] Janińska B., Toksyczne domy dla powodzian, [w:] “Theoretical Foundations of Civil Engineering Polish - Ukrainian Transaction – X”, Ed. by Szcześniak W., OW PW, Warsaw 2002, vol. II, pp. 989-994.
[12] Łęgosz A., Rowińska W., Tłustochowski J., Wodyński R., Wysokowski A., Żurawicka A., Sprawozdanie z powodzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lipiec’97, w zakresie infrastruktury mostowej i drogowej, Maszynopis, Praca IBDiM-TW 15797, Żmigród-Węglewo 1997.
[13] Malewicz Z., O zniszczeniach i odbudowie mostów po powodzi w województwie świętokrzyskim, [w:] „Inżynieria i Budownictwo”, nr 6/2003, s. 325-330.
[14] Mańko Z., Oryginalny sposób odbudowy przyczółka w betonowym moście drogowym, [w:] „Polskie drogi”, nr 1-2/2005, s. 44-48.
[15] Mistewicz M., Wybrane problemy budowy i utrzymania mostów w latach 1945-1993, [w:] „Drogownictwo”, nr 9/93, s. 216-222.
[16] Pomykała W., Osiak J., Utrzymanie, budowa i zarządzanie obiektami mostowymi na drogach powiatowych i gminnych, [w:] „Drogownictwo”, nr 7/03, s. 216-221.
[17] Raif T., Kopel M., Inżynierskie metody oceny stanu technicznego drogi w terenie górskim, [w:] „Magazyn Autostrady”, nr 3/2009, Ekspertyza popowodziowa dróg i obiektów, s. 87-94.
[18] Rowińska W., Sprawozdanie z powodzi na terenie Kotliny Kłodzkiej, lipiec’98, w zakresie infrastruktury mostowej, mosty drogowe i kolejowe, Maszynopis, Praca IBDiM-TW 24198, Żmigród-Węglewo 1998.
[19] Rowińska W., Wysokowski A., śurawicka A., Wykorzystanie nowoczesnych technologii przy usuwaniu skutków powodzi w mostownictwie, [w:] XLIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Warszawa 1998, s. 65-76.
[20] Stilger-Szydło D., Szydło A., Badania nawierzchni drogowych i budowli ziemnych po powodzi, [w:] „Drogownictwo”, nr 5/99, s. 135-140.
[21] Suwara T., Mistewicz M., Kozicki J., Zarządzanie drogami i mostami w okresie powodzi 1997 roku, [w:] XLIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Warszawa 1998, s. 51-63.
[22] Suwara T., Skutki lipcowej powodzi na drogach, [w:] „Drogownictwo”, nr 10/97, s. 307-309.
[23] Śliwka J., Burcek B., O projekcie mostu przez Odrę w Krzyżanowicach, [w:] „Inżynieria i Budownictwo”, nr 1-2/2004, s. 29-32.
[24] Topolewicz A., Mosty i wiadukty w ciągu autostrady (odcinek A4), [w:] „Inżynieria i Budownictwo”, nr 11/2001, s. 638-642.
[25] Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi, (Dz. U. z 1997 r. Nr 80, poz.492).
[26] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 118).
[27] Wodyński R., Wojcieszczyk A., Wysokowski A., śurawicka A., Sprawozdanie z powodziowego przeglądu szczegółowego mostu przez rzekę Oławę w ciągu ulicy Świątnickiej we Wrocławiu, Maszynopis, Praca IBDiM-TW 16597/W-412, Żmigród-Węglewo 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0009-0054
Identyfikatory